Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

En medfølelsesfokuseret tilgang til samarbejdet med socialt udsatte Randers Kommune Tranghåndtering Ved psykolog Lena Højgård Isager Psykologhuset Kognitivt.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "En medfølelsesfokuseret tilgang til samarbejdet med socialt udsatte Randers Kommune Tranghåndtering Ved psykolog Lena Højgård Isager Psykologhuset Kognitivt."— Præsentationens transcript:

1 En medfølelsesfokuseret tilgang til samarbejdet med socialt udsatte Randers Kommune Tranghåndtering
Ved psykolog Lena Højgård Isager Psykologhuset Kognitivt Fokus

2 Tranghåndtering Dag 5.: 8.30-9.30 Opsamling af hjemmearbejde
Misbrugsmodellen Opmærksomhedsøvelse med trang Forbrugs- og trangregistrering Øvelse med introduktion til forbrugsregistrering Demonstration af arbejde med cirkelmodellen ved trang Øvelse med cirkelmodellen Opsamling øvelse Opsamling på tanker og erfaringer fra dagen

3 Øvelse med trang

4 Hvad er trang? Trang er en kropslig fornemmelse, der ofte er forbundet med meget uro Trang lægger sig igen efter kortere eller længere tid afhængigt af, om man bliver ved med at fokusere på mulighederne for at få noget at drikke / ryge / spise ….. Trang opfører sig som andre følelser / kropslige fornemmelser. De udløses i forskellige centre i hjernen af en tanke/stimulus - løber igennem kroppen - og forsvinder igen Den enkeltes oplevelse af at kunne håndtere det at have trang - dvs. oplevelsen af, at man kan vælge, om man vil følge trangen eller modstå den - er afgørende for oplevelsen af at kunne styre sit forbrug af rusmidler / sig selv

5 Forbrugsregistrering
uge _ Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Uge ??-12 12-17 17-?? I alt uge _ Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Uge ??-12 12-17 17-?? I alt Lena Højgård Isager 2011

6 Formålet med at arbejde med forbrugsregistrering
At få et meget konkret overblik over det aktuelle forbrug At få overblik over forbrugsmønster Fordeling over dagen Fordeling over ugen At give brugeren en fornemmelse af kontrol over forbrug At det kan virke motiverende i forhold til at nedsætte forbruget, da brugeren kan have et ønske om ikke at skulle sætte så mange streger Registreringen kan udarbejdes i fællesskab på daglig basis eller kan udarbejdes af klienten selv Registreringen kan bruges til at tale om eller som en slags selvkontrol, hvor det kun er klienten, der ser registreringen Hvis der registreres over tid, kan det bruges som redskab til at holde øje med, hvordan forbruget ændrer sig Lena Højgård Isager 2011

7 Øvelse med introduktion af forbrugsregistrering
Øvelse i par 10 min. Introducer forbrugsregistrering for en bruger. Forklar hvad hensigten er med at registrere Lav aftale om hvordan registreringen skal foregå, og hvem der skal inddrages i registreringen Aftal hvordan brugeren vil holde styr på genstandene/mængden Kapsler, tomme flasker el. Tal om forventet forbrug, så der bliver noget at sammenligne med Lena Højgård Isager 2011

8 Aktivitetsregistrering
Tv. = varighed af trang Ti. = intensitet af trang Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22 Lena Højgård Isager 2011

9 Aktivitetsregistrering eksempel
Tv. = varighed af trang Ti. = intensitet af trang Aktivitetsregistrering eksempel Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 8-10 Lå i sengen Tv.=30min Ti.=8 10-12 Morgenmad Gik tur 12-14 Besøg hos Peter Tv.=10 min. Ti.= 9 14-16 Hjemme Så fjernsyn 16-18 Indkøb Tv.= 5 min. Ti.= 3 Lave aftensmad 18-20 Spiste 20-22 Snakkede i tlf. med mor Tv.= 20 min Ti.= 7 Lena Højgård Isager 2011

10 Formål med aktivitetsregistrering
At få overblik over, hvor meget trang fylder i hverdagen At få et billede af i hvilke situationer der opstår trang At få et nuanceret billede af, hvordan trangen er i de forskellige situationer At få mulighed for at se på, hvordan det evt. lykkes i nogen situationer at komme over trangen uden at bruge rusmidler Lena Højgård Isager 2011

11 Aktivitetsplanlægning
Ugeskemaet bruges til at overskue ugen i forhold til risikosituationer kedsomhed stress situationer der er følelsesmæssigt svære bestemte tider på døgnet Man kan realitetsteste hvordan forventet trang er i forhold til oplevet trang Forebyggelse ved at få mulighed for at forholde sig til trangreducerende strategier

12 Alternative rusrelaterede leveregler
”Hvis jeg kan acceptere at have det skidt, behøver jeg ikke rus” “Jeg behøver ikke rus for at have det sjovt” “Mit liv bliver bedre uden rus” “Hvis jeg skal klare at være ked af det, så er jeg nødt til at lade være med at drikke” “Jeg har kontrol over min egen adfærd, også om jeg bruger rus” “Selv om jeg tager noget en enkelt gang, behøver jeg ikke fortsætte” “Hvis jeg tager noget, så får jeg mere angst bagefter” Lena Højgård Isager 2011

13 Trangreducerende metoder
Distraktionsteknikker. / afledning Beskrive omgivelserne Tal med nogen Gå en tur Opgaver i hjemmet Spille spil Brug af huskekort Brug af forestillinger / visualisering Aktivitetsplanlægning Afspænding Eksponering Lena Højgård Isager 2011

14 Arbejde med saboterende tanker
Fokus på den bevidste indre diskussion Opliste kendte ”gode” undskyldninger Undersøge gyldigheden af de forskellige antagelser Opliste de ikke intenderede konsekvenser ved at følge de tilladende antagelser Opliste gode grunde til at holde fast Bruge fordele/ulempe-skema Lena Højgård Isager 2011

15 Arbejde med handlestrategier
Planlæg ”forhindringer”, der besværliggør fremskaffelsen af stoffet fx. ingen alkohol i hjemmet slette numre fra mobilen m.m. øger chancen for at udskyde brug og mulighederne for at nå at komme ud af trusselsfokus Delagtiggøre netværk i beslutning om at være afholdende Lave aftaler med andre om ikke at invitere til at drikke / ryge Lægge konkrete planer i forhold til risikosituationer fx. ved at: Se på hvordan man kan sikre sig, at der er alternative drikkevarer Øve gode svar ved invitationer til at drikke eller tage stoffer Lave aftaler med nogen om at kunne fortælle, at det er svært Lena Højgård Isager 2011

16 Situation hvor der opstår trang
Opmærksomhed Tænkning Reflekteren Trang/ Trussel Forestillinger Fantasi Adfærd Motivation Følelser

17 Situation hvor der opstår trang
Opmærksomhed Tænkning Reflekteren Medfølelse Forestillinger Fantasi Adfærd Motivation Følelser

18 Trang/Trussel Situation: Reflekteren Opmærksomhed Adfærd
Forestillinger Følelser Motivation

19 Medfølelse Situation: Reflekteren Opmærksomhed Adfærd Forestillinger
Følelser Motivation

20 Hjemmearbejde: Personligt arbejde: Lav aktivitetsregistrering eller forbrugsregistrering i 3-7 dage Klientarbejde: Brug et af redskaberne fra dagen - vælg hvilket og med hvilken bruger, du vil bruge det.


Download ppt "En medfølelsesfokuseret tilgