Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sæt stress på dagsordenen i SU - og i hverdagens arbejdsliv

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sæt stress på dagsordenen i SU - og i hverdagens arbejdsliv"— Præsentationens transcript:

1 Sæt stress på dagsordenen i SU - og i hverdagens arbejdsliv
Hans Hvenegaard TeamArbejdsliv

2 Stressaftaler i stat og kommune
Stress på dagsordenen i SU Stressaftaler i stat og kommune Statens samarbejdsaftalens § 5, stk. 8: ”Samarbejdsudvalget skal fastlægge retningslinier for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til forekomst af arbejdsrelateret stress. Indsatsen skal koordineres med sikkerhedsudvalget.” Tilsvarende på det kommunale område: SU-aftalen §17, stk. 3 og MED-aftalen §8, stk. 4 * ”Arbejdsbetinget stress” og ”arbejdsrelateret stress” HK København – kommune og stat. 14. november 2006

3 Nøglebegrebet i aftalerne
Stress på dagsordenen i SU Nøglebegrebet i aftalerne Fastlægge/aftale retningslinier Identificering – er der stress Hvordan finder vi ud af om og hvor det er? Håndtering – når det er sket Hvad skal der gøres, hvis der er stress på en arbejdsplads? Forebyggelse – før det sker Hvad skal der til for at kronisk stress ikke opstår? Samarbejde med sikkerhedsudvalget HK København – kommune og stat. 14. november 2006

4 Hvad skal vi være opmærksom på,
Stress på dagsordenen i SU Hvad skal vi være opmærksom på, når vi går i gang med stressarbejdet i SU? HK København – kommune og stat. 14. november 2006

5 Hvad vil vi – og hvad ved vi?
Stress på dagsordenen i SU Hvad skal vi være opmærksom på, når vi går i gang med stressarbejdet i SU? Hvad vil vi – og hvad ved vi? Hvad er vores ambition? – hvad vil vi? En omfattende stresspolitik Nogle få retningslinier Konkrete aktiviteter mhp senere retningslinier Oplysning og videnopbygning Hvad ved vi allerede om stress? Hvad ved vi allerede om det at arbejde med stress? Hvad gør vi allerede? Hvad er de åbenlyse mangler i det vi gør? Hvor er vores fokus i dag? Identificering Håndtering Forebyggelse HK København – kommune og stat. 14. november 2006

6 Hvordan vil vi opnå det? Stress på dagsordenen i SU
Hvad skal vi være opmærksom på, når vi går i gang med stressarbejdet i SU? Hvordan vil vi opnå det? Hvordan vil vi komme frem til det, vi vil opnå? Udvalg under SU Lade stabsafdeling kommer med udspil Hyre en konsulent til at hjælpe os med det Lave et debat- og aktivitetsforløb Bede udvalgte afdelinger og institutioner kommer med deres bud Sætte forskellige aktiviteter i gang Hvilken prioritering skal stressarbejdet have? Hvilke ressourcer skal der afsættes? Hvordan kan arbejdet koordineres med sikkerhedsudvalget? HK København – kommune og stat. 14. november 2006

7 Hvem er vi og hvem vil gøre noget?
Stress på dagsordenen i SU Hvad skal vi være opmærksom på, når vi går i gang med stressarbejdet i SU? Hvem er vi og hvem vil gøre noget? Hvem er vi? SU, SiU Topledelse Stabsafdelinger Mellemledere Medarbejdere TR/SR Er der nogen der vil mere end andre? HK København – kommune og stat. 14. november 2006

8 Dilemmaer Stress på dagsordenen i SU
Hvad skal vi være opmærksom på, når vi går i gang med stressarbejdet i SU? Dilemmaer Regeludarbejdelse kulturopbygning Centrale decentrale retningslinier Forebyggelse helbredelse Arbejdsplads individ fokus Stress trivsels fokus HK København – kommune og stat. 14. november 2006

9 En mulig vinkel på stressarbejdet
Stress på dagsordenen i SU En mulig vinkel på stressarbejdet Tendenser i tiden Initiativer kommer i dag ofte oppefra Generelle målinger – overordnet identificering APV Klima-/trivsel undersøgelser Psykisk arbejdsmiljøundersøgelser Stressmålinger Stressindsatser – HR indsatser Stresshåndteringskurser Stresscoach Krise- og stresshjælp Fraværsinitiativer Ledernetværk Stort fokus på hvad individet kan og skal gøre HK København – kommune og stat. 14. november 2006

10 Hvem kan handle i forhold til stress?
Stress på dagsordenen i SU En mulig vinkel på stressarbejdet Hvem kan handle i forhold til stress? Politikerne Topledelsen SU/SiU Stabsafdelinger Lederne Kollegaerne Individet selv HK København – kommune og stat. 14. november 2006

11 Hvad kan man fokusere på i stressarbejdet?
Stress på dagsordenen i SU En mulig vinkel på stressarbejdet Hvad kan man fokusere på i stressarbejdet? Identificering Håndtering Forebyggelse Arbejdspladsudvikling HK København – kommune og stat. 14. november 2006

