Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ÅRSKONFERANSEN FOR FYLKESKOMMUNALE FAGSKOLER 2012 9. – 11. MAI, SKIEN ERHVERVSRETTET VIDEREGÅENDE UDDANNELSE I DANMARK UDDANNELSESDIREKTØR STEEN ENEMARK.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ÅRSKONFERANSEN FOR FYLKESKOMMUNALE FAGSKOLER 2012 9. – 11. MAI, SKIEN ERHVERVSRETTET VIDEREGÅENDE UDDANNELSE I DANMARK UDDANNELSESDIREKTØR STEEN ENEMARK."— Præsentationens transcript:

1 ÅRSKONFERANSEN FOR FYLKESKOMMUNALE FAGSKOLER 2012 9. – 11. MAI, SKIEN ERHVERVSRETTET VIDEREGÅENDE UDDANNELSE I DANMARK UDDANNELSESDIREKTØR STEEN ENEMARK KILDESGAARD – STEK@KEA.DK

2 AGENDA 1.Det danske uddannelsessystem 2.Erhvervsakademierne som sektor 3.Københavns Erhvervs Akademi - KEA 4.Meritaftaler

3 KONKURRENCESTATENS OPGAVE At fremme virksomhedernes - og dermed nationens - konkurrenceevne ved at påvirke udbuddet af arbejdskraft og af kapital. Uddannelse er en del af beskæftigelsespolitikken – De unge skal lære at kunne selv, tage ansvar for sig selv og realisere sig selv gennem deres arbejde. ”Vores prioritering er klar – bedre og mere uddannelse er afgørende for vækst og velstand i fremtiden, og vi skal have flere unge igennem og have dem hurtigere og bedre rustet ud på arbejdsmarkedet.” (uddannelsesminister Morten Østergaard, 16/1 2012) FRA VELFÆRDSSTAT… …TIL KONKURRENCESTAT

4

5 PLACERING I NATIONAL OG EUROPÆISK KVALIFIKATIONSRAMME • Erhvervsakademi uddannelser er niveau 5 = 2 årige • Proffesionsbachelor uddanelser er niveau 6 = 3,5 år eller 1,5 årige top-op Niveau 5De for niveau 5 relevante lærings- resultater er alsidig, specialiseret, faktuel og teoretisk viden inden for et arbejds- eller studieområde og bevidsthed om grænserne for denne viden Niveau 6De for niveau 6 relevante lærings- resultater er avanceret viden inden for et arbejds- eller studieområde, der omfatter kritisk forståelse af teorier og principper

6 VIGTIGE POLITISKE PEJLEMÆRKER • Erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter er efter folketingsvalget i 2011 nu samlet i samme ministerium – og adskilt fra ungdomsuddannelserne • Fokus på en tæt kobling til praksis/erhverv • Fokus på udvikling og innovation • Fokus på fleksible uddannelsesveje i alle dele af systemet • Fokus på det dobbelte uddannelsesløft • 60 procent skal have videregående uddannelse

7 • Udviklingen i KVU/MVU/LVU: UDVIKLINGEN I FÆRDIGE KANDIDATER 20082011 KVU: 7.104KVU: 9.543 MVU: 15.825MVU: 22.487 LVU: 19.524LVU: 27.596 I alt: 42.453I alt: 59.626

8 DEN DEMOGRAFISKE UDVIKLING

9 AGENDA 1.Det danske uddannelsessystem 2.Erhvervsakademierne som sektor 3.Københavns Erhvervs Akademi - KEA 4.Meritaftaler

10 HISTORIE • Oprindelig korte uddannelser placeret på erhvervsskoler • Indplacering af uddannelser i KVU og MVU struktur • Erhvervsakademier etableret 2008 - Lov om erhvervsakademier vedtaget af Folketinget i marts 2007 • Overførsel af videregående uddannelser fra erhvervsskoler til nye selvejende uddannelsesinstitutioner • Udspaltning af uddannelser, medarbejdere, bygninger og kapital er ved at være på plads

11 9 ERHVERVSAKADEMIER Formålet er at udvikle og udbyde praksisrettede videregående uddannelser på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau

12 ERHVERVSAKADEMIERNE • Uddanner til erhvervene • Praksisbaseret og projektorienteret undervisning • Innovation, entreprenørskab og internationalt udsyn • Obligatorisk praktik – erhvervsrettede kvalifikationer • Videncenteropbygning Praksisbaseret viden Praksisbaserede uddannelser Praksisbaseret innovation Erhvervsakademi Håndværk, erhverv og kompetencer Forskning /viden

