Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

TEMA I SUNDHEDSFREMMENDE LIVSSTIL

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "TEMA I SUNDHEDSFREMMENDE LIVSSTIL"— Præsentationens transcript:

1 TEMA I SUNDHEDSFREMMENDE LIVSSTIL
Karin C Ringsberg, professor, Nordic School of Public Health NHV, har haft hovedansvaret for udformningen af temaet i samarbete med Hrafnhildur Gunnarsdottir, doktorand, Nordic School of Public Health NHV.

2 Formålet med Tema I er at deltagerne skal
forøge deres viden om og forstå sammenhængen mellem sundhed og livsstil, samt relatere det til deres egen, barnets og familiens livsstil. KC Ringsberg.

3 Tema I er opdelt i fem diskussionsområder
Bestemmende faktorer for sundhed Faktorer som styrer vores sundhed og livsstil diskuteres. At arbejde sundhedsfremmende Forskellen mellem sundhedsfremmende og forebyggende arbejde diskuteres. Hvordan er sundhedstilstanden? Sundhedstilstanden og de almindeligste livsstilssygdomme blandt voksne og børn i Norden diskuteres. Sundhed - mere end kun fravær af sygdom Holistisk, sundhedsfremmende, salutogent sundhedssyn diskuteres. Nye temaer til at arbejde med i Livsstilsværkstedet Gruppen lægger en strategi for sit fortsatte fælles arbejde. KC Ringsberg

4 WHO inddeler sundhedens bestemmelsesfaktorer på følgende måde:
Sociale og økonomiske faktorer Faktorer som er relaterede til det fysiske miljø Faktorer som er relaterede til individuelle karakteristika og adfærd (livsstilsfaktorer) Figur 1. Bestemmelsesfaktorer for sundhed WHO (2012) KC Ringsberg

5 Figur 2. Sundhedens bestemmelsesfaktorer Dahlgren & Whitehead (1991).
KC Ringsberg

6 Diskussionsspørgsmål
Hvad mener I om denne inddeling af sundhedens bestemmelsesfaktorer? Hvilke ”lag” tror I at I kan påvirke? Hvordan kan I påvirke? KC Ringsberg

7 Figur 3. Livsstil og samspilsfaktorer
KC Ringsberg

8 Diskussionsspørgsmål
Hvilke faktorer synes du påvirker dig og din familie mest i dine livsstilsvalg? Reflekter over hvilken livsstil I har i familien. Kan noget ændres? Del jeres erfaringer med hinanden. Synes du at du har tilstrækkelig viden til at tage rigtige beslutninger om hvordan du kan få en sundhedsfremmende livsstil? Hvis ikke, hvorfra og hvordan skal du få fat i denne viden? KC Ringsberg

9 ”Den proces som gør det muligt for mennesker at få større kontrol over og forbedre sin sundhed”.
(Ottawa Charter 1986) Figur 4. WHOs definition af sundhedsfremme (health promotion). KC Ringsberg

10 Diskussionsspørgsmål
Hvilke faktorer påvirker dig, dit barns og den øvrige families sundhed og livsstil? Hvilke faktorer kan du påvirke for at fremme sundheden? Diskuter hvordan du/man kan gå frem rent praktisk. Diskuterer I i familien sammen med børnene nogensinde spørgsmål angående sundhed som, fx at holde sig rask ved at spise sundt og at være fysisk aktiv? KC Ringsberg

11 Tabel 1. Andel af nordiske forældre som diskuterer sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter med deres børn fordelt på aldersgrupperne 2-6 år og 2-17 år (2011). Skilde: NordChild 2011. KC Ringsberg

12 Figur 5. Sundhedsudviklingen i samfundet i det sidste årti
KC Ringsberg

13 Diskussionsspørgsmål
Hvad tror I er årsagen til denne udvikling? Hvordan kan vi sammen vende udviklingen? KC Ringsberg

14 Sundhedstilstanden bliver bedre og sygdomsbelastning
med livsstilssygdomme bliver mindre Sunde livsstilsvalg under børns opvækst Børn foretager egne sunde livsstilsvalg som voksne Figur 6. Sunde livsstilsvalg KC Ringsberg

15 Diskussionsspørgsmål
Hvad tænker I angående sammenhængen som er beskrevet i Figur 6? KC Ringsberg

16 Tabel 2. Andel raske nordiske børn fordelt på aldersgrupperne 2-6 år og 2-17 år.
Skilde: NordChild 2011. KC Ringsberg

17 Tabel 3. Andel af nordiske børn med psykosomatiske lidelser i aldersgrupperne 2-6 og 2-17 år
Skilde: NordChild 2011. KC Ringsberg

18 Tabel 4. Andel overvægtige nordiske børn med fordelt på aldersgrupperne 2-6 og 2-17 år.
Skilde: NordChild 2011. KC Ringsberg

19 Diskussionsspørgsmål
Har jeres børn klaget over mavesmerter, hovedpine, søvnløshed eller lignende problemer? Hvis det er tilfældet, hvornår plejer det at være? Hvordan tror I at overvægt påvirker et barn? Er der forskel på piger og drenge når det gælder sundhed/sygdom? KC Ringsberg

20 Sundhed er en tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velbefindende og ikke kun fravær af sygdom eller svagelighed. WHO 1948 Figur 7. WHOs definition af sundhed KC Ringsberg

21 Diskussionsspørgsmål
Diskuter WHOs definition af sundhed. Diskuter hvad hver enkelt mener at det at sund indebærer. Nævn flere risikofaktorer og diskuter hvordan de kan føre til usundhed. Nævn flere sundhedsfaktorer og diskuter hvordan de kan fremme sundheden. Diskuter om der er forskel på kønnene hvad angår sundhed/usundhed. KC Ringsberg

22 Figur 8. Salutogenese KC Ringsberg

23 FASAM Begribelighed At man oplever tilværelsen som begribelig oforudsigelig, at man forstår hvad der sker i ens liv og hvorfor. Håndterbarhed At man oplever at tilværelsen er håndterlig, at man kan komme igennem hverdagens besvær på en konstruktiv måde, at man har resurser til sin rådighed. Meningsfuldhed At livet føles meningsfuldt. Figur 9. Følelse af sammenhæng (Antonovsky 1991) KC Ringsberg

24 Diskussionsspørgsmål
Diskuter Antonovskys idéer om sundhed og sygdom. Kan man have forskellige grader af sundhed? Kan man være syg men alligevel sund? Forsøg at finde konkrete eksempler til diskussion af FASAM KC Ringsberg

25 Figur 10. Aktører omkring barnet.
KC Ringsberg

26 Nye temaer man kan arbejde med i Livsstilværkstedet
KC Ringsberg


Download ppt "TEMA I SUNDHEDSFREMMENDE LIVSSTIL"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google