Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Platangårdens Ungdomscenter VISO – leverandør

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Platangårdens Ungdomscenter VISO – leverandør"— Præsentationens transcript:

1 Platangårdens Ungdomscenter VISO – leverandør
Leverandør jfr. rammekontrakt indenfor målgrupperne fra 15 til 25 år (plus/minus 5 år) Udredning og rådgivning Udsatte børn og unge Massive misbrugsproblemer Socialpsykiatriske problemstillinger Børn og Voksne Følger af senhjerneskader Udsatte Voksne Sindslidelse og misbrug Medarbejdere, der arbejder med VISO-sager i PUC, skal være i stand til: at benytte sig af anerkendte metoder være på forkant med faglig viden og udvikling at kunne have tværfaglig tilgang til afdækning af problemets karakter samt de mulige behandlings- og kompensationsmuligheder, der kan iværksættes.

2 Tovholdere på Viso-sager:
Socialrådgiver/visospecialist - Lilian Jensen Pædagog/visospecialist Sanne Vennike VISO-team: Psykolog Merete Agger Socialrådgiver Lilian Jensen Pædagog Sanne Vennike Områdeleder Birgitte Marcher

3 Følgende medarbejdere indgår derudover i det tværfaglige samarbejde i VISO
sager i PUC: Psykolog Janne Dolma Ergoterapeut Solveig Hansen Ergoterapeut Ulla Christensen Fyrioterapeut/kropsterapeut Hanne Vintersborg Psykiatrisk lægekonsulent Janus Jacobsen Diætist Susanne Ross Derudover kan andre PUC-medarbejdere med en specialiseret viden indgå i opgaveløsningen. Faste konsulenter: Psykiater Torben Solgaard Neuropsykolog Kim Rune Psykolog Søren Steen Larsen Ekstern supervisor: Psykolog Lise-Mette Holton

4 Fra VISO til PUC Hvordan arbejder vi i PUC med en VISO-sag?
Forespørgsel Problemformulering og sagsmateriale modtages Sagsgennemgang i PUC´s VISO-team Afklarende forventningsmøde: - en uddybende faglig dialog - udarbejdelse af et opsamlingsnotat, der indeholder: dato, sted og deltagere hvad er problemstillingen hvad ønskes Visos bistand til? aftaler og tidsplan og proces Opsamlingsnotatet sendes til deltagerne i forventningsmødet

5 Leveranceforslag udarbejdes og fremsendes til VISO
Møde i Viso-teamet Med udgangspunkt i opsamlingsnotatet samt sagsmaterialet drøftes sagen og leveranceforslag udarbejdes – herunder besluttes: hvilke faglige resurser, der skal inddrages? hvilke interne konsulenter skal anvendes? hvilke eksterne faglige kompetencer skal inddrages? Leveranceforslag udarbejdes og fremsendes til VISO Efter godkendelse af leveranceforslaget planlægger Viso-specialisterne: aftaler om interview aftaler om dialog Viso-specialisterne har ansvaret for at styre leverancen og varetage dialogen Forløbet i sagen drøftes løbende i PUC´s VISO-team samt med de involverede medarbejdere og interne faglige konsulenter - Skriftlig dokumentation foretages løbende

6 Rapporten udarbejdes og sendes til deltagerne. Rapporten indeholder:
Afslutning Viso-teamet drøfter anbefalinger på følgende niveauer: psykiske fysiske sociale faglige Konklusion Rapporten udarbejdes og sendes til deltagerne. Rapporten indeholder: indledning problemformulering opgavebeskrivelse referater af interviews vurdering af udviklingsområder anbefalinger konklusion bilag VISO-leverandøren indkalder til det afsluttede møde. Det afsluttende møde afholdes hos henviseren.

7 VISO-sager 2009 2010 Rådgivning:
M 12 år: Rådg. og udredning af støttebehov (socialt, psykologisk) M 23 år: Vurdering af behov for behandling samt udredning af belastningsfaktorer (udviklingsforstyr., hjerneskade) K 29 år: Afklaring af psykisk lidelse eller hjerneskade K 22 år: Vurdering af relevant behandlingstilbud K 16 år: Kvalitetssikring af behandlingstilbud Udredning: M 29 år: Udredning af problemstilling samt vejledning i.f.t. botilbuddets metoder K 17 år: Udredning af personlighedsstruktur og udviklingsmuligheder samt vurdering af behandlingsindsats 2010 Rådgivning: K 17 år: Rådgivning vedr. andet fremtidigt bosted K 13 år: Rådgivning vedr. behandlingsindsats Udredning: K 22 år: Udredning af social situation samt psykisk problemstilling der kan betinge vanskelighederne. Genoptaget: K 18 år: Neuropyskologisk undersøgelse Ny sag K 14 år: Udredningsopgave i.f.m. vurdering af behandlingsindsats


Download ppt "Platangårdens Ungdomscenter VISO – leverandør"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google