Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Generelt om konventionerne

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Generelt om konventionerne"— Præsentationens transcript:

1 Tema: FN’s Handicapkonvention – rettighedsarbejdet i DSI og i kommunerne
Generelt om konventionerne - Hvad er konventionen – sammenholdt med FN’s standardregler? - Hvad kan vi bruge den til - nu og i fremtiden? - Den rettighedsbaserede tilgang. Konventionens generelle principper Spørgsmål Introduktion af handicapkonventionens principper i kommunerne DSI afdelingernes arbejde med en rettighedsbaseret handicappolitik – hvad er der brug for? Summepause Drøftelse: Hvilken betydning forestiller I jer FN’s handicapkonvention kan få i kommunerne - og for jeres arbejde i afdelingerne? – Og hvad har I brug for? De Samvirkende Invalideorganisationer

2 1. Fra ”de gode viljers vej” til rettigheder
- På vej mod det inkluderende samfund – den rettighedsbaserede tilgang og FN’s handicapkonvention. De Samvirkende Invalideorganisationer

3 Den rettighedsbaserede tilgang
Alle mennesker har nogle grundlæggende rettigheder Lige muligheder! Ikke-diskrimination! De Samvirkende Invalideorganisationer

4 Vigtige begreber indenfor den rettighedsbaserede tilgang
Lige muligheder - Inklusion Diskrimination Direkte diskrimination Indirekte diskrimination Rimelig tilpasning af omgivelserne Generelt – universelt design Individuelt – tilpasning af omgivelserne, hjælpemidler og personlig assistance. De Samvirkende Invalideorganisationer

5 Den rettighedsbaserede tilgangs betydning for handicappolitikken
En ny måde at tale om handicap på Handicapbegrebet udfordres De Samvirkende Invalideorganisationer

6 FN’s handicapkonvention
Formål: At fremme, beskytte og sikre de grundlæggende menneskerettigheder for mennesker med handicap. Forpligter staten – og kommunerne til at sikre, at mennesker med handicap ikke diskrimineres i forhold til deres menneskerettigheder på grund af deres handicap. De Samvirkende Invalideorganisationer

7 FN konventionens indhold
Præambel Konventionens 50 artikler Frivillig tillægsprotokol De Samvirkende Invalideorganisationer

8 Konventionens indhold
To typer af rettigheder: De borgerlige/politiske rettigheder De økonomiske, social og kulturelle rettigheder De Samvirkende Invalideorganisationer

9 Eksempler på artikler i konventionen: Tilgængelighed (art. 9)
1. To enable persons with disabilities to live independently and participate fully in all aspects of life, States Parties shall take appropriate measures to ensure to persons with disabilities access, on an equal basis with others, to the physical environment, to transportation, to information and communications, including information and communications technologies and systems, and to other facilities and services open or provided to the public, both in urban and in rural areas. These measures, which shall include the identification and elimination of obstacles and barriers to accessibility, shall apply to, inter alia:…. De Samvirkende Invalideorganisationer

10 Eksempler på artikler i konventionen: Uddannelse (art. 24)
1. States Parties recognize the right of persons with disabilities to education. With a view to realizing this right without discrimination and on the basis of equal opportunity, States Parties shall ensure an inclusive education system at all levels and life long learning directed to:…… De Samvirkende Invalideorganisationer

11 Eksempler på artikler i konventionen: Adgang til retssystemet (art. 13)
1. States Parties shall ensure effective access to justice for persons with disabilities on an equal basis with others, including through the provision of procedural and age-appropriate accommodations, in order to facilitate their effective role as direct and indirect participants, including as witnesses, in all legal proceedings, including at investigative and other preliminary stages. 2. In order to help to ensure effective access to justice for persons with disabilities, States Parties shall promote appropriate training for those working in the field of administration of justice, including police and prison staff. De Samvirkende Invalideorganisationer

12 Konventionens grundlæggende principper
Respekten for den naturlige værdighed, individuel autonomi, friheden til at træffe egne valg og personers uafhængighed Ikke-diskrimination Fuldstændig og effektiv deltagelse og inklusion i samfundslivet Respekt for forskellighed og for at personer med handicap er en del af den menneskelige mangfoldighed. Lige muligheder Tilgængelighed Lighed mellem mænd og kvinder Respekt for at børn med handicap udvikler egne kapaciteter og at de har ret til egen identitet. De Samvirkende Invalideorganisationer

13 FN’s konvention og FN’s standardregler
Hvad nu med standardreglerne? De Samvirkende Invalideorganisationer

14 Konventionens betydning
Før ratifikation Efter ratifikation De Samvirkende Invalideorganisationer

15 Handicapkonventionen: En problemknuser?
Et godt redskab til at sikre en positiv udvikling over tid En god vejledning i hvordan samfundet skal tilrettelægges for, at det inkluderer mennesker med handicap Begrænsede ressourcer Politisk prioritering Vi slipper ikke for skønnet – men vi har fået et måle- redskab, der hedder lige muligheder – vi skal kunne det samme som alle andre. De Samvirkende Invalideorganisationer

