Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Gråzone projektet Jord-ERFA-midt 10. maj 2012 Børge Hvidberg

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Gråzone projektet Jord-ERFA-midt 10. maj 2012 Børge Hvidberg"— Præsentationens transcript:

1 Gråzone projektet Jord-ERFA-midt 10. maj 2012 Børge Hvidberg

2 Gråzone projektet Regionen kortlægger som udgangspunkt arealer på V2 indenfor 100 gange afdampningskriteriet for poreluft/under gulv målinger Ved hver sag kortlægges med en individuel vurdering, herunder validitet af data, datatæthed, geologi, generel forureningssituation m.m. Risiko for indeklimapåvirkning af boliger liggende over en poreluftforurening med koncentrationer under kortlægningskriteriet (faktor 100 grænsen) Notat fra DMR, følgegruppe med Århus, Viborg og Horsens kommuner

3 Gråzone Poreluftpunkt 0,9 mut. Ingen kælder: Ingen problem
Kælder (dyb) uden beboelse: Problem i stueetage hvis der er lerlag under målepunkt men over kældergulv Kælder med beboelse: Kældergulv 1, mut., betongulv, sjældent problem Skrånende terræn med beboelse i underste niveau: Kan være et problem

4 Gråzone Regionen vurderer at der ikke er grundlag for at ændre den gældende praksis med kortlægning på V2 indenfor 100 gange afdampningskriteriet Region Midtjylland vurderer, at kun i meget få, specielle tilfælde vil der være risiko for påvirkning af indeklimaet i en bolig med kælder beliggende over en poreluftforurening, lige uden for faktor 100-grænsen

5 Gråzone Hvis Regionen i undersøgelsesfasen bliver opmærksom på, at der er boliger lige uden for faktor 100-grænsen, hvor specielle forhold omkring geologi, terrænhældning og/eller udnyttelse af kælder til beboelse gør, at forureningen kan udgøre en risiko for indeklimaet, undersøges dette nærmere og medtages i risikovurderingen

6 Klimaændringer KLIGAS
Højere grundvandsstand giver en (beskeden) øget risiko for indeklimapåvirkning (mindre end en størrelsesorden) Risiko for nye spredningsveje (kloakker, ledningstracéer, drænsystemer) Fri fase forurening kan komme i direkte kontakt med bygningsdele Regionen vil vurdere hvordan vi vil forholde os til denne problemstilling


Download ppt "Gråzone projektet Jord-ERFA-midt 10. maj 2012 Børge Hvidberg"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google