Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fundraising Jakob Ugelvig Christiansen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fundraising Jakob Ugelvig Christiansen"— Præsentationens transcript:

1 Fundraising Jakob Ugelvig Christiansen jkc@grontmij.dk; 2723 6644
Afdelingschef Arbejdsmiljø og Samfund

2 Der er ca. 1150 fonde og puljer i Danmark
Kan ses på ‘Tilskudsdatabasen’ Vi ser på tilskudsmuligheder på 2 forskellige måder: Vi har en problemstilling/et ønske/en idé vi gerne vil have tilskud til Vi kender formålene med uddeling hos de enkelte fonde og puljer og undersøger om der er kunder der kunne drage nytte af dette

3 Fonde og Puljer Byggeri ca. 12 fonde og puljer
Arbejdsmiljø og samfund ca. 14 fonde og puljer Sundhed og sygehuse ca. 10 fonde og puljer Innovation ca. 30 fonde og puljer Kommuner ca. 10 fonde og puljer Drift og vedligehold ca. 20 fonde og puljer

4 Enkelte eksempler Drift og vedligehold
Fornyelsesrådgivning - tilskud til fornyelse og nytænkning Ansøgningsfrist: Der kan løbende ansøges Formål: Alle virksomheder kan have brug for støtte og vejledning til at udvikle deres forretning. Fornyelsesrådgivning er to konkrete tilbud til hjælp med fornyelsen af din forretning. De to tilbud er henholdsvis Fornyelsestjek og Fornyelsesforløb. Tilbuddet retter sig mod små og mellemstore virksomheder med under 50 ansatte inden for det grønne område og velfærdsområdet. Din virksomhed skal have behov for rådgivning om innovation. Hvem kan søge: Små og mellemstore virksomheder med under 50 ansatte inden for det grønne område og velfærdsområdet.

5 Enkelte eksempler Innovation
Nordea-fonden Ansøgningsfrist: Der kan løbende ansøges Formål: Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål. Fonden støtter aktiviteter, der fremmer gode liv inden for områderne sundhed, motion, natur og kultur. Hvem kan søge: Alle. Hvad gives der tilskud til: Nordea-fonden støtter aktiviteter, der fremmer gode liv; aktiviteter, der er sunde for sjæl eller legeme. Fonden har fokus på sundhed, motion, natur og kultur. Desuden støtter fonden uddannelse, forskning og innovation - særligt inden for de fire fokusområder. Fonden vægter aktiviteter af høj kvalitet og originalitet, som aktivt involverer mange mennesker. Fonden støtter både store og små projekter - lokalt, regionalt og nationalt. Alle projekter skal have et klart tilhørsforhold til Danmark.

6 Enkelte eksempler Kommuner
Den særlige pulje til kommuner og regioner mio. kr. puljen Ansøgningsfrist: , , , , Formål: Puljen er afsat blandt andet med det formål, at skabe nye arbejdspladser, udvikle og forbedre kendskabet til lokale fødevarer, bidrage til renere miljø og bedre tilgængelig natur samt skabe rammerne for attraktive levevilkår i landdistrikterne. Hvem kan søge: Hver region skal sammen med kommunerne i regionen, i fællesskab, udarbejde et program med temaer og aktiviteter for de indsatser der ønskes implementeret – herunder hvad der skal satses på indenfor de enkelte områder. Såvel kommuner som regioner er således ifølge Grøn Vækst aftalen partnere i udmøntningen af 200 mio. kr. puljen. Fødevareministeriet stiller EU-midler under landdistriktsprogrammet til rådighed for regioner og kommuner til udviklingsaktiviteter, og kommunerne og regionerne medfinansierer aktiviteterne med offentligt nationale midler.

7 Gode råd til fundraising
Der er størst sandsynlighed for at få økonomisk støtte i tilfælde hvor: Man søger indenfor fondens målsætning Man har med-finansiering (fx 50 % puljen) Man kan synliggøre at andre end den søgende virksomhed kan få gavn af ‘projektets’ resultater Man kan søge sammen med andre, så den opnåede viden gælder for et ‘netværk’ frem for den enkelte


Download ppt "Fundraising Jakob Ugelvig Christiansen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google