Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dias nr. 1V2 på tværs – ATV møde den 4. november 2009 V2 kortlægning Et kig ind i forskelle på tværs af regioner ATV-møde den 4. november 2009 Schaeffergården.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dias nr. 1V2 på tværs – ATV møde den 4. november 2009 V2 kortlægning Et kig ind i forskelle på tværs af regioner ATV-møde den 4. november 2009 Schaeffergården."— Præsentationens transcript:

1 Dias nr. 1V2 på tværs – ATV møde den 4. november 2009 V2 kortlægning Et kig ind i forskelle på tværs af regioner ATV-møde den 4. november 2009 Schaeffergården

2 Dias nr. 2 Formål med undersøgelserne •JFL §5: Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2, hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø. •JFL 12a: I forbindelse med en afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 af et areal, der anvendes til bolig, skal regionsrådet ud fra den foreliggende viden nuancere kortlægningen på baggrund af den risiko, den kortlagte forurening udgør eller kan udgøre for den aktuelle anvendelse til boligformål. •JFL 13: Et areal skal udgå af kortlægningen, når regionsrådet finder det godtgjort, at der ikke er miljø eller sundhedsmæssigt grundlag for at opretholde kortlægningen af det pågældende areal. •Herudover kan der være ønske om afgrænsning, at lukke sagen i første hug, hvis muligt mv. V2 på tværs – ATV møde den 4. november 2009

3 Dias nr. 3 Overordnede principper •Sagen skal være veloplyst •Lighed for loven •Osv. (tag en snak med Håkun) V2 på tværs – ATV møde den 4. november 2009

4 Dias nr. 4 Principper for sammenligning •Der er kigget på ca. 30-50 sager for hver region •I tekstdelen står lidt om udbud mm. •Samtlige regioner har en form for beskrivelse af arbejdets udførsel, formen er forskellig •Det er forsøgt at opgøre følgende gennemsnitstal for undersøgelserne: Antal boringer, jordprøver, vandprøver, overfladeprøver, inden/udendørs poreluft V2 på tværs – ATV møde den 4. november 2009

5 Dias nr. 5 Antal undersøgelser V2 på tværs – ATV møde den 4. november 2009

6 Dias nr. 6 Omfang af undersøgelser V2 på tværs – ATV møde den 4. november 2009

7 Dias nr. 7 Omfang af undersøgelser V2 på tværs – ATV møde den 4. november 2009

8 Dias nr. 8 Omfang af undersøgelser V2 på tværs – ATV møde den 4. november 2009

9 Dias nr. 9 Omfang af undersøgelser V2 på tværs – ATV møde den 4. november 2009

10 Dias nr. 10 Omfang af undesøgelser V2 på tværs – ATV møde den 4. november 2009

11 Dias nr. 11 Poreluft under beboelse V2 på tværs – ATV møde den 4. november 2009 • Overfladebehandling af metalemner •Forventet kilde beliggende 20-30 m mod NØ •Kælder under beboelse undersøgt •Areal jf. OIS 77 m² •15 prøver udtaget i forskellige rum i kælder under hensyn til vægge, møbler + andre praktiske ting • Aritmetrisk gennemsnit 123 ug/m³, arealfordelt gennemsnit 159 ug/m³

12 Dias nr. 12 Arealfordelte data lavet om til statistik V2 på tværs – ATV møde den 4. november 2009

13 Dias nr. 13 Effekt af stikprøvestørrelsen V2 på tværs – ATV møde den 4. november 2009

14 Dias nr. 14 Konklusioner….. •Store forskelle i både strategi og omfang mellem de enkelte regioner •Forskellene større end umiddelbart forventet, en faktor 5 mellem største og mindste indsats set på det samlede antal ”data” •I forhold til at vurdere påvirkning af indeklima endnu større forskel •Risiko for fejlafgørelser er absolut til stede •Lighed for loven kan man vel ikke sige der er når forskellene er så store som her V2 på tværs – ATV møde den 4. november 2009


Download ppt "Dias nr. 1V2 på tværs – ATV møde den 4. november 2009 V2 kortlægning Et kig ind i forskelle på tværs af regioner ATV-møde den 4. november 2009 Schaeffergården."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google