Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

En medfølelsesfokuseret tilgang til samarbejdet med socialt udsatte Randers Kommune Ved psykolog Lena Højgård Isager Psykologhuset Kognitivt Fokus www.pkf.name.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "En medfølelsesfokuseret tilgang til samarbejdet med socialt udsatte Randers Kommune Ved psykolog Lena Højgård Isager Psykologhuset Kognitivt Fokus www.pkf.name."— Præsentationens transcript:

1 En medfølelsesfokuseret tilgang til samarbejdet med socialt udsatte Randers Kommune
Ved psykolog Lena Højgård Isager Psykologhuset Kognitivt Fokus

2 Introduktion til en medfølelsesfokuseret tilgang i arbejdet
Dag 1.: Præsentation af underviser og deltagere Forventninger og mål for egen læring på kurset Oplæg Demonstration i plenum Øvelse i tremands grupper Opsamling på tanker og erfaringer fra dagen

3 Egne mål for kurset Når du tænker på dine egne færdigheder i forhold til at samarbejde med de borgere, du møder i hverdagen, hvad er du så særlig god til? Og hvilke færdigheder er det vigtigst for dig at videreudvikle igennem kurset? Tænk på et eksempel på en vanskelig situation, hvor du havde fornemmelsen af, at det kunne du have håndteret bedre! Hvad gjorde du? Hvad ønsker du at kunne gøre i den slags situationer?

4 Ansvar I workshoppen vil vi arbejde med forskellige øvelser fx. medfølende forestillinger eller selvkritik Alle øvelser er fuldstændig frivillige Du er ansvarlig for dit eget velvære Alt materiale, der deles mellem deltagerne, er fortroligt

5 Kurset Vi vil gennemgå den grundliggende filosofi og model for Medfølelsesfokuseret terapi (Compassion Focused Therapy a la Paul Gilbert). Modellens forståelse af sindet og hjernen har rødder i en evolutionær tilgang, og bygger på neuro-, social- og psykologisk videnskab Vi vil se på dynamikken i skam og selvkritik, og den betydning de har for vedligeholdelsen af belastende psykiske tilstande Vi vil først og fremmest arbejde på at kunne bevare og fremme medfølelsen hos os selv og dem vi samarbejder med, uanset hvordan deres lidelse kommer til udtryk

6 Medfølelse “En sensitivitet over for ens egen og andres lidelse,
sammen med et dybt engagement i at lindre lidelsen “ Dalai Lama (P. Gilbert 2009/L.H.Isager)

7 Beroligende åndedræt

8 Medfølelsesfokuseret terapi
Udviklet på baggrund af erfaringer fra terapi med, at en del mennesker, der oplever skyld og skam, kan have svært ved at profitere af terapi Mennesker, der har været udsat for svigt eller evt. misbrug, har ofte tendens til at være selvkritiske og skamme sig over sig selv. Dette kan gøre fremskidt i terapi meget vanskelige, da klienten godt kan se pointen, men ikke mærke, at det gør nogen forskel Der vil ofte være et forøget trusselsfokus, hvor klienten mere eller mindre konstant er opmærksom på trusler enten udefra eller indefra Det beroligende system, der sørger for at bringe personen i ro igen, vil ofte være mindre udviklet på grund af mangel på stimulering i opvæksten

9 Terapi og træning Medfølelsesfokuset terapi (CFT) er en terapeutisk metode med vurdering, sagsformulering, øvelser osv. I terapien er der særligt fokus på at udvikle det at kunne berolige sig selv, være selv-støttende og at have omsorg for sig selv. Der arbejdes med færdigheder i forhold til opmærksomhed, tænkning og adfærd Medfølelsesfokuseret træning af sindet (CMT) er de øvelser, der bruges til at få bedre balance imellem affektregulerings-systemerne

10 En udgave af os Vi har ikke selv bestilt den hjerne, vi fødes med
Vi har ikke selv valgt, hvor vi vil fødes Vi har ikke selv valgt, hvem vi vil fødes af Det er ikke vores skyld!

