Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

E-inklusionens udfordringer – hvordan gør vi det endnu bedre? Stig Langvad, formand for DSI.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "E-inklusionens udfordringer – hvordan gør vi det endnu bedre? Stig Langvad, formand for DSI."— Præsentationens transcript:

1 e-inklusionens udfordringer – hvordan gør vi det endnu bedre? Stig Langvad, formand for DSI

2 Disposition •Indledning •Kys din frø •DSI’s IKT-strategi – hvorfor? •Hvad handler det om? •Mål i DSI’s IKT-strategi •Virkemidler for DSI’s IKT-strategi •Nytteværdi ved DSI’s IKT-strategi •Håb for dagen: Give svar •Afslutning

3 Indledning •Den teknologiske udvikling bevæger sig med lynets hast og skaber hidtil og fremtidigt uanede muligheder for vores samfundsdeltagelse •Hidtil er det ikke lykkedes at sikre alle en plads på dette IKT-lyntog – trods mange tilkendegivelser om det modsatte •Det er ikke rimeligt eller retfærdigt, at nogle borgere kobles af og kun tilbydes plads på en IKT-trolly på et nedslidt IKT-net •Vi er på vej til et IKT-samfund med et A-, B- og måske C-hold •Der er behov for en bred politisk opbakning til projektet •Jeg skal komme med nogle DSI-input til realiseringen af og nytteværdi ved planen om e-inklusion for alle

4 Kys din frø •Jeg har i år 32 års jubilæum som tetraplegiker og 8 års jubilæum som ekskluderet fra arbejdsmarkedet •Hvis jeg mødte en ønskefrø og fik mulighed for at kysse den og få ét ønske opfyldt, så ville jeg ønske at kunne skrive igen •Ønskefrøer findes næppe, så jeg må satse på en anden strategi til at komme af med min skrivekløe: Tale  Tekst •Det vil i den grad ændre mine muligheder for igen at opnå fuld og lige deltagelse i samfundslivet •Fremtiden ligger lige henne om hjørnet, men realisering forudsætter politisk vilje til prioritering og krav

5 DSI’s IKT-strategi – hvorfor? •DSI har ikke været gode nok til at sikre reel og realiseret opbakning til e-inklusion for alle •DSI skal slå bedre igennem •DSI har derfor udviklet en ny IKT-strategi •DSI forventer fremtidig e-inklusion for alle borgere med handicap – bredt set uanset handicappets karakter

6 Hvad handler det om? •Internettets tilgængelighed •Simultane undertekster ved direkte TV •Tekst  Tale •Talesyntese •Selvbetjeningsteknologi •Dokumenthåndteringssystemer •Det digitale bibliotek •……………….

7 Mål i DSI’s IKT-strategi •Alle funktioner i den digitale teknologi skal kunne bruges af alle •Alle brugergrænseflader for hard- og software skal være åben og tilgængelig for alle •Alle standarder for hard- og software skal være åbne tilgængelige for udvikling og tilkobling af assisterende hard- eller software •Alle handicaporganisationerne skal inddrages i udvikling af politikker og løsninger

8 Virkemidler for DSI’s IKT-strategi •Der er behov for en national IKT-strategi til fremme af fuld e-inklusion for alle •Der er behov for en ressourcestærk og styrket koordinerende rådgivningsfunktion om tilgængelighed til IKT placeret i ITST (KIA) •Der skal med ITST for bordenden etableres et udviklende samarbejde med alle faglige og udviklende IKT-miljøer – herunder handicaporganisationerne •Standardiseringsarbejdet internationalt og i Danmark skal styrkes •Udbudsdirektivet skal i anvendelse ved køb af IKT •EU har annonceret at støtte initiativer til fremmer fuld e-inklusion

9 Nytteværdi ved DSI’s IKT-strategi •Der vil være fuld og lige deltagelse for alle til uddannelse, erhverv, fritid og ikke mindst demokrati •Udvikling af nyt kan ske under hensyntagen til alles særlige behov for konkrete løsninger •Der vil være et reduceret behov for længerevarende offentligt finansieret kompensation til assistance, hjælpemidler mv. •Strategiens realisering vil være til gavn for mange flere end personer med betydelige handicap, f.eks. ordblinde, læger og hjemmehjælpere

10 Håb for dagen: Give svar på •Hvad er e-inklusion for alle borgere? •Hvilke politiske udfordringer er der i forhold til at sikre en fremtidig e-inkluderende teknologiske udvikling for alle borgere? •Hvilke politiske udfordringer er der i forhold til at sikre fuld og lige deltagelse for alle borgere, hvis ikke en fremtidig teknologisk udvikling er e-inkluderende?

11 Afslutning og idéer •Det vil være ønskeligt, at man politisk og strategisk, med handlingsplaner, nu vil prioritere at sætte Danmark som lokomotiv i forhold til udvikling af IKT for alle •Der er behov for en aktiv rådgivende, udviklende og koordinerende IKT-funktion i ITST  KIA •KIA kan tage initiativ til et permanent nationalt panel af IKT-aktører til at følge og drøfte udviklingen af det inkluderende digitale samfund •DSI vil opsamle og formidle erfaringer fra borgere med handicap, som benytter den digitale teknologi – eller ikke kommer med på IKT-lyntoget


Download ppt "E-inklusionens udfordringer – hvordan gør vi det endnu bedre? Stig Langvad, formand for DSI."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google