Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Regionens opgaver Håndtering af jordforureningen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Regionens opgaver Håndtering af jordforureningen"— Præsentationens transcript:

1 Regionens opgaver Håndtering af jordforureningen
COWI Temadag september 2007 Håndtering af jordforureningen efter kommunalreformen Regionens opgaver Karsten Baisgaard Områdechef Region Syddanmark

2 Jordforureningsafdelingen
Vejle 28 pers. Afværge IT, Jura m.v. Ribe Odense 11 pers. Kortlægning §8, OM m.v.

3 Regionens hovedopgaver på jordforureningsområdet
At opspore og kortlægge forurenede muligt forurenede arealer (V1) At gennemføre orienterende tekniske undersøgelser i de offentlige indsatsområder med henblik på at afklare forureningstilstanden (V2) At gennemføre miljø- og sundhedsmæssigt prioriterede undersøgelser og afværgeforanstaltninger i de offentlige indsatsområder. At varetage myndighedsopgaver på kortlagte arealer, særligt i.f.m. privatfinansierede undersøgelser og oprensninger (OM, DSB, Forsvaret) samt i.f.m. de kommunale §8-tilladelser. At behandle forespørgsler fra grundejere, ejendomsmæglere, advokater og købere.

4 Vejen fra kortlægning til oprensning

5 Vejen fra kortlægning til oprensning

6 Vejen fra kortlægning til oprensning

7 ”Fødekæden”

8 Brancher og aktiviteter (Vejledning nr
Brancher og aktiviteter (Vejledning nr. 8, 2000: Kortlægning af forurenede arealer) Benzin- og olieprodukter Fremstilling og brug af tjæreaktiviteter Kemisk industri Trykkerier Oparbejdning af animalske og vegetabilske varer Sten-, ler- og glasindustri Tekstilindustri Lædervareindustri Trævareindustri Metalindustri Energiforsyning Pesticider og bekæmpelsesmidler Behandling, oplag og deponering af affald Trafik Skydebaner Lystbådehavne

9 Antal berørte grunde Ved udgangen af 2006:
3100 lokaliteter kortlagt på V1 2900 lokaliteter kortlagt på V2 4000 lokaliteter på vidensniveau ”0”, som muligvis skal kortlægges I alt grunde med en eller anden form for forurening eller mulig forurening

10 Status for den systematiske kortlægning

11 Færdiggørelse af systematisk kortlægning
Styres af beliggenheden af grundvandsbeskyttelses-områderne og vil strække sig over mange år. Strategien for færdiggørelsen er under udarbejdelse Et særligt fokusområde kan blive at færdiggøre kortlægning i byudviklingsområder.

12 Orientering og offentliggørelse
Grundejeren orienteres på alle trin i processen om resultater, afgørelser, rettigheder, restriktioner og forpligtelser Især for boligejere giver en kortlægning ofte problemer i.f.m. salg og belåning Derfor bred interesse i at oplysninger om kortlægning og forurening er let tilgængelige Kortlægningen offentliggøres dels på Regionens hjemmesider, og dels via indberetning til KMS også på deres hjemmeside.

13 Behandling af henvendelser om forurenede grunde
Ca. 200 ”selvbetjeninger” på hjemmesiden pr. dag Ca. 50 forespørgsler ( matrikler) pr. dag på mail og telefon Der bindes ca. 7 årsværk til behandling af henvendelser, og vi har svært ved at følge med. På >95% af de forespurgte matrikler er der ingen oplysninger om forurening eller mulig forurening.

14 Målsætning for offentliggørelse
Alle berørte grunde skal kunne søges frem på nettet, senest 1. januar 2008 Forureningsdatabasen (JAR) skal være offentlig tilgængelig i 2008 Der må maks. være behov for 3 årsværk til behandling af forespørgsler.

15 Søg en forurenet grund www. regionsyddanmark
Søg en forurenet grund <søg en forurenet grund>

16 ”Ingen oplysninger”

17 Ikke kortlagt

18 V1-kortlagt

19 V2-kortlagt

20 V2-kortlagt, fortsat

21 Gode råd til køber og sælger - når grunden måske er forurenet
Søg på regionens hjemmeside Spørg regionen Brug den sunde fornuft – enhver kan gætte, at der kan være forurenet ved et mangeårigt autoværksted e.l. – uanset om Regionen har oplysninger om grunden eller ej.

22 Gode råd til køber og sælger - er grunden kortlagt eller forurenet
Spørg kommunen ved ændring af anvendelsen og ved byggeri eller ved ønske om at foretage en undersøgelse. Spørg regionen, hvis man ønsker at foretage en undersøgelse for at komme ud af kortlægningen


Download ppt "Regionens opgaver Håndtering af jordforureningen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google