Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Installationer Ventilationsanlæg.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Installationer Ventilationsanlæg."— Præsentationens transcript:

1 Installationer Ventilationsanlæg

2 Program 8.30 Velkomst og introduktion 9.00 Varmeanlæg Pause Varmeanlæg Varmefordelingsanlæg Frokost Varmefordelingsanlæg Intelligent energistyring Ventilationsanlæg Pause Ventilationsanlæg Varmt vand Slut for i dag

3 Indhold i dette indlæg Naturlig ventilation
Mekanisk ventilation med varmegenvinding

4 Naturlig ventilation Den typiske løsning i eksisterende boligere
Det anbefales, at luften i huset bliver helt udskiftet hver anden time. Svarende til 0,3 l/s pr. m2 Rådet er, at ventiler skal stå åbne, hvis det ikke blæser meget Luft desuden ud ved at åbne vinduer dagligt

5 Fordele ved naturlig ventilation
Ingen anlægs- og driftsudgifter Intet elforbrug til lufttransport Ingen pladsbehov God mulighed for behovsstyring (fx åbning af vindue) Ingen støj?

6 Ulemper ved naturlig ventilation
Ingen varmegenvinding Drivkræfter stiller krav til rumhøjde- og dybde samt åbenhed og indretning Ukontrollerbart luftskifte, afhængig af vind og vejr Dårlige muligheder for at fjerne forurening i tilført luft I praksis har mange boliger ikke tilstrækkelig luftskifte!

7 Husk ventiler ved vindues udskiftning
Pas på ved vindues udskiftning, hvor vinduer/huset bliver mere tæt, at der stadig er tilstrækkelig ventilation i huset, fx med spalteventiler

8 Hvorfor problemer med kondens efter vindues udskiftning?
Boligen er blevet mere tæt og ejerne var ikke så gode til at lufte ud i forvejen Der er ikke ventiler i de nye vinduer Der holdes en lav temperatur i boligen Der er mange blomster og planter i boligen Hvor bliver vasketøjet tørret? Er de nye vinduer med varm kant? Utætte vand rør?

9 Kilde: Videncenter for energibesparelser i bygninger
Tjekpunkter Kilde: Videncenter for energibesparelser i bygninger

10 Kilde: Videncenter for energibesparelser i bygninger
Mekanisk ventilation Mange nye huse har mekanisk ventilation med varmegenvinding og det er også eftermonteret i enkelte lidt ældre huse Ventilationsanlæg genindvinder varmen fra udsugnings-luften og sikrer et konstant luftskifte Kilde: Videncenter for energibesparelser i bygninger

11 Fordele ved mekanisk ventilation
Konstant udluftning året rundt Varmegenvinding og filtrering Luftmængden kan tilføres uden trækproblemer i opvarmningssæson Luftmængden kan varieres

12 Ulemper ved mekanisk ventilation
El-forbrug til transport af luft Kan give anledning til støjgener Høje anlægsudgifter Kræver viden at benytte anlægget rigtigt Vedligeholdelse Spalter under dørene – lydfølsom bolig

13 Tjek ved eksisterende ventilationsanlæg
At ventilationskanaler i uopvarmede rum, fx på loftet, er isoleret godt, mindst 100 mm isolering At filtre bliver udskiftet mindst 2 gange om året, og om husejer ved, hvordan det gøres At ventilationsanlægget fungerer og kører på det rigtige trin

14 Eksempel isolering af ventilationskanaler
20 meter ventilationskanaler med en diameter på 110 mm isoleres med 50 mm isolering Omkreds er på ventilationskanalen 0,66 m (0,21 m x 3,14) Den samlede overflade er 13,2 m (0,66 m x 20 m) U-værdien ved isolering med 50 mm er 0,8 W/k Tabet i ventilationskanalerne: 0,8 x 13,2 x 2906 graddage x 24/1000 = 736 kWh