16 ? Spørgsmål De Samvirkende Invalideorganisationer

17 Konventionen i kommunerne
Hvorfor tale om handicapkonventionen i kommunerne? Kommunerne ansvarlige for implementering En snarlig fremtid med rettighedsbaserede forpligtelser Handicappolitikken – vi skal IKKE starte forfra! Handicaprådets opgaver og rolle Holdningsbearbejdning – ny tankegang hos kommunalpolitikere og ansatte. De Samvirkende Invalideorganisationer

18 Konventionen i kommunerne
Hvilke interesser har DSI i at introducere konventionen til kommunerne? Være først på banen med budskabet! Overvåge og påvirke Hellere forebygge end retssager. De Samvirkende Invalideorganisationer

19 Forslag til plan for intro i kommunerne
Laboratorium Arbejdsmateriale og undervisning i afdelingerne ”Appetitvækker” til handicaprådene Inspirationsmateriale/manual til udarbejdelse af en rettighedsbaseret handicappolitik (hjemmesidebaseret) Temaside om handicapkonventionen Seminar/konference for handicaprådene om en rettighedsbaseret handicappolitik. De Samvirkende Invalideorganisationer

20 DSI afdelingens opgaver
Intern drøftelse Dialog i handicaprådet og med kommunen Overvåge og påvirke Fokus på private aktører: Foreninger Liberale erhverv Virksomheder Forretningsliv. De Samvirkende Invalideorganisationer

21 Arbejdsmateriale til afdelingerne
Principper og begreber i handicapkonventionen Hvad er handicap – og hvem har et handicap? Hvad er diskrimination – og hvornår er man udsat for diskrimination? Hvad er universelt design i en kommune? Hvornår er der tale om rimelig tilpasning for den enkelte? Sikrer kommunen inddragelse og deltagelse? Dilemmaet mellem ressourcer og prioriteringer i en kommunal virkelighed. De Samvirkende Invalideorganisationer

22 Inspirationsmateriale til handicaprådene
Grundprincipper og begreber Tværgående elementer Tilgængelighed Inddragelse Information og oplysning Ressourcer Særlige grupper. Model for arbejdsproces for implementering af konventionen i handicappolitikken Handlingsplaner Indsatsområder og kommunale forpligtelser. De Samvirkende Invalideorganisationer

23 Indsatsområder Demokrati og indflydelse Beskyttelse og tilsyn
Habilitering og rehabilitering Undervisning og uddannelse Beskæftigelse og erhverv Familieliv Bolig Sundhed Kulturlivet Transport Byggeri Deltagelse i kommunens tilbud i lokalsamfundet Internationalt samarbejde Katastrofer. De Samvirkende Invalideorganisationer

24 Eks. Beskyttelse og tilsyn
Krav i handicapkonventionen: Kommunerne har et særligt ansvar for at sikre, at ingen personer med handicap udsættes for udnyttelse, vold eller misbrug. Krænkelser skal undersøges og evt. retsforfølges. Den krænkede skal altid sikres mulighed for fysisk og psykisk rehabilitering i trygge omgivelser. Kommunerne skal sikre, at alle serviceydelser og tilbud rettet til personer med handicap undergives et uvildigt tilsyn. De Samvirkende Invalideorganisationer

25 Eks. Beskyttelse og tilsyn
Hvordan sikrer kommunen opfyldelse af konventionens krav? Forebyggelse og uddannelse af personale, der i deres arbejde møder mennesker med handicap. Personale uddannes i, hvornår der er tale om udnyttelse, vold og misbrug, - og når dette finder sted, hvordan det takles. Uvildigt tilsyn af kommunens tilbud og serviceydelser til borgere med handicap. Dette tilsyn også har en forebyggende opgave, så udnyttelse, vold og misbrug undgås. Såfremt en person med handicap udsættes for udnyttelse, vold eller misbrug på en af kommunens tilbud eller serviceydelser, skal dette håndteres efter straffeloven. Den krænkede bør have en uvildig kontaktperson, som kan støtte vedkommende i en evt. retssag samt sikre, at personen modtager den nødvendige bistand efterfølgende. De Samvirkende Invalideorganisationer

26 Hvad har I brug for? Hvilken betydning forestiller I jer FN’s handicapkonvention kan få i kommunerne - og for jeres arbejde i afdelingerne på kort sigt – og på længere sigt? Og hvordan kan DSI centralt klæde jer på til denne opgave? 5 minutters summepause Fælles drøftelse. De Samvirkende Invalideorganisationer


Download ppt "Generelt om konventionerne"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google