Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lederforum Dagsorden: Velkommen og generel orientering Aftaler 2008

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lederforum Dagsorden: Velkommen og generel orientering Aftaler 2008"— Præsentationens transcript:

1 Lederforum Dagsorden: Velkommen og generel orientering Aftaler 2008
Torsdag den 20. december 2007 Dagsorden: Velkommen og generel orientering Aftaler 2008 KRAM-undersøgelsen Evaluering af lederforum-møder og årsplan for 2008

2 Generel orientering v/Benny Balsgaard

3 v/Annalise Horster og Kai Winton Hansen
Koncernmål 2008 v/Annalise Horster og Kai Winton Hansen

4 Koncernmål 2008 Kerneydelsens værdi for borgeren
Medarbejdersundhed – nedbringe sygefravær Hvorfor: Understøtte ”sikker drift” Fokus på ”kerneydelserne” Arbejde med driftsudvikling Udnytte og udvikle medarbejdernes ressourcer

5 Kerneydelsens værdi for borgeren
Succeskriterier for den enkelte aftaleholder: Indhente information og inspiration om mulige aktiviteter Beskrive hvilke aktiviteter, som forventes gennemført i resten af året – herunder hvilke aktiviteter, der evt. søges medfinansiering til med hvilket beløb Gennemføre mindst 2 aktiviteter Foretage en selvevaluering af de gennemførte aktiviteter

6 Kerneydelsens værdi for borgeren
EPO-stabens understøttelse: Tilrettelægger en ide/inspirationsfase Udforme information om og skabelon for aftaleholdernes tilbagemelding om forventede aktiviteter Administrere ansøgninger om medfinansiering fra direktionens pulje ( reserveret til formålet) Bistå aftaleholdere med at gennemføre udvalgte aktiviteter (400 timer i alt) Udforme ramme for afsluttende selvevaluering Sikre formidling til fælles læring

7 Medarbejdersundhed - nedbringe sygefravær
FORMÅL: Nedbringe sygefraværet Skabe bedre arbejdspladser Udnytte ressourcerne optimalt Blive en attraktiv virksomhed

8 Medarbejdersundhed Nedbringelse af sygefravær
MIDLERNE TIL MÅLET : Sundhedstiltag, jf. Sundhedskataloget Sundhedskataloget udsendes primo 2008 Særlige initiativer i ældreplejen Fokus på sygefravær

9 Medarbejdersundhed nedbringe sygefraværet
Aftaleholdernes opgave: Sygefravær på dagsordnen i 2008 på alle 4 møder i MED Formulere mål for reduktion af eget sygefravær inden 1. maj 2008

10 Medarbejdersundhed- nedbringe sygefravær
Succeskriterierne: Konstruktiv dialog om sygefravær Initiativer, der reducerer sygefraværet Generel reduktion af sygefraværet med 5% i forhold til sygefraværet i 2007.

11 Medarbejdersundhed Nedbringelse af sygefraværet
HVORDAN GØR VI ? HR-Staben udsender i januar ’08 foreløbig minivejledning i håndtering sygefravær HR-Staben udsender i januar ’08 eksempel på dagsordenspunkt til MED

12 Medarbejdersundhed Nedbringelse af sygefraværet
HR-Staben udsender fraværsstatistikker kvartalsvis til aftaleholderne. HR-Staben yder løbende rådgivning – og de enkelte konsulenter bliver instrueret i koncernmålet m.h.p. optimal rådgivning.

13 KRAM-undersøgelsen v/Sten Dokkedahl

14 KRAM-undersøgelsen kost, rygning, alkohol og motion (KRAM)
Tobaksrygning, fysisk inaktivitet og for stort alkoholforbrug: Alvorlig sygdom og tidlig død KRAM: skaffe videnskabelig viden som grundlag for forebyggelsesindsats Logo er kommunevåben og navnetræk

15 Deltagere Det Nationale Råd for Folkesundhed
Statens Institut for Folkesundhed (udførende) Ministeriet for Forebyggelse og Sundhed (finansiering) TrygFonden (finansiering) 12 kommuner Logo er kommunevåben og navnetræk

16 Undersøgelsens indhold
Internetbaseret spørgeskemaundersøgelse (invitation til alle borgere): Sundhedsvaner Helbred Ønsker til kommunens sundhedsfremmende faciliteter Logo er kommunevåben og navnetræk

17 Undersøgelsens indhold
Fysisk undersøgelse (invitation udsendes til – borgere: ca kan deltage) Blodtryk Højde, vægt, Body Mass Index (BMI) og fedtprocent, Talje- og hoftemål, Lungefunktion, Kondition Logo er kommunevåben og navnetræk

18 Undersøgelse i Faaborg-Midtfyn Kommune 5. – 30. maj 2008
Kommunen har forpligtet sig til: Engagere politikere, borgere og arbejdspladser til at deltage i undersøgelse og spørgeskemaundersøgelse, Opfordre kommunens ansatte til at deltage i undersøgelsen. Logo er kommunevåben og navnetræk

19 Undersøgelse i Faaborg-Midtfyn Kommune 5. – 30. maj 2008
Kommunen har forpligtet sig til: Udpege lokalitet for placering af KRAM- bus Stille lokaler til rådighed for den fysiske undersøgelse (150 m2) Finde passende og billig overnatnings- mulighed for 15 personer i én måned

20 Undersøgelse i Faaborg-Midtfyn Kommune 5. – 30. maj 2008
Kommunen har forpligtet sig til: Udsende invitationsbreve til alle kommunens borgere over 18 år, Betale for CPR-udtræk, Opfordre borgerne til at deltage via f.eks. husstandsomdelte pjecer, lokale medier, kommunens hjemmeside mv.

21 Undersøgelse i Faaborg-Midtfyn Kommune 5. – 30. maj 2008
Kommunen har forpligtet sig til: Udsende information til de praktiserende læger om undersøgelsen, Rekruttere lokal arbejdskraft til gennemførelse af undersøgelsen (rådgive deltagerne om undersøgelsesresultaterne), Rekruttere studerende fra relevante uddannelsesinstitutioner som medhjælp (5-7 studerende pr. uge)

22 Evaluering af lederforum-møder og årsplan for 2008
v/Benny Balsgaard


Download ppt "Lederforum Dagsorden: Velkommen og generel orientering Aftaler 2008"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google