12 Stress på dagsordenen i SU
HK København – kommune og stat. 14. november 2006

13 Identificering – er der stress på vores arbejdsplads og hvor?
Stress på dagsordenen i SU En mulig vinkel på stressarbejdet Identificering – er der stress på vores arbejdsplads og hvor? Hverdagens stressindsats: Lederen, Kollegaer, se, lytte, spørge, mærke efter En selv, TR/SR: personlige, sociale, arbejdsmæssige symptomer Lokal SU diskutere, iværksætte undersøgelse Overordnet stressindsats: Topledelse iværksætte undersøgelser Mellemledere se, lytte, spørge Stabe gennemføre undersøgelser HSU/AfdSU diskutere, iværksætte undersøgelser HK København – kommune og stat. 14. november 2006

14 Håndtering – hvad kan vi gøre her og nu?
Stress på dagsordenen i SU En mulig vinkel på stressarbejdet Håndtering – hvad kan vi gøre her og nu? Hverdagens stressindsats: Lederen - samtale, finde årsag og løsninger afhængig af problemstillingen, støtte, Kollegaer samtale, give støtte En selv - finde løsninger i arbejdet og hos sig selv, opsøge støtte TR/SR: - gå til kollegaer/leder, give støtte, - terapeut Lokal SU - diskutere hvad der kan gøres ved arbejdet for at mindske stress Overordnet stressindsats: Topledelse - etablere støtte til personer, enheder og ledere Mellemledere - understøtte indsatser oppefra og nedefra Stabe - etablere psykologhjælp, støtte til enheder og ledere til egenhåndtering/ekstern hjælp HSU/AfdSU - diskutere mulige støtteforanstaltninger HK København – kommune og stat. 14. november 2006

15 Forebyggelse og det gode udviklende arbejdes perspektiv
Stress på dagsordenen i SU En mulig vinkel på stressarbejdet Forebyggelse og det gode udviklende arbejdes perspektiv - hvordan undgår vi den kroniske stress? Hverdagens stressindsats: Lederen, kollegaer, en selv - Arbejde med opgaveløsning, arbejdets tilrettelæggelse, kommunikation, samarbejde, egne og faglige holdninger/værdier, m.v. jf. ”STRESS-forbyggelses-PYRAMIDEN” TR/SR: - Skabe opbakning til aktiviteterne Lokal SU - Sætte stressforebyggelse på hverdagens dagsorden Overordnet stressindsats: Topledelse - Prioritere, afsætte ressourcer til forebyggelse Mellemledere - Støtte ledere/enheder i det forebyggende arb. Stabe - Etablere uddannelse/viden til ledere og medarbejdere, støtte til enhedernes proces HSU/AfdSU - Sætte stress på dagsordenen i hele org., org. lave stressretningslinier der understøtter det lokale stressarbejde – inddrage SiU HK København – kommune og stat. 14. november 2006

16 STRESS-forebyggelses-PYRAMIDEN
Stress på dagsordenen i SU STRESS-forebyggelses-PYRAMIDEN Forebyggelsesmuligheder HK København – kommune og stat. 14. november 2006

17 Udfordringer når SU skal lave retningslinier
Stress på dagsordenen i SU En mulig vinkel på stressarbejdet Udfordringer når SU skal lave retningslinier Styrke det lokale stressarbejde Ledere og medarbejdere skal have viden om stress og stressarbejdet Der skal afsættes tid til at få en stressforebyggende kultur op at stå Udvikle praksis for håndtering af stressramte og deres tilbagevenden til job Lederens ansvar og rolle skal præciseres Lokal SU sætter stress på dagsordenen Mellemlederne skal styrkes til at understøtte en stressforebyggende kultur og til at håndtere stressproblematikker Politikere og topledere skal: Sikre prioritet og ressourcer – give stressindsatsen status og legitimitet Sikre gode rammer for et ikke stressende arbejde fx i forbindelse med organisationsforandringer, ny teknologi, personalepolitik, m.v. HR/AM stabe skal: Udvikle metoder og tilbud der kan understøtte opbygningen af en stressforebyggende kultur Have tilbud til stressramte personer HK København – kommune og stat. 14. november 2006

18 Stress på dagsordenen i SU
Sum med sidemanden: Hvad vil du lægge vægt på, når I skal til at lave retningslinier i jeres SU? Styrke det lokale stressarbejde Ledere og medarbejdere skal have viden om stress og stressarbejdet Der skal afsættes tid til at få en stressforebyggende kultur op at stå Udvikle praksis for håndtering af stressramte og deres tilbagevenden til job Lederens ansvar og rolle skal præciseres Lokal SU sætter stress på dagsordenen Mellemlederne skal styrkes til at understøtte en stressforebyggende kultur og til at håndtere stressproblematikker Politikere og topledere skal: Sikre prioritet og ressourcer – give stressindsatsen status og legitimitet Sikre gode rammer for et ikke stressende arbejde fx i forbindelse med organisationsforandringer, ny teknologi, personalepolitik, m.v. HR/AM stabe skal: Udvikle metoder og tilbud der kan understøtte opbygningen af en stressforebyggende kultur Have tilbud til stressramte personer HK København – kommune og stat. 14. november 2006

19 Overheads kan downloades fra www.teamarbejdsliv.dk eller
Stress på dagsordenen i SU Sæt stress på dagsordenen i SU - og i hverdagens arbejdsliv Hans Hvenegaard TeamArbejdsliv Overheads kan downloades fra eller HK København – kommune og stat. 14. november 2006


Download ppt "Sæt stress på dagsordenen i SU - og i hverdagens arbejdsliv"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google