Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ved psykolog Lena Højgård Isager Psykologhuset Kognitivt Fokus

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ved psykolog Lena Højgård Isager Psykologhuset Kognitivt Fokus"— Præsentationens transcript:

1 Ved psykolog Lena Højgård Isager Psykologhuset Kognitivt Fokus
En medfølelsesfokuseret tilgang til samarbejdet med socialt udsatte Randers Kommune Problemløsning Ved psykolog Lena Højgård Isager Psykologhuset Kognitivt Fokus

2 Problemløsning Dag 7.: 8.30-9.30 Opsamling af hjemmearbejde
Øvelse med venlighed overfor en vanskelig person Problemliste Problemløsning - fælles eksempel Problemløsning gruppearbejde Opsamling på tanker og erfaringer fra dagen 2011 Lena Højgård Isager

3 Træning af loving-kindness
Start med den letteste og arbejd videre derfra En selv En velgører – en der nemt får dig til at smile En ven Neutral person Svær person Grupper 2011 Lena Højgård Isager

4 Øvelse - ca. 20 minutter Bring opmærksomheden til hjerteregionen Tag et par åndrag Form et billede af dig selv i en siddende position Husk på at alle væsener ønsker at være lykkelige og fri for lidelse Gentag sætningerne for dig selv i 5 min. Fremkald et billede af den person du vil lave øvelsen med ( en vanskelig person) Husk på at denne person kæmper for at finde sin vej igennem livet, og herigennem kommer til at såre dig Sig til dig selv: Lige som jeg ønsker at have ro og være fri for lidelse, må du så også finde indre ro Bevar billedet af personen i dit sind og gentag følgende sætninger mildt, medens du lægger mærke til betydningen af dine ord: Gid du må være fri for lidelse ….( deres navn) Gid du må være lykkelig …. (deres navn) Gid du må trives ….( deres navn) Gid du må finde fred med dig selv ….( deres navn) Hvis der kommer negative følelser og ønskerne lyder hult, sæt ord på følelsen og sig sætningerne for dig selv lidt. Når du har det lidt bedre, så prøv igen med den vanskelige person Gå frem og tilbage mellem dig selv og den vanskelige person, og vær opmærksom på at oplevelsen af at god vilje kendetegner sessionen alt i alt Før du slutter, slip den vanskelige person og sig: Gid jeg og alle væsener må være fri for lidelse Gid jeg og alle væsener må være lykkelige Gid jeg og alle væsener må trives Gid jeg og alle væsener må finde fred med os selv 2011 Lena Højgård Isager

5 Problemliste Kan indeholde alle slags problemer og laves i første omgang som brainstorm. ”Ud af hovedet og ned på papir” Ved udførelsen gøres opmærksom på at listen laves for at kunne: Skabe overblik Sortere Afdække hvordan tingene hænger sammen Prioritere At kunne udvælge, hvad der skal være fokus på først 2011 Lena Højgård Isager

6 Prioritering af problemlisten
Problemlisten er i første omgang en usorteret liste over de problemer, borgeren gerne vil have vores hjælp til De forskellige problemer beskrives kort, gerne med konkrete eksempler på, hvordan og hvornår det er et problem Det undersøges om der er kommet ting på listen, som retteligen hører til andre steder. Er der brug for hjælp til dette? Det prioriteres i hvilken rækkefølge, der skal arbejdes med at finde løsninger til de resterende problemer på listen 2011 Lena Højgård Isager

7 Udvælgelse af problemfokus
Borgeren skal være motiveret for at undersøge problemet, dvs. tanker – følelser og handlinger omkring det Problemet beskrives konkret, gerne med et eksempel. Hvilken adfærd er det, der giver borgeren problemer? Hvad er det, borgeren gerne vil lave om på, som det er muligt at ændre på. Borgerens egen adfærd – vi kan ikke ændre på de andre! 2011 Lena Højgård Isager

8 Undersøgelse af problemet
Hvordan er det plagsomt? Hvor meget fylder det i dagligdagen? Hvornår fylder det? Hvor tit dukker det op? osv.... fortsæt med undersøgelsen indtil problemet er konkretiseret så meget, at man er sikker på at have en fælles forståelse af problemet og betydningen af problemet i borgerens dagligdag. 2011 Lena Højgård Isager

9 Hvorfor er det vigtigt med mål i samarbejdet?
For at sikre, at vi er på vej samme sted hen For at give en fornemmelse af retning i arbejdet For at hjælpe borgeren til at opleve mere håb For at forebygge at den professionelle afledes For at styrke samarbejdet For at kunne evaluere fremskridt i behandlingen 2011 Lena Højgård Isager

10 Klientens mål med behandlingen
Mål for behandlingen fastsættes i samarbejde med borgeren, på baggrund af dennes problemliste Mål formuleres i positive vendinger Mål formuleres konkret. Hvilken adfærd vil klienten gerne have i en bestemt situation eller sammenhæng. Mål skal være målbare, så vi kan se, om der sker udvikling. 2011 Lena Højgård Isager

11 Øvelse i par: Undersøgelse af klientens problem og opstilling af målsætning
I bestemmer, hvem der spiller borger, og hvem der er rådgiver. Husk at vælge en samarbejdsvillig, ikke for svær borger - gerne en hvor samarbejdet er relativt nyt. Opgaven: Der udarbejdes en oversigt over borgerens problemer, disse prioriteres og skrives op på en liste. Herefter udarbejdes konkrete mål til så mange af problemerne, som i kan nå. 2011 Lena Højgård Isager

12 Problemløsning Formål: Konkret problemløsning og træning af problemløsningsmetode 2011 Lena Højgård Isager

13 7 trin - i træning af problemløsning:
Formulering af problem og mål Forslag til løsningsmuligheder Ingen vurdering af forslagenes anvendelighed Aktivering af kreativitet Brug af medfølende perspektiv Hvad vil være venligt over for dig selv? Hvad vil være bedst for dig? Fordele og ulemper ved de enkelte forslag undersøges – kortfattet 2011 Lena Højgård Isager

14 Problemløsning - fortsat
Borgeren vælger det forslag, vedkommende foretrækker. Det drøftes, om det er realistisk, at løsningen kan gennemføres Det undersøges, hvad der kan være vanskeligt Eventuel træning med rollespil Konkret planlægning af, hvordan og hvornår løsningen skal gennemføres Løsningen gennemføres Evaluering 2011 Lena Højgård Isager

15 2011 Lena Højgård Isager

16 Hjemmearbejde: Personligt arbejde: Valgfrit Klientarbejde: Brug et af redskaberne fra dagen - vælg hvilket og med hvilken bruger, du vil bruge det. 2011 Lena Højgård Isager


Download ppt "Ved psykolog Lena Højgård Isager Psykologhuset Kognitivt Fokus"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google