Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Evaluering af Projekt Unge

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Evaluering af Projekt Unge"— Præsentationens transcript:

1 Evaluering af Projekt Unge
Sygemeldte unge mellem år i Lejre Kommune april 2012 – april 2013

2

3

4

5

6

7 Årsager til sygemelding grundet psykiske lidelser er:
Sygemeldt pga. psykiske lidelser: 34 unge Årsager til sygemelding  grundet psykiske lidelser er: Angst Depression Fødselsdepression Stress OCD misbrug søvnproblemer Borderline Koncentrationsproblemer ADHD Autisme asberger, Spiseforstyrrelser øvrige personlighedsforstyrrelser

8 Sygemeldt pga. fysiske lidelser: 32 unge
Årsager til sygemelding grundet fysiske lidelser er: Diskusprolaps Rygskade Knæskader Ledbånd brud på fod ben, arm Hånd Piskesmæld Skulderskade Tarmlidelse nyre/bækkenlidelse Epilepsi øre, hals, næse fibromyalgi.

9 Årsag til sygemelding er:
Sygemeldt pga. kombination af psykiske og fysiske lidelser: 4 unge Årsag til sygemelding er: fibromyalgi Knæ Depression Søvnproblemer fysisk brud.

10 Af de 70 unge sygemeldte havde
40 uddannelse 30 ufaglærte 29 modtog sygedagpenge over 26 uger fordelt med 17  med fysisk lidelse og 12  med psykisk lidelse 9  påbegyndt / påbegynder uddannelse efter sygemelding.  Heraf 2 med revalideringsstøtte. 2 blevet sygemeldt igen  i perioden. 1 pga. samme lidelse (psykisk) 20 sygemeldt fra A kasse 50 sygemeldt fra arbejde, her af har 18 været delvis raskmeldte under sygemelding. Grunden til at antallet af delvis raskmeldte ikke har været større er bl.a. at de hurtigt er blevet opsagt i ansættelsen i forbindelse med sygemelding.

11

12

13 Konklusion I projektet har der i hele perioden været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte mellem 18 og 30 år. Der har været fokus på inddragelse af arbejdspladsen (hvor det har været muligt) med henblik på evt. delvis genoptagelse af arbejdet eller aktivitet et andet sted i virksomheden under hensyn til den sygemeldtes helbredstilstand. Antallet af delvise sygemeldinger har været forholdsvis lavt nemlig ca.25% og det har været vanskeligt at finde anden aktivitet på arbejdspladsen, som kunne tilgodese den sygemeldtes skånebehov. Ovenstående skyldes bl.a. at arbejdsgiverens tolerance ved længere sygemeldinger er lav, hvorfor en del af de unge sygmeldte hurtigt bliver opsagt i forbindelse med sygemelding. (ofte inden første opfølgningssamtale i Jobcenter Lejre). Det psykiske arbejdsmiljø har også en stor betydning i forbindelse med arbejdsfastholdelse, idet en del sygemeldte oplever et stort pres på arbejdspladsen pga. nedskæringer og stres. De sygemeldte, som forbliver ansat under sygemelding, har i størstedelen af sagerne en god kontakt til arbejdspladsen og har ofte genoptaget arbejdet delvis.

14 I forbindelse med afskedigelser af sygemeldte har det selvfølgelig også en betydning at en del af de unge ofte har en sporadisk tilknytning til arbejdsmarkedet med forskellige korte ansættelser bag sig. Det er særlig iøjefaldende at aldersgruppen af sygemeldte mellem år er den største gruppe. Det er også bekymrende idet denne gruppe er i den sædvanlige uddannelsesmæssige alder. Ligeledes er det bekymrende at ca. 50 % af de unge sygmeldte af psykiske årsager(25% af hele gruppen både fysisk og psykisk syge) har haft en belastet opvækst og går i psykologisk og / eller psykiatrisk behandling. Af projektets deltagere har ca.10% haft en længere periode med et massivt forbrug af euforiserende stoffer og omkring halvdelen af disse havde et aktivt stofmisbrug ved sygemelding og var henvist til behandling for misbruget. Der er ikke observeret alkoholmisbrug blandt projektets deltagere. De unge sygemeldte i projektet adskiller sig fra en normal sygedagpengegruppe ved at de ofte flytter bopæl. Nogle unge tilflytter under sygemelding, typisk hjem til forældre i Lejre kommune. 14 % af de unge sygemeldte er fraflyttet Lejre kommune under sygemelding. En væsentlig grund til at de unge sygemeldte flytter er, at det ikke er muligt at finde en bolig i Lejre kommune, som de kan klare økonomisk. Det er endvidere overraskende, at så stor en andel som 73 % af de unge sygemeldte er medlem af arbejdsløshedskasse, Idet 43 % af de sygemeldte unge er ufaglærte, skønnes det vigtigt at bibeholde fokus på denne gruppe med henblik på at forbedre deres faglige kompetencer gennem uddannelse.


Download ppt "Evaluering af Projekt Unge"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google