Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Profilskole og styrket social indsats i Høje Gladsaxe skoles skoledistrikt og i Værebro Gladsaxe kommune deltager i Socialministeriets projekt Styrket.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Profilskole og styrket social indsats i Høje Gladsaxe skoles skoledistrikt og i Værebro Gladsaxe kommune deltager i Socialministeriets projekt Styrket."— Præsentationens transcript:

1 Profilskole og styrket social indsats i Høje Gladsaxe skoles skoledistrikt og i Værebro
Gladsaxe kommune deltager i Socialministeriets projekt Styrket social indsats. Formålet med projektet er, at udvikle, afprøve og vurdere effektfulde metoder der: skaber tryghed og gradvist færre problemramte boligområder medvirker til, at flere unge fra de udsatte boligområder kommer i gang med eller fastholdes i uddannelse og arbejde Gladsaxe Kommune har modtaget 9 mio. kr. til projektet.

2 Målet med projektet At styrke den sociale indsats på en måde, som på samme tid: gavner socialt udsatte børn gør dagtilbud, skole og fritidstilbud attraktive for alle familier

3 4 indsatsområder Helhedstilbud for børn og unge, hvor fritids- og undervisningstilbud understøtter hinanden Forankring af den sociale indsats på skolen, der sikre at udsatte børn og unge, får støtte og vejledning til at benytte eksisterende fritids- og uddannelsestilbud Exit strategi, hjælp til kriminelle unge og unge bandemedlemmer, der ønsker at forlade det kriminelle miljø Profilskoler og profildaginstitutioner, der er attraktive for såvel ressourcestærke som ressourcesvage børn, unge og familier og medvirker til at sikre den sociale balance i området

4 Helhedstilbud Der etableres et helhedstilbud på Høje Gladsaxe Skole med henblik på, at: skabe sammenhæng i hverdagen for børn og unge ved at undervisning, fritidsaktiviteter og social indsats integreres skabe nogle unikke forhold for børn og unge uanset, om de er udsatte eller velfungerede

5 Forankring af den sociale indsats
Nyetableret koordinatorfunktion, som forventes opslået internt med ansættelse forår 2011 Mentorer blandt skolens, SFO´ens og klubbens personale til at støtte børn og unge, der har brug for en særlig opmærksomhed i en afgrænset periode

6 Exit strategi Målrettet mod børn og unge, der enten er en del af eller på vej til, at blive en del af et bandemiljø og/eller det kriminelle miljø. Suppleres med en exitekspert, der støtter den unge i at realisere strategien. Vil kunne anvendes i hele Gladsaxe Kommune.

7 Profil skoler og profil institutioner
Idræt og bevægelsesprofil i Høje Gladsaxe Gladsaxe Sportscenter med dets mange idrætsfaciliteter. Gode muligheder for udendørs motions- og idrætsaktiviteter i nærområdet. Klasserne modtager ekstra idræts timer Idræt er en integreret del af undervisningen Bevægelse er en integreret i børnehusenes aktiviteter

8 Styrket social indsats i Værebro
Den styrkede sociale indsat i Værebro forberedes og gennemføres gradvist Værebro har afholdt fremtidsseminar i november 2010 og holder endnu et fremtidsseminar i marts 2011. Formålet med fremtidsseminaret er, at forberede og udvikle projektet i Værebro samt at inddrage erfaringer fra Høje Gladsaxe.

9 Evaluering Indsatserne i Socialministeriets samlede
projekt evalueres af Deloitte. Deloittes evaluering suppleres med en intern delevaluering af indsatserne. Delevalueringen udarbejdes i et samarbejde mellem Udviklingssekretariatet og Børne- og Kulturforvaltningen og forelægges Børne- og Undervisningsudvalget inden indsatserne igangsættes i Værebro.

10 Organisering Styregruppe, projektgruppe og fire arbejdsgrupper for de fire delprojekter. Projektorganiseringen er veletableret og funktionsdygtig. Hver arbejdsgruppe har udarbejdet en projektbeskrivelse, med en plan for det kommende ½ år, hvoraf de fastlagte mål fremgår. Delprojekterne skrider frem som planlagt og der er et stort engagement blandt medarbejderne i arbejdsgrupperne.


Download ppt "Profilskole og styrket social indsats i Høje Gladsaxe skoles skoledistrikt og i Værebro Gladsaxe kommune deltager i Socialministeriets projekt Styrket."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google