Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Instituttet for Blinde og Svagsynede, Rymarksvej 1, 2900 Hellerup, T: 3945 2545, W: Kompetenceudvikling.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Instituttet for Blinde og Svagsynede, Rymarksvej 1, 2900 Hellerup, T: 3945 2545, W: Kompetenceudvikling."— Præsentationens transcript:

1 Instituttet for Blinde og Svagsynede, Rymarksvej 1, 2900 Hellerup, T: 3945 2545, W: www.ibos.dk, @: ibos@ibos.dk Kompetenceudvikling

2 IBOS 2008 I dag er IBOS vilkår og rammer kontraktbaseret og på markedsvilkår: 1. Kommunen har kompetencen til at beslutte hvilket tilbud de ønsker til deres borger. 2. Tilbud der særligt er tilrettelagt for borgere med synsnedsættelse er i frit udbud. 3. Alle aftaler er kontraktbaseret i forhold til tid, indhold, formål og resultat - og økonomi.

3 IBOS 2008 Det fordre, at medarbejderne kan: a. at analysere hvem man står overfor - borgeren, familien, arbejdsgiveren, Kommunen b. forstå behovet c. møde behovet - personligt, fagligt og socialt d. at beskrive og dokumentere indsatsen e. sikre at det aftalte resultat nås og at det kan bruges fremadrettet

4 IBOS 2008 I år - 2008 - har IBOS gennemført en organisations udvikling og har klargjort mission og vision for IBOS. IBOS arbejder med to værdikæder: 1. borgere med synshandicap: Udredning, analyse, rådgivning, uddannelse, job, opfølgning 2. synsprofessionelle: Viden, rådgivning, uddannelse

5 Instituttet for Blinde og Svagsynede, Rymarksvej 1, 2900 Hellerup, T: 3945 2545, W: www.ibos.dk, @: ibos@ibos.dk Den samlede proces Organisations ændring Organisation 2008 Mission og vision Impl. af org. ændring • Beskrivelse af forretningsgrundlag • Strategiske valg • Formulering af mission og vision • Organisationen på plads • Klare roller & ansvar • Kommunikation og forandringsledelse Fremtidssikret organisation og ledelse Forankring af strategien • Oversættelse af mission og vision til de enkelte afdelinger - udarbejdelse af konkrete handlingsplaner • Udvikle chefgruppen som team • Organisationsanalyse • Ny organisationsstruktur • Kommunikation af organisationsændring • Bemanding af ny struktur

6 Vi har flere forretnings- områder 1.Udredning, rådgivnings- og undervisning for synshandicappede 2.Uddannelse af synsprofessionelle 3.Rådgivning af synsprofessionelle 4.Videncenter

7 Vores mission VI GØR EN FORSKEL FOR SYNSHANDICAPPEDE ! Det betyder, at: •Vi leverer den nødvendige løsning til den synshandicappede med sammensatte behov inden for rehabilitering •Vi formidler synsfaglig specialviden til det synsprofessionelle felt •Vi er en faglig sparringspartner for kommunerne og løser de komplicerede problemer, som ikke kan løses lokalt •Vi er det logiske samlingssted i Danmark for viden om synshandicap Det forudsætter, at: •Vi prioriterer høj faglighed hos medarbejderne •Vi har en anerkendende kultur og stærke værdier i organisationen

8 Vores vision 2012 VI VIL FREMME INKLUSIONEN AF DEN SYNSHANDICAPPEDE I SAMFUNDET ! …ved at: •udvikle en IBOS-model, som sætter standard for faglig og pædagogisk arbejde med synshandicappede •være et sjovt innovativt væksthus med høj puls, som skaber stolthed og ejerskab blandt vores medarbejdere •være kendt og anvendt af synshandicappede, synsprofessionelle og kommuner •påvirke handicapsynet i samfundet

9 Kompetenceudvikling •Hvordan forstår vi kompetence? •Kompetence er måden, man bruger sine kvalifikationer på i praksis, og evnen til at løse en opgave. •Kompetencer er at kunne udnytte sine kvalifikationer til at varetage sine arbejdsopgaver på et højt kvalitativt niveau. •Kompetenceudvikling handler om at udvikle medarbejdernes evne til at varetage sine arbejdsopgaver bedre eller mere effektivt

10 Kompetenceudvikling Ift. Medarbejder kompetenceudvikling er der 2-3 metoder der har været i dominans ud over instruktøruddannelserne: •1. mesterlærerprincippet •2. sidemandsoplæring •3. mentorordning


Download ppt "Instituttet for Blinde og Svagsynede, Rymarksvej 1, 2900 Hellerup, T: 3945 2545, W: Kompetenceudvikling."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google