Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Alternative Feltmetoder MIP-sonderinger og kerneboringer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Alternative Feltmetoder MIP-sonderinger og kerneboringer"— Præsentationens transcript:

1 Alternative Feltmetoder MIP-sonderinger og kerneboringer
Palle Ejlskov, Direktør, Cand. Scient (MSc.) Hydrogeologi ATV Vintermøde, Vingsted marts 2009

2 Borerigge DT7730 DT54

3 Principskitse af MIP -målesonde Principskitse af MIP -målesonde
MIP- Systemet VOC Electrical conductivity of the soil Carrier gas (nitrogen) to probe Carrier gas to GC (PID/FID/DELCD) Semi Permeable membrane Principskitse af MIP -målesonde Principskitse af MIP -målesonde Principskitse af MIP -målesonde Bæregas (nitrogen) ned Bæregas retur til GC/FID/DELCD Semipermeabel membran Flygtige organiske stoffer Måleenhed for jordens elektriske ledningsevne Flygtige organiske stoffer diffunderer gennem membranen og transporteres af en bæregas fra sonden til terræn gennem tynde teflon slanger. Stofferne detekteres i en kolonnefri GC med 3 detektorer FID, PID og DELCD. Herved bestemmes den relative mængde af stoffer i forhold til den aktuelle baggrund. MIP-systemet er ikke beregnet til at kvantificere det eksakte indhold af en given forurening. Årsagen hertil er at stofindholdet, der diffunderer gennem membranen er afhængig af jorden, fugtigheden, kemien og temperaturen på sonden. Til kvantificering skal anvendes specifik prøvetagning af poreluft, jord eller grundvand. Det er disse nøje udvalgte prøver, der sammen med MIP-målingerne danner grundlaget for de endelige beslutninger. Flygtige organiske stoffer diffunderer gennem membranen og transporteres af en bæregas fra sonden til terræn gennem tynde teflon slanger. Stofferne detekteres i en kolonnefri GC med 3 detektorer FID, PID og DELCD. Herved bestemmes den relative mængde af stoffer i forhold til den aktuelle baggrund. MIP-systemet er ikke beregnet til at kvantificere det eksakte indhold af en given forurening. Årsagen hertil er at stofindholdet, der diffunderer gennem membranen er afhængig af jorden, fugtigheden, kemien og temperaturen på sonden. Til kvantificering skal anvendes specifik prøvetagning af poreluft, jord eller grundvand. Det er disse nøje udvalgte prøver, der sammen med MIP-målingerne danner grundlaget for de endelige beslutninger. Flygtige organiske stoffer diffunderer gennem membranen og transporteres af en bæregas fra sonden til terræn gennem tynde teflon slanger. Stofferne detekteres i en kolonnefri GC med 3 detektorer FID, PID og DELCD. Herved bestemmes den relative mængde af stoffer i forhold til den aktuelle baggrund. MIP-systemet er ikke beregnet til at kvantificere det eksakte indhold af en given forurening. Årsagen hertil er at stofindholdet, der diffunderer gennem membranen er afhængig af jorden, fugtigheden, kemien og temperaturen på sonden. Til kvantificering skal anvendes specifik prøvetagning af poreluft, jord eller grundvand. Det er disse nøje udvalgte prøver, der sammen med MIP-målingerne danner grundlaget for de endelige beslutninger.

4 Den nye MIP-log

5 Det dynamiske undersøgelseskoncept ”Triad Aproach”

6 Dynamisk undersøgelseskoncept
Traditionel undersøgelse (statisk) Dynamisk undersøgelse

7 Det dynamiske undersøgelseskoncept
Afgræns forureningen kvalitativt med MIP Tilpas strategien løbende afhængig af resultater Udtag kun relevante prøver (poreluft, jord eller grundvand) til dokumentation Udfør relevante felttest (slugtest, feltanalyser) Tag hjem med det tilstrækkelige datagrundlag Koncept Koncept Afgræns forureningen kvalitativt Tilpas strategien løbende Udtag kun relevante prøver (poreluft, jord eller grundvand) Udfør relevante felttest ( slugtest, ledningsevne, feltanalyser) Tag hjem med alt til karakterisering og afgrænsning Afgræns forureningen kvalitativt Tilpas strategien løbende Udtag kun relevante prøver (poreluft, jord eller grundvand) Udfør relevante felttest ( slugtest, ledningsevne, feltanalyser) Tag hjem med alt til karakterisering og afgrænsning

8 Eksempel fra undersøgelse i Värnamo

9 MIP sondering

10 Kerneprøver

11 Andre alternative feltmetoder anvendt i Värnamo
Kortlægning af påvirkning i elven med SorbiCell Separationsprøvetagning i lange filtre Opsamling af porevand med tensiometre samt afdampning fra denne Slugtest til test af hydraulisk ledningsevne Permeabilitetstest i umættet zone

12 Konklusion Hurtigt og flexibelt undersøgelseskoncept Minimerer antallet af prøvetagninger Minimerer antallet af moniteringsboringer Minimerer undersøgelsestiden Undgå ekstra mobiliseringer Minimerer markskader Sikre at feltarbejdet/prøvetagning er fyldestgørende til at træffe konsistente konklusioner om forureningens karakter, kompleksitet og udbredelse. Letter valg af eventuel afværgemetode Højere kvalitet af undersøgelser til lavere pris


Download ppt "Alternative Feltmetoder MIP-sonderinger og kerneboringer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google