11 Ingredienser i psykologisk velbefindende

12 Neural Bases of Threat Processing (LeDoux, 1994)
Animal studies have shown that the amygdala receives sensory information via two routes: a rapid but crude input from the sensory thalamus (via the amydala) and a a slower but more detailed representation from the sensory cortex. “Snake example & stick analogy”

13 Flygt eller Kæmp i hverdagen- din hjerne er designet til at beskytte dig

14 Hjernediagram af stimulus-respons model for indre og ydre stimuli
Rusmiddel Trussel/mobning Sex Sex Rusmiddel Trussel/mobning Måltid Medfølelse Måltid Venlighed, varme og omsorg Det limbiske system Rolig Tryg Mavesyre Spyt Ophidselse Trang Angst Deprimeret Fra P. Gilbert 2008/ L.H. Isager/Mørch

15 Den gamle hjernes funktioner
Følelser: Vrede, angst, tristhed, glæde, lyst Adfærd: Kamp, flugt, tilbagetrækning, optagethed Relationer: Sex, magt, status, tilknytning, stammefællesskab (Gilbert 2008 / Isager)

16 ”Better safe than sorry”

17 Den nye hjernes funktioner
Evnen til at forestille sig ting Evnen til at planlægge Evnen til at gøre sig overvejelser - ruminere Integration af mentale evner (Gilbert 2008 / Isager)

18 Den nye hjerne giver os mulighed for at forholde os til den gamle hjernes impulser

19 Typer af affektreguleringssystemer
Engagement/ spænding / vitalitet Tilfredshed / tryg / forbundet Tilskyndelses/resurse- fokuseret At ønske, forfølge, opnå og konsumere noget Aktiverer Uden-ønsker/tilknytnings- fokuseret Tryghed - venlighed Beroligelse Trusselsfokuseret Aktiverer søgning af beskyttelse og sikkerhed Aktiverer / hæmmer Fra Paul Gilbert 2008 (Isager/Mørch) Vrede / angst / afsky

20 Typer af affektreguleringssystemer
Trusselsfokuseret Aktiverer søgning af beskyttelse og sikkerhed Aktiverer / hæmmer Fra Paul Gilbert 2008 (Isager/Mørch) Vrede / angst / afsky

21 Aktiverer søgning af beskyttelse og
Trusselsfokuseret Aktiverer søgning af beskyttelse og sikkerhed Aktiverer / hæmmer Angst Krop / følelser Spændt Hjertebanken Tør i munden “Sommerfugle i maven” Bange Opmærksomhed / tænkning smalt fokuseret Fare - trussel Scanner - søger Internt vs. externt Adfærd Passiv undgåelse Aktiv undgåelse Viser underkastelse Dissocierer

22 Aktiverer søgning af beskyttelse og
Trusselsfokuseret Aktiverer søgning af beskyttelse og sikkerhed Aktiverer / hæmmer Vrede Krop / følelser Spændt Hjertebanken Trang til at handle Vrede Opmærksomhed / tænkning smalt fokuseret Overskridende/blokerer Scanner - søger Internt vs. externt Adfærd Intensiverer handling Viser agression Angriber Dissocierer

23 Typer af affektreguleringssystemer
Engagement/ spænding / vitalitet Tilskyndelses/resurse- fokuseret At ønske, forfølge, opnå og konsumere noget Aktiverer Trusselsfokuseret Aktiverer søgning af beskyttelse og sikkerhed Aktiverer / hæmmer Fra Paul Gilbert 2008 (Isager/Mørch) Vrede / angst / afsky

24 Lotterigevinst 10 millioner kr.!!!!

25 Tilskyndelses/resurse-
fokuseret At ønske, forfølge, opnå og konsumere noget Aktiverer Glæde Krop / følelser Aktivitet Hjertebanken Trang til at handle Forstyrret søvn Opmærksomhed / tænkning smalt fokuseret Undersøgende Køber Internt vs. externt Adfærd Engagerer sig Er social Går igang Rastløs Fester

26 Typer af affektreguleringssystemer
Engagement/ spænding / vitalitet Tilfredshed / tryg / forbundet Tilskyndelses/resurse- fokuseret At ønske, forfølge, opnå og konsumere noget Aktiverer Uden-ønsker/tilknytnings- fokuseret Tryghed - venlighed Beroligelse Trusselsfokuseret Aktiverer søgning af beskyttelse og sikkerhed Aktiverer / hæmmer Fra Paul Gilbert 2008 (Isager/Mørch) Vrede / angst / afsky

27 Uden-ønsker/tilknytnings-
fokuseret Tryghed - venlighed Beroligelse Velvære Krop / følelser Rolig Langsom Velvære Tilfreds Opmærksomhed / tænkning Åbent fokus Reflekterende Socialt indstillet Internt vs. externt Adfærd Fredelig Blid Social

28

29 Visualisering Tænk på de borgere, som du samarbejder med
Forestil dig en situation, hvor du oplever, at samarbejdet er svært Læg mærke til dine tanker Hvilken adfærd vil du være tilbøjelig til at anvende Læg mærke til følelser og kropslige fornemmelser Læg mærke til hvad du får lyst til at gøre Læg mærke til din fantasi / forestillinger Hvordan er din opmærksomhed

