Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Preben Brandt Psykiater, dr.med.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Preben Brandt Psykiater, dr.med."— Præsentationens transcript:

1 Preben Brandt pb@udenfor.dk www.udenfor.dk Psykiater, dr.med.
Formand for og stifter af NGO’en ”projekt UDENFOR Arbejdet med hjemløse i de sidste 30 år Arbejdet med opsøgende arbejde i de sidste 20 år

2

3 ”No health without mental health”

4 På Sundhedsstyrelsens hjemmeside skriver man, at
”Det betyder noget, hvordan man går og har det” Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere dagligdagens udfordringer og stress og om at indgå i fællesskaber med andre mennesker.”

5 Forestiller vi os, at vi tænker psykisk sundhed for alle
Forestiller vi os, at vi tænker psykisk sundhed for alle? - altså virkelig alle?

6 der er tale om en betydelig social betinget ulighed i psykisk sundhed?
Er det mon sådan, at

7 Er det mon sådan, at professionelle sundhedsarbejdere, socialarbejdere og pædagoger foretrækker at have med middelklasseborgere at gøre: sådan nogle som dem selv?

8 Er det mon sådan, at professionelle sundhedsarbejder, socialarbejdere og pædagoger i almindelighed foretrækker at undgå at have med socialt udsatte borgere at gøre: sådan nogle som er meget forskellige fra dem selv?

9 Mental sundhed handler om at trives

10

11 Afstanden er 5 km Alligevel er der en verden til forskel

12 70 år 74 år 76 år kr kr kr 74 år 72 år 72 år 69 år kr kr kr

13 Fordeling mellem middellevetid og socio-økonomisk indeks i 3 københavnske bydele
Kilde: Folkesundhedsrapport 2005 for Københavns Kommune

14 WHO 1948: Sundhed er en tilstand af fuldstændig fysisk, mental og social velbefindende og ikke blot fravær af sygdom eller svækkelse

15 social ulighed i sundhed.
WHO ”Concepts and principles for tackling social inequities in health” Tre særlige forhold, når de kombineres, gør specifikke forskelle i sundhed til: social ulighed i sundhed. De tre forhold er, at: forskellene er systematiske, social skabt (og derfor til at forandre) og uretfærdig

16 social ulighed i psykisk/mental sundhed.
Kan man også sige sådan? Tre særlige forhold, når de kombineres, gør specifikke forskelle i psykisk sundhed til: social ulighed i psykisk/mental sundhed. De tre forhold er, at: forskellene er systematiske, social skabt (og derfor til at forandre) og uretfærdig

17 Mental sundhed handler om at kunne udfolde sine evner,

18 Socialt udsat I alt udgør socialt udsatte (65.000) og langvarigt fattige (40.000) altså omkring personer i hele landet. Der er ca børn, der vokser op med en forældre, der er socialt udsat eller langvarigt fattige. Altså omkring 3% af befolkningen.

19 Vi ved meget om danskernes sundhed (Statens Institut for Folkesundhed: SUSY, 2005)
Og noget om socialt udsattes sundhed (Statens Institut for Folkesundhed og Rådet for Socialt Udsatte: SUSY-udsat, 2008)

20 PSYKO-SOCIALE FORHOLD:
Ensomhed udgør et væsentligt problem for socialt udsatte,

21 SUSY-UDSAT – Sundhedsprofil for socialt udsatte i Danmark 2007
Rådet for Socialt Udsatte & Statens Institut for Folkesundhed Sociale relationer Andel, der aldrig eller næsten aldrig har nogen at tale med, hvis de har problemer eller brug for støtte

22 Hyppige lidelser blandt socialt udsatte er:
lungeproblemer infektionssygdomme gigt og andre muskel- og skeletsygdomme kroniske sår leverskader hepatitis C dårlig tandstatus psykiske lidelser depression

23 1,2% af befolkningen har forsøgt selvmord
43% af socialt udsatte har forsøgt selvmord

24 0,5 % af befolkningen generelt i alderen 15 – 34 år mindre end 20 tænder tilbage
20 % af undersøgte socialt udsatte i alderen 15 – 34 år mindre end 20 tænder tilbage

25

26

27 Dagbladet Information, d. 9. september 2008

28 Dagbladet Information, d. 9. september 2008

29 Mental sundhed handler om at kunne håndtere dagligdagens udfordringer og stress

30 Vi ved, at den negative sociale arv trives, og der må derfor spørges:
kan voksentilværelsens sociale og sundhedsmæssige forhold ikke forstås uden at tage den enkelte eller gruppens baggrund og opvækst med i betragtning.

31 I Vagn Christensens disputats fra 1956 dokumenteres det, at:
Sygelighed og hospitalsindlæggelse hos børn i 50'erne var afhængig af de materielle kår, som børnene voksede op under. Christensen V: Boligforhold og børnesygelighed. En undersøgelse af hospitalsindlæggelser under forskellige boligforhold (Disputats). København 1956.

32 En efterundersøgelse af disse belastede børns senere levekår (1981) påviser, at:
De også fremover måtte bære på alvorlige helbredsmæssige og sociale problemer. Andersen TF: Børns opvækstvilkår i langsigtet perspektiv - en socialmedicinsk forløbsundersøgelse gennem tre årtier. Rapport nr. 23, København: Institut for socialmedicin, 1981.

33 Mental sundhed handler om at indgå i fællesskaber med andre mennesker.

34 Vi ved at mennesker med psykiske og sociale problemer:
Har større risiko end andre for at lide af fysiske sygdomme og at dø tidligt Oftest bor i de fattige områder af de store byer Har stor risiko for at blive hjemløs og ikke at kunne komme ud af hjemløsheden

35 Vi ved at mennesker med sociale og psykiske problemer har behov for:
Behandling Omsorg Sociale foranstaltninger Skadesreducerende foranstaltninger

36 Vi ved at mennesker med psykiske og sociale problemer:
Ofte i de almene ‘systemer’ mødes med effektiv-specialist-professionalitet med et stænk moraliseren i stedet de specielle menneskelighed-professionelle foranstaltninger, som de har brug for.

37 Og ikke mindst ved vi, at:
Usundhed – ikke mindst psykisk – ofte fører til diskrimination, og stigmatisering

38

39


Download ppt "Preben Brandt Psykiater, dr.med."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google