15 Eksempel isolering af ventilationskanaler
20 meter ventilationskanaler med en diameter på 110 mm isoleres med 100 mm isolering Omkreds er på ventilationskanalen 0,97 m (0,31 m x 3,14) Den samlede overflade er 19,4 m (0,97 m x 20 m) U-værdien ved isolering med 100 mm er 0,4 W/k Tabet i ventilationskanalerne: 0,4 x 19,4 x 2906 graddage x 24/1000 = 541 kWh

16 Hvornår er ventilationsanlæg en god idé
Hvis huset er tæt (lav evt. blowerdoor test) Hvis familien ønsker, eller har behov for automatisk ventilation, fx hvis der ønskes et ekstra godt indeklima Bør overvejes ved efterisolering af loft, eller ved total renovering Vælg ventilationsanlæg af komforthensyn, ikke for besparelsen

17 Ventilationskanaler I nogle huse, fx 1½ plans huse, kan det være svært at få plads til ventilationskanaler

18 Økonomi ved ventilationsanlæg
Kilde: Videncenter for energibesparelser i bygninger

19 Opgave 1 Hvad er besparelsen ved at opsætte et godt ventilationsanlæg i et hus på 140 m2, med en varmepris på 0,65 kr./kWh og en elpris på 2,10 kr./kWh. Tag udgangspunkt i energiløsningerne fra Videncenteret for energibesparelser i bygninger Hvad er den årlige varmebesparelsen? kWh x 0,65 kr./kWh = kr. Hvor stort er elforbruget til drift af ventilationsanlægget? 385 kWh x 2,10 = 809 kr. Hvad er den samlede årlige besparelse? kr kr. = kr. Er regnestykket realistisk?

20 Eksempel på ventilationstabet
En bolig på 140 m2 med en loftshøjde på 2,5 m, hvor luften bliver skiftet ½ gang i timen Luftmængde: 140 m2 x 2,5 m x 0,5 pr. time 175 m3/h Indetemp. i opvarmningssæson °C Udetemp. i opvarmningssæson (gennemsnit) 4 °C Temperaturforskel: 21 °C – 4 °C °C Luftstrømmen (standart værdi) ,34 Ventilationstabet: 17 °C x 0,34 x 175 m3/h = W

21 Opgave 2 Hvis opvarmningssæsonen er på timer om året, hvad er det årlige energiforbrug til opvarmning af ventilationsluften? (5.808 timer x 1.012) / = kWh Det mekaniske ventilationsanlæg har en virkningsgrad på 85 % Hvad er varmebesparelsen ved installation af et mekanisk ventilationsanlæg? 85 % x kWh = kWh

22 Elforbruget til ventilationsanlæg
Med en luftmængde på 175 m3/h og et elforbrug til det mekaniske ventilationsanlæg på 800 j/m3 (SEL-værdi) kan den årlige luftmængde udregnes. 8760 timer x 175 m3/h = m3 Energiforbruget til ventilationsanlægget (800 j/m3 x m3) / = kJ kJ / = 340 kWh

23 Optimering af ventilation
Luftskifte / luftmængde Virkningsgrad på varmegenvinding Elforbrug Driftstid Placering og isolering af ventilationsanlæg og kanalføring

24 Forskellige styringsstrategier
Manuel kontaktstyring Urstyring Styring med bevægelsesføler Forureningsføler CO2 (kontorbygninger, skoler, mv.) fugt (boliger) temperatur luftkvalitet

25 Opgave ventilationsanlæg
Drøft om det vil være fornuftigt, at få ventilationsanlæg i huset fra 1927 på 140 m2. Hvor kan ventilationskanaler og anlæg evt. placeres? Hvilken energibesparelse vil der være i kr.? Hvis varmeprisen er 1 kr. / kWh (opslag og vurder) Er der mulighed for at få tilskud og skattefradrag?

26 Spørgsmål?


Download ppt "Installationer Ventilationsanlæg."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google