30 Gruppearbejde i 3-personers grupper (30 min.)
Fortæl på skift i gruppen om: Tanker Adfærd Følelser og kropslige fornemmelser Hvad du får lyst til at gøre Forestillinger / fantasier Opmærksomhed Prøv derefter sammen at formulere, hvad I kan føle jer truede af

31 Medfølelse Beroligende åndedræt Tænk på en, der er nem at holde af
Træk lidt på smilebåndet Overvej hvad du er motiveret til at gøre lige nu

32 Introduktion til en medfølelsesfokuseret tilgang i arbejdet
Dag 2: Oplæg fortsat Demonstration i plenum Øvelser i grupper Hjemmearbejde til næste gang Opsamling på tanker og erfaringer fra dagene

33 Multi-modal træning af det medfølende sind
Træning af færdigheder Venlighed Hjertevarme Forestillingsevne, visualisering Opmærksomhed Karakteristika Ræsonneren Karakteristika Følsomhed Sympati Karakteristika Sensitivitet Medfølelse Omsorgsfuldhed Rummelighed Evnen til at føle Fordomsfrihed Empati Adfærd Evnen til at sanse Hjertevarme Venlighed (Gilbert 2008/ Isager)

34 Et ægte ønske om at føle omsorg og lade sig bevæge af andres lidelse

35 Følsom overfor lidelse, venlig og omsorgsfuld

36 Hjertevarme

37 Rummelig og empatisk

38 Fordomsfrihed – vi har alle vore kampe

39 Wisdom and strength

40 Det medfølende selv At påtage sig rollen – ”method acting”
Tænk på en forbilledlig, bedst tænkelig medfølende person Stil dig frit – læg mærke til din rolige vejrtrækning Lad kroppen være afslappet Forestil dig: at du selv er den yderst medfølende og livskloge person Tænk på de ideelle egenskaber, som du gerne vil have som medfølende person, fx. dyb kærlighed, hjertevarme, mildt væsen, svær at provokere, en fornemmelse af at have prøvet alt og på den måde opnået visdom Forestil dig din alder og dit udseende, dit ansigtsudtryk og din holdning, din indre fornemmelse af fx at have et mildt sind Ligesom skuespilleren, der påtager sig en rolle, skal du nu føle, at du bliver sådan, som du forestiller dig personen Prøv at lade dit ansigtudtryk blive mildt og medfølende, giv dig selv lov til at smile let og blidt Tænk på at du er en livsklog person, der har oplevet meget Tænk over hvordan det er at være en person, der kan tilgive og ikke bærer nag Tænk på de egenskaber ved medfølelse som du virkelig værdsætter, og forestil dig at du har dem Giv dig selv lov til at blive denne person Du kan være så længe, som det føles behageligt, i denne rolle, og prøv at være både alvorlig omkring det og at spille rollen med en legende lethed

41

42 Visualisering Forestil dig en bruger, som du samarbejder med
Forestil dig en situation, hvor du oplever, at du virkelig er medfølende over for vedkommendes lidelse Læg mærke til dine tanker Hvilken adfærd vil du være tilbøjelig til at anvende Læg mærke til følelser og kropslige fornemmelser Læg mærke til hvad du får lyst til at gøre Læg mærke til din fantasi / forestillinger Hvordan er din opmærksomhed

43 Gruppearbejde i 3-personers grupper (30 min.)
Fortæl på skift i gruppen om: Tanker Adfærd Følelser og kropslige fornemmelser Hvad du får lyst til at gøre Forestillinger / fantasier Opmærksomhed Prøv derefter sammen at formulere, hvad der kan gøre det nemt at have medfølelse

44 Hjemmearbejde: Hvis du har mulighed for det, så prøv dagligt at lave øvelsen med det medfølende selv Registrer mindst en gang på modellen med trusselsfokus fra en situation i dagligdagen, hvor du bliver nervøs / irriteret / vred / magtesløs sammen med en bruger Hvis du kan så prøv at udfylde den medfølende udgave. Hvordan ville situationen have været, hvis du kunne have bevaret medfølelsen?

45 Referencer og kilder til inspiration
Bog: Paul Gilbert: Medfølelse og mindfulness – fra selvkritik til selvværd. Klim 2009 Hjemmesider m. videoer og meditationer til download: Kristin Neff: Christoffer Germer: Forskel på empati og medfølelse:


Download ppt "En medfølelsesfokuseret tilgang til samarbejdet med socialt udsatte Randers Kommune Ved psykolog Lena Højgård Isager Psykologhuset Kognitivt Fokus www.pkf.name."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google