Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Recovery gennem lokalsamfundsdeltagelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Recovery gennem lokalsamfundsdeltagelse"— Præsentationens transcript:

1 Recovery gennem lokalsamfundsdeltagelse
Agnete Neidel Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri ViHS

2 Recovery er mange ting…
En unik, personlig erfaring med at få det bedre Et ’outcome’ der kan måles: mennesker kommer sig Et perspektiv for arbejdet i socialpsykiatrien: det er det vi vil understøtte Et ideologisk begreb som er kampplads for viden OBS: FØRST OG FREMMEST BRUGERNES BEGREB DERNÆST (POTENTIEL) LØFTESTANG FOR UDVIKLINGEN AF EN PRAKSIS DER UNDERSTØTTER RECOVERY-PROCESSER

3 Recoveryperspektivets vidensbase
Stemmen fra bruger- og overleverbevægelsen: Vi kommer os! Vi vil ikke have det I tilbyder – vi vil have det I har Den medicinske model er ikke tilstrækkelig De kvantitative, longitudinale studier, fx: Hopper, Kim (ed.) et al. (2007). Recovery from Schizophrenia. An international Perspective. WHO 1/3 kommer sig klinisk; 1/3 kommer sig socialt. ”Schizophrenia (…) is a developmental product of continuing interaction of disease process, treatment, local invironment and the active agency of the person” (s.277) De kvalitative hverdagslivsstudier, fx: Alain Topor (2004): Fra Patient til person; Pernille Jensen (2004): En helt anden Hjælp Der er mange slags veje ind i og ud af psykisk lidelse – få af dem går lige ud Det at komme sig er mange ting! At komme sig er en individuel rejse – men den er afhængig af omgivelserne

4 Sociale faktorer der gør en forskel - Hvad siger forskningen?
Recovery sker i og igennem det levede liv, i alle mulige kontekster og oftest udenfor de professionelle arenaer (Borg 2004: The Nature of Recovery as lived in everyday life) Netværk og gensidige sociale relationer spiller en afgørende rolle i recoveryprocesser (Jensen 2006: En helt anden Hjælp; Topor m.fl 2009: Not just an Individual Journey: Social Aspects of Recovery) Deltagelse i lokalsamfundet arenaer kan bidrage til bedring – men valgfrihed og frivillighed spiller en afgørende rolle (Tew, Jerry m.fl.: Social Factors and Recovery from Mental Health Difficulties: a Review of the Evidence)

5 Sociale faktorer der gør en forskel - Hvad siger forskningen?
Deltagelse i livet udenfor de psykiatriske og socialpsykiatriske rammer kan bidrage til udviklingen af en positiv identitet der rækker ud over sygdommen (Borg 2004: The Nature of Recovery as lived in everyday life) Deltagelse skaber møder mellem mennesker som kan bidrage til at bekæmpe stigma og eksklusion Økonomi og materielle muligheder for deltagelse spiller en central rolle (Borg 2004 The Nature of Recovery as lived in everyday life)

6 Men… Vi endnu ikke ret meget om hvad det er der gør en forskel på interventions-niveau. Hvordan kan vi omsætte vores viden om sociale faktorers betydning til nye og bedre handlemåder? Hvordan ser lokalsamfund og fællesskaber ud, som understøtter deltagelse og bedring gennem inklusion? Hvordan omformer det konkret relationen mellem de professionelle tilbud og civilsamfundets fællesskaber?

7 Udfordringer på vejen derhen…
Fra udvikling af ’tilbud’ til udvikling af fællesskaber og partnerskaber Genforhandling af lokale fællesskabers ansvar og rolle? Organisatoriske og kulturelle barrierer – hvordan adresserer vi dem? Gentænkning af relationen mellem ’det særlige’ og ’det almindelige’ Stigma: lokalsamfund som arena for in- og eksklusion

8 Nogle centrale begrebsrammer der kan hjælpe på vej
Social kapital Fokus på den værdi der findes i og skabes gennem sociale netværk (som er større end summen af relationer) Peger mod opbygning af social kapital som på samme tid fællesskabs-styrkende og adgangsgivende (brobyggende vs. afgrænsende) Community psykologien psykiske vanskeligheder forstås som processer i fællesskaber snarere end som individuelle og endogene problemer ændringer i et menneskes liv går gennem ændringer af de fællesskaber de indgår i – eller skal have mulighed for at indgå i ICF Fra funktionsniveau til funktionsevne: et relationelt perspektiv Fokus på omgivelsesfaktorer og deltagelse

9 ’Lokalsamfundsprojektet’ Brobygningsprojektet 2 puljer:
Videns- og praksisudvikling: på vej mod et styrket lokalsamfundsperspektiv ’Lokalsamfundsprojektet’ Brobygningsprojektet 2 puljer: Idræt for sindslidende Civilsamfundspuljen (nyt udbud på vej)


Download ppt "Recovery gennem lokalsamfundsdeltagelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google