Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bliv tilfreds, rig og rask med god luftkvalitet inden døre

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bliv tilfreds, rig og rask med god luftkvalitet inden døre"— Præsentationens transcript:

1 Bliv tilfreds, rig og rask med god luftkvalitet inden døre
Lys, lyd & luft - seminar om indeklima Byens netværk d. 1. november 2011 Bliv tilfreds, rig og rask med god luftkvalitet inden døre Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut

2 Definitioner WHO har defineret sundhed således:
Sundhed er en tilstand af fuldkommen legemlig, sjælelig og socialt velvære og ikke blot fravær af sygdom og gener. Indeklimaet er i denne sammenhæng defineret som: Alle de væsentlige bygningsrelaterede påvirkninger, der har betydning for sundhed i bred forstand blandt brugerne af en bygning.

3 Indeklima forskning Nydelse Komfort Produktivitet Sygelighed
Undgå farer Reproduktion mulig Indeklima forskning

4 Introduktion Prisen for indeklima
kr/m2. Halvdelen af alle investeringer m2 opvarmet bygningsareal Nybyggeri m2 gennemsnit per år Produktion kr, Vedligehold kr Klimaskærmen Volumen/overflade: 0.5 m. Mange mikroklimaer Ventilation 0.5-5 h – 3 l/s m2 etageareal Indtagsandele (en person) Et æble 80% En cigaret (rygeren) 30% Luftforurening fra et stearinlys 0.01% Luftforurening fra bil på gaden % Luftforurening fra kraftværk

5 Voksent menneske i siddende aktivitet
(1,2 met) Udåndingsluft: O2: 15,3 % CO2: 3,6% H2O: 6,2% (volumen) Indeluft O2: 20,85 % CO2: 0,035% H2O: 1,3% (Volumen) Forbrug: Indeluft: 375 l/h (10,8 kg/døgn) O2: 20,6 l/h Produktion: CO2: 17 l/h H2O: 0,07 kg/h Sensibel varme: 100 W Lars Gunnarsen

6 Indeklimaets påvirkninger
Temperatur Træk Fugt Luftkvalitet Lys Udsyn Lyd Partikler Allergener Skimmelsvampe Elektriske forhold Ioniserende stråling

7 Gener, symptomer og sygdomme

8 Gener, symptomer og sygdomme
Dårligt indeklima kan give bestemte gener og symptomer. Smitte med infektionssygdomme kan i nogen grad forebygges ved effektiv ventilation og gode pladsforhold. Faktorer i indeklimaet, påvirker forløbet af astma og allergi, men vi ved kun lidt om indeklimaets betydning for erhvervelse af sygdommene. Der er 4 eksponeringer i indemiljøet der kan føre til kræft, nemlig radon, tobaksrøg og andre forbrændingsprodukter samt formaldehyd. Hjertekarsygdomme kan udvikles som følge af passiv rygning og høje partikelniveauer. Støj og måske utilstrækkelige lysforhold kan give stress, der også vil kunne føre til hjertekarsygsomme. Produktiviteten er lav i et dårligt indeklima

9 Gener inden for sidste 14 dage - hjemme
(Sundheds og sygelighedsundersøgelsen 2000, SIF)

10 Gener inden for sidste 14 dage - på arbejde
Brauer og Mikkelsen, 2002

11 Symptomer inden for sidste 14 dage - Hjemme
Brauer og Mikkelsen, 2002

12 Symptomer inden for sidste 14 dage - på arbejde
Brauer og Mikkelsen, 2002

13 Eksponeringer i indeklimaet

14 Ventilation (l/s pers) Utilfredse (%)
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Ventilation (l/s pers) Utilfredse (%)

15 Partikelstørrelse (µm)
0,0001 0,001 0,01 0,1 1 10 100 1000 Gasblus Virus Udstødning fra benzinbiler Tobaksrøg Udstødning fra dieselbiler Varme overflader med støv Oksidationsprocesser Stegeos Bakteriesporer Brændeovne Vejslid Svampesporer Bakterier Katteallergen Husstøvmide faeces Pollen Hår Partikelstørrelse (µm) Ångstrøm millimeter