13 STYRINGEN – 5 VIGTIGE PRINCIPPER 1.Erhvervsakademierne er statsligt selvejende institutioner med en bestyrelse 2.Bevillingsmodellen er taxameterstyring – STÅ princippet 3.Udviklingskontrakt med ministeriet 4.Uddannelser akkrediteres via det statslige akkrediteringsråd 5.Studieordningerne reguleres via lokale uddannelsesudvalg og tværgående uddannelsesnetværk

14 POTENTIALET I SEKTOREN X = flere studerende på eksisterende uddannelser Y = nye grupper af studerende på nye uddannelser Z = eksisterende studerende på længere uddannelser

15 Alle erhvervsakademier skal evalueres i 2013. Indholdet af evalueringen er indtil videre ukendt. Evalueringen er afgørende for akademiernes fortsatte eksistens som selvstændig uddannelsesinstitution med proffesionsbachelorudannelser HOVEDUDFORDRINGEN

16 AGENDA 1.Det danske uddannelsessystem 2.Erhvervsakademierne som sektor 3.Københavns Erhvervs Akademi - KEA 4.Meritaftaler

17 KEA • Etableret 2008 - Lov om erhvervsakademier • Overførsel af videregående uddannelser fra 4 erhvervsskoler til ny selvejende uddannelsesinstitution • Videregående uddannelser på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau samt efter- og videreuddannelse • 31 fuldtidsuddannelser inden for teknologi, byggeri, design, IT og business – på dansk og engelsk • 10 deltidsuddannelser samt særlige virksomhedsforløb

18

19 KEA – 2011 NØGLETAL • 2.500+ nye studerende optaget i 2011 • 3500+ tilskudsudløsende studenter årsværk • 350 ansatte omregnet til årsværk • 360 mio.kr. i omsætning • Studerende fra mere end 50 lande

20 • 14 adresser i København og Storkøbenhavn

21 PROFIL AF EN KEA STUDERENDE 2011: • 21-24 år (43%) • Ligelig kønsfordeling • Bor i Region Hovedstaden (79%) • Dansk (4% fra Rumænien som det højeste optag fra udlandet) • STX (studentereksamen) • Tendens til mønsterbrydning – forældre har ikke videregående uddannelser • Adgang med både erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser • Stort antal studerende med EUD (erhvervsuddannelse) baggrund – særsyn i Danmark

22 • Markant vækst i ansøgertal • Øget internationalisering • Satsning på Bachelor og Master dækning • Fusionsproces – forskelle i kultur, praksis og identitet • Nyt stort Campusprojekt • Implementering af ny arbejdstidsaftale • Ny stillingsstruktur • Videncenteropbygning AKTUELT PÅ KEA Undervisning RelationerUdvikling

23 AGENDA 1.Det danske uddannelsessystem 2.Erhvervsakademierne som sektor 3.Københavns Erhvervs Akademi - KEA 4.Meritaftaler

24 MERITAFTALE Optagelse på BACHELOR OF ARCHITECTURAL TECHNOLOGY AND CONSTRUCTION MANAGEMENT Aftale med Byggskolen i Oslo (først studerende afsluttede JAN 2012) og nu aftale på vej med Fagskolen i Oslo • Studerende søger merit for 1.-3. semester på baggrund af 2-årig uddannelse i Norge • Behandling af ansøgninger sker på baggrund af både ”course mapping”, som er foretaget mellem skolernes curricula. Og de studerendes ansøgninger, dokumentation, karakterer m.v. • Tilsvarende aftaler kan etableres - men øvre grænse for samme nationalitet pr. hold (10-15 procent) • Norske studerende kan evt. tilbydes at studere på den danske linie hvor der undervises på dansk

25 TAK FOR I DAG – VI SES! Mere info www.kea.dkwww.kea.dk Kontakt mig – Steen Enemark Kildesgaard - på stek@kea.dk stek@kea.dk Studielederen på BACHELOR OF ARCHITECTURAL TECHNOLOGY AND CONSTRUCTION MANAGEMENT – Charlotte Møller- på cham@kea.dkcham@kea.dk


Download ppt "ÅRSKONFERANSEN FOR FYLKESKOMMUNALE FAGSKOLER 2012 9. – 11. MAI, SKIEN ERHVERVSRETTET VIDEREGÅENDE UDDANNELSE I DANMARK UDDANNELSESDIREKTØR STEEN ENEMARK."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google