Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Oplæg om problemorienteret projektarbejde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Oplæg om problemorienteret projektarbejde"— Præsentationens transcript:

1 Oplæg om problemorienteret projektarbejde
DIO 2013 Learnmark Horsens Oplæg om problemorienteret projektarbejde

2 DIO 2013 Learnmark Horsens Hvad er problemorienteret projektarbejde?
Tager udgangspunkt i at løse et problem Elevstyret arbejdsform Ofte tværfagligt/flerfagligt Tysk opfindelse fra 1970´erne Ofte gruppearbejde, men også individuelt

3 DIO 2013 Learnmark Horsens Hvorfor problemorienteret projektarbejde? (1) Eleverne lærer at arbejde mere selvstændigt Mulighed for fordybelse inden for ét område (”problemet”) Eleverne lærer bedre at formidle sin viden

4 DIO 2013 Learnmark Horsens Hvorfor problemorienteret projektarbejde? (II) Bedre indlæring hvis eleven selv har fundet og bearbejdet informationerne Lærer at fagene kan spille sammen Mere erfaring med informationssøgning Projektarbejdet har lav lærerstyring

5 DIO 2013 Learnmark Horsens Hvorfor problemorienteret projektarbejde? (III) Længere afstand til læreren Mulighed for at arbejde med ”egne” problemer Mere og mere brugt på de videregående uddannelser i Danmark …”den der laver noget, lærer noget”…

6 DIO 2013 Learnmark Horsens Hvordan foregår problemorienteret projektarbejde? Udgangspunktet er en undren eller nysgerrighed om det overordnede emne Afgrænsning af arbejdsfeltet via læsning, film, opgaver, diskussioner og oplæg Endelig valg af emne og 2 fag, hvorudfra der stilles ét hovedspørgsmål (problem)

7 DIO 2013 Learnmark Horsens Opstart Problemformulering
Planlægning, herunder metodeovervejelser Arbejdet Afslutningen Evalueringen

8 DIO 2013 Learnmark Horsens Problemer med problemorienteret projektarbejde (1) Kræver en klar og afgrænset problemformulering, der er styret af et konkret problem, og som udspringer af det overordnede tema (fx globalisering) Ofte tidskrævende arbejdsform

9 DIO 2013 Learnmark Horsens Problemer med problemorienteret projektarbejde (1I) Mindre støtte fra læreren - risiko for diskurs Kræver større selvstændighed hos eleven Kræver et større ansvar hos eleven

10 DIO 2013 Learnmark Horsens Eksempler (I)
Overordnede emne: Apartheid i Sydafrika Hovedspørgsmål: Hvad er apartheid? Er det et godt hovedspørgsmål?

11 DIO 2013 Learnmark Horsens Eksempler (2)
Et bedre hovedspørgsmål kunne være: Hvorfor afskaffede regeringen i Sydafrika apartheid i 1994? Er der et problem? Hvordan kan vi bruge de taksonomiske niveauer?

12 DIO 2013 Learnmark Horsens Eksempler (3)
Nyt overordnet emne: Finanskrisen Hovedspørgsmål: Er finanskrisen ovre? Er det et godt hovedspørgsmål?

13 DIO 2013 Learnmark Horsens Eksempler (4)
Nej, fører frem til et ja/nej svar, og man kan ikke bruge de taksonomiske niveauer Et bedre hovedspørgsmål kunne være Hvorfor kom finanskrisen?

14 DIO 2013 Learnmark Horsens Hvad har I overvejet at lave DIO om?

15 DIO 2013 Learnmark Horsens Spørgsmål til oplæg om problemorienteret projektarbejde


Download ppt "Oplæg om problemorienteret projektarbejde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google