Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

[AFD og dato] Betragtninger om kompetenceudviklingsstrategi for forsvaret 1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "[AFD og dato] Betragtninger om kompetenceudviklingsstrategi for forsvaret 1."— Præsentationens transcript:

1 [AFD og dato] Betragtninger om kompetenceudviklingsstrategi for forsvaret 1

2 [AFD og dato] 2 ’Alle uddannelser på alle institutioner skal akkrediteres!’ Uddannelsesminister Morten Østergaard, Akkrediteringsrådets konference om fremtidens akkrediteringssystem, Konferencecenteret Kosmopol, 23. marts 2012

3 [AFD og dato] Indhold • Hvad skal kompetenceudviklingsstrategien opnå? • Hvilke overvejelser om fremtiden ligger bag strategien? • Hvad er udfordringerne? • Mulige indsatsområder. 3

4 [AFD og dato] Strategiens styrende forudsætninger (hvad skal strategien opnå?) 4 Forsvaret skal: • Opbygge kompetencer som understøtter forsvarets kerneydelse – militære operationer. • Rekruttere, fastholde, udvikle og afvikle medarbejdere på de rigtige tidspunkter. • Skabe fleksibilitet og udnytte ressourcerne bedst muligt i forhold til forsvarets omgivelser. • Spare et stort beløb.

5 [AFD og dato] Overvejelser om fremtiden I 5 • Job i forsvaret – er det en livstidsstilling eller en mellemstation? • Beordring eller ansøgning? • Tjenestemand eller åremålskontrakt? • Indgangsvinklen: Værnepligt eller frivillighed? • Forsvarets uddannelser: ‘outsourcing’ eller ‘in house’? • Uddannelserne: Løn eller SU?

6 [AFD og dato] Overvejelser om fremtiden II 6 • Indlæring eller læringsstrategier? • Skal alle militære ledere have samme videreuddannelse? • Uddannelsescentre eller decentrale uddannelser? • Tilstedeværelse eller fjernundervisning? • Kompetenceudvikling: Fritid eller arbejde?

7 [AFD og dato] Ny dansk kvalifikationsramme 7 • National tilpasning til European Qualification Framework • Ensartede standarder for dokumentation af kvalifikationer skal sikre, at man: • Undgår ’dead end’ uddannelser, • kan ’oversætte’ kvalifikationer, så borgerne opnår fleksibilitet i uddannelsesmulighederne, • kan sammenligne uddannelser både nationalt og internationalt (8 niveauer).

8 [AFD og dato] Hvad er udfordringerne? 8 • Komplekse sammenhænge indenfor og imellem uddannelserne • Sårbarhed ved outsourcing. • Meget dyre uddannelser. • Lange bindingsperioder på aftaler giver ‘lang lunte’ på provenu. • Konservatisme

9 [AFD og dato] Indsatsområder 9 • Anvendelse af det civile uddannelsessystem • Uddannelse i udlandet • Civilt kompetencegivende • Reduktion i omfang • Anvendelse af fjernundervisning • Uddannelsestilrettelæggelse gennem staten • Planlægning af kompetenceudvikling

10 [AFD og dato] 10 ?


Download ppt "[AFD og dato] Betragtninger om kompetenceudviklingsstrategi for forsvaret 1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google