Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Astrup Skole 1. august 2014 Fritidsmodul – frivillig og gratis undervisning Alle skoledage kl. 14.00-15.30.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Astrup Skole 1. august 2014 Fritidsmodul – frivillig og gratis undervisning Alle skoledage kl. 14.00-15.30."— Præsentationens transcript:

1 Astrup Skole 1. august 2014 Fritidsmodul – frivillig og gratis undervisning Alle skoledage kl. 14.00-15.30

2 Børns frie tid i ny kontekst et gratis fritidsmodul med frivillig undervisning Tilbuddet er for 0. – 3. klasse Tilbuddet er frivilligt og gratis Børnene meldes til og fra kvartalsvis til den 1. på skolen Tilbuddet er på alle skoledage 14.00 – 15.30 Der føres tilsyn med børnene som vi kender i dag

3 Mål At give barnet mulighed for under frit valg og medbestemmelse, at deltage i leg, undervisning og aktiviteter, der knytter sig til deres personlige interessefelt, skærpe barnets nysgerrighed overfor nye muligheder At støtte og vejlede barnet i den sociale udvikling og udvikling af deres kommunikative kompetencer Være der for børnene, guide og vejlede dem i etablering af venskaber At etablere en enkel og forudsigelig struktur for aktivitetsmulighederne i Fritidsmodulet På sigt at etablere samarbejde med foreninger og andre frivillige i lokalområdet, der vil kunne bidrage til at give børnene gode og indholdsrige oplevelser

4 Fokus på leg & læring Leg & lær Livslang læring LEG Leg & bevægelse Leg & kreativitet

5 Indholdsbeskrivelse (1) Alderssvarende aktiviteter der tager udgangspunkt i læring gennem sociale aktiviteter og læring i fællesskab I perioder vil aktiviteterne være etableret som tema/projekt- arbejde, der knytter sig til den obligatoriske undervisning HVER DAG ER MÅLET AT DER ER AKTIVITETER INDENFOR 2 AF DISSE HOVEDGRUPPER: Værkstedsaktiviteter: hvor fantasi, kreativitet, nysgerrighed og innovation er i fokus Bevægelsesaktiviteter: ude og inde. Leg: rolleleg, konstruktionsleg, strategisk leg, sproglige og matematiske lege. Den ”frie” leg, hvor børnene selv organiserer og etablerer en gruppe, hvor hverdagens udfordringer og oplevelse kan bearbejdes

6 Indholdsbeskrivelse (2) Ved at etablere gennemgående aktivitets- muligheder vil vi for børnene skabe en enkel struktur med forudsigelighed Legen som gennemgående aktivitet. I det nye fritidsmodul vil der være stort fokus på legens betydning for barnets udvikling og læring, der vil hver dag være mulighed for leg = et ”legemodul”. I det gennemgående ”legemodul” vil målet være at skabe rum og tid til legen og den pædagogiske tilsigt vil være at skabe balance mellem barnets ”frie leg” og den tilrettelagte voksenstyrede leg

7 Indholdsbeskrivelse (3) ”Den frie leg” I den frie leg er det, det pædagogiske personales opgave, at give plads til børnenes egne spontane lege og understøtte legen i form af gode fysiske rammer. I denne form for leg sætter børnene selv rammerne, laver regler, udfylder roller og løser opståede konflikter ” Den voksenstyrede leg” Her er legen sat i gang ud fra en didaktisk tilgang, ud fra overvejelser over hvilke mål der er med en bestemt leg. Personalet planlægger og i gangsætter legen, børnene har medbestemmelse og indflydelse indenfor nogle på forhånd givne rammer.

8 Indholdsbeskrivelse (4) Værkstedsaktiviteter De udbudte værkstedsaktiviteter vil tage udgangspunkt i børnenes interesser, men samtidig udbydes aktiviteter, der kan skærpe børnenes nysgerrighed for at prøve nye muligheder af indenfor området. Ved at se og opleve kendte ting på nye måder og i nye sammenhænge, vil vi støtte og fremme børnenes skaberglæde. Der vil udbydes aktiviteter der knytter sig til årstider og højtider.

9 Indholdsbeskrivelse (5) Bevægelse Der vil være fokus på: - at bevægelse skal være sjovt - at børnene præsenteres for kendte og mindre kendte bevægelses-aktiviteter - at børnene støttes og motiveres til at opleve glæden ved bevægelse.

10 Organisering Kendte pædagoger varetager opgaverne i det nye frivillige modul Det nye frivillige modul har base på skolen i ”computerlokalet” I overgangen mellem organisatorisk undervisning og det frivillige modul kl. 14.00-14.15, vil der være mulighed for at børnene indtager deres MEDBRAGTE eftermiddagsmåltid og aktivitets-grupperne etableres Kl. 15.15-15.30 afsluttes aktiviteterne og der ryddes op. 15.30 lukkes ned og Vejlund henter de børn der er tilmeldt FO

11 Opgavefokus fra 11. august til 10. oktober 2014 At de nye børn i 0. klasse bliver trygge i de nye rammer Forældre, børn og personale lærer de nye rutiner at kende Børnene introduceres til og præsenteres for efterårets aktiviteter Skole og landsbyråd har holdt møde vedr. det frivillige modul. Heri fra arbejdes videre med kontakt til lokale foreninger og frivillige, som med tiden kan blive et supplement til skolens tilbud

12 Velkommen til en spændende fritid Astrup Skole 1. August 2014 Næste information kommer på skolens hjemmeside og på intra


Download ppt "Astrup Skole 1. august 2014 Fritidsmodul – frivillig og gratis undervisning Alle skoledage kl. 14.00-15.30."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google