Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skimmelsvamp Helbredsproblemer Olav Grønn Hansen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skimmelsvamp Helbredsproblemer Olav Grønn Hansen."— Præsentationens transcript:

1 Skimmelsvamp Helbredsproblemer Olav Grønn Hansen

2 Skimmelsvamp Hvad er skimmelsvamp? Hvordan opstår den?
Registrering af skimmelsvamp De menneskelige symptomer Hvordan undgås skimmel? Betydning for ejendommen

3 Hvad er skimmelsvamp Sporer af skimmelsvamp findes overalt. Svampene vokser i kolonier som tynde hyfer som danner et såkaldt mycelium Skimmelsvamp breder sig ved at frigive millioner af sporer i luften, derfor findes disse overalt i bygninger. Når de rette vækstbetingelse er tilstede vil sporerne spirer og der dannes nyt mycelium, som frigives til luften, hvorved processen gentages, så under de rette vækstbetingelser breder den sig voldsom hast.

4 Hvordan opstår skimmelsvamp
Skimmelsvamp opstår når de rette vækstbetingelser er tilstede. Vækstbetingelser er en kombination af høj fugt og varme. Opfugtning af ydervæg, pga. manglende udvendig vedligehold Manglende udluftning, især badeværelse, køkken og soveværelser. Tørring af tøj i lejligheden. Afspærring / manglende rengøring af friskluftventiler og emhætte Placering af møbler op af en kold ydervæg Defekte dræn, kloaker og tagrender. Revner i facader Dårlig eller manglende efterisolering af ydervæg

5 Registrering af skimmelsvamp
Undgå duggede ruder. Det er ikke noget problem, at der er lidt dug på ruderne i soveværelset, når du vågner om morgenen, men hvis vinduerne dugger i løbet af dagen, er det tegn på, at lejligheden er for fugtig. Inspektion af loftsrum. Inspektion af loftsrum kan afsløre kondens eller utætheder i tagkonstruktionen, eller som her en defekt vacuumventil, der over lang tid har opfugtet træværket og derved giver grobund for svamp. I isolerede konstruktioner er dampspærren ofte mangelfuld og udluftningen for ringe, især i de efterisolerede konstruktioner. Mug og skimmel på vægge Lugter der muggent når man kommer ind i boligen eller i de enkelte rum? Er der synlige tegn på mug og skimmel, f.eks. Misfarvede lister, gulve og aftegninger på vægge? Skimmel ses som grønne, sorte, brune eller hvide plamager, ofte med lodden overflade. Der kan være mug bag reoler og skabe, som står op mod kolde vægge. Træk løse tapeter til side og undersøg om der er fugt og tegn på skimmelsvampevækst bagved.

6 De menneskelige symptomer
Hvis man opholder sig i bygninger med dårligt indemiljø, kan det især hos følsomme personer give sig udslag i understående symptomer. Det kan være svært at fastsætte årsagerne til symptomerne, men forsvinder disse når bygningen forlades, kan der eventuel være en sammenhæng som bør undersøges Symptomer kan være Persontræthed Irriterende slimhinder Hovedpine Træthed Koncentrationsbesvær Svien i øjne Hoste Åndedrætsbesvær Symptomerne er ofte ikke noget man normalt ville forbinde med indemiljøet, da de kan opstå i vidt forskellige situationer og under meget forskellige forhold, men opstår symptomerne mens man er hjemme, kan symptomerne skyldes skimmel. Tænk bare tilbage på de røgfyldte barer og værtshuse, hvor man dagen efter vågnede med udtørrede slimhinder og hovedpine på trods af moderat indtagelse af alkohol. Bare sammenlign med nuværende forhold. Her spiller indemiljøet helt klart ind på vores velvære.

7 Hvordan undgås skimmel
Orientering til lejerne, de vigtigste råd Luft ud flere gange dagligt, især badeværelse, køkken og soveværelse. Tænd emhætten under madlavning. Luk døren til badeværelse når der bades. Hæng ikke tøj til tørre i boligen. Hold spalteventiler og anden udluftningsventiler i vinduer og ydervægge åbne. Luft ekstra ud, hvis der er mange personer i boligen. Orientering til udlejere. Hold taget tæt. Rens tagrender og nedløbsrør og tagbrønde. Sørg for fuger omkring vinduer og murværk er tætte. Sørg for dræn og kloakker er i orden. Sørg for ordentlige tørrefaciliteter. Sker skaden, tag den alvorligt.

8 Betydning for ejendommen og hvordan fjernes den?
I grove tilfælde kan kommune vælge at kondemnere ejendommen, i så fald er der både embedslæge og statsforvaltningen med i afgørelsen. I mindre tilfælde, hvor den opdages i tide, kan der fjernes tapet og vægge kan nedvaskes med Klorin eller Rodalon. Lad væggen udtørre og foretag det hele igen, før ny vægbeklædning opsættes. Tapet, gipsplader og lignende materialer, som man ikke kan desinficere og som er kraftig begroet med skimmelsvampe skal udskiftes. I de tilfælde hvor skimmelsvampen vokser på kolde eller massive vægge, bør der efterisoleres enten i hulmur eller som forsatsvæg. Det anbefales under alle omstændigheder at søge råd hos en byggesagkyndig eller et rådgivningsfirma.


Download ppt "Skimmelsvamp Helbredsproblemer Olav Grønn Hansen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google