16

17 Eksponeringer i indeluften
Eksponeringen for partikler, radon, formaldehyd, kvælstofdioksid og benzen inden døre bør reduceres. Utilstrækkelig viden om en række kemiske forbindelser herunder phthalater og PCB'er. Partikelforureningen er alvorlig ude og inde

18 Fugt, skimmel og mider

19 Risiko for eksponering
Ingen Svag Middel Stor Lugt af mug Ingen Ringe Nogen Kraftig Synlig vækst 0 m2 < 0,25 m2 0,25-3 m2 > 3 m Skjult vækst < 0,5 m2 1-3 m m2 < 10 m2 Vækst i tilstødende rum Vækst i indblæsningsanlæg Meget støv Samlet

20

21 Pollen

22

23 Husstøvmider 70 60 50 40 Mider på madrasser (mider/m2) 30 20 10 2 4 6 8 10 Absolut Fugtighed (g/kg)

24 Adfærd

25 Hvor ofte har du tørret tøj i boligen i løbet af de sidste 14 dage?
Dagligt En gang imellem Ikke de sidste 14 dage 35 40 45 50 Relativ fugtighed (% RH)

26 Risikooplevelse Svar på spørgsmålet: Er De urolig for, at nogle af følgende forhold i eller omkring deres bolig kan skade deres helbred?

27 Svar vedrørende arbejdspladsen
Svar vedrørende mad og drikkevand

28 Gode adfærdsregulerende råd
Luft ud morgen og aften - og når der er særlige behov Gør rigtigt rent Hovedrengøring forbedrer indeklimaet Anskaf en emhætte med afkast til det fri, brug den og vedligehold den Tag bad bag lukket dør, tør op efter dig og luft grundigt ud efter badet Tør ikke tøj i opholdsrum Få udbedret vandskader omgående Udeluftventiler bør være åbne i hvert fald om sommeren Husk at nye vinduer bør forsynes med udeluftventiler Brug ikke malervarer til udendørs brug på indvendige overflader Vælg indeklimamærkede byggevarer Brug ikke flytbare ovne og kaminer uden aftræk Hold dit soverum varmt når du ikke er der Sæt ikke møbler direkte op ad kolde ydervægge

29 Støvsuger eller vasker gulve 89 84
Andel af svarpersoner der angav at de udlufter mindst dagligt eller rengør gulve mindst ugentligt År 2000 % År 2007 Udlufter 91 76 Støvsuger eller vasker gulve 89 84 Andel af svarpersoner der angav at de er urolige for tobaks- røg, fugt eller rengøringsmidler eller finder dem problematiske År 2000 % År 2007 Tobaksrøg 20 68 Fugt 12 48 Rengøringsmidler 14 16

30 Hvad ser du som de vigtigste forskningsopgaver indenfor lys, lyd og luftkvalitet?
Hvilke krav og ønsker til indeklimaet vil fremtidens brugere stille? Hvilken rolle vil klimadebatten og energibesparelser spille for fremtidens indeklima?

31 Hotte emner BOLIGFORHOLD VENTILATION PARTIKLER ASTMA OG ALLERGI FUGT

32 Hotte emner - arbejdsmiljø
STORRUMSKONTORER DAGINSTITUTIONER SKOLER

33 Hvilke krav og ønsker til indeklimaet vil fremtidens brugere stille?
Mere nydelse, komfort og produktivitet samtidigt med mindre sygelighed og andre gener og farer - Større krav om bedre indeklimakvalitet

34 Hvilken rolle vil klimadebatten og energibesparelser spille for fremtidens indeklima?
Indeklimaet vil blive bedre men farerne ved nedbrud og fejlfunktioner i de klimastyrende installationer vil blive større

35

36

37


Download ppt "Bliv tilfreds, rig og rask med god luftkvalitet inden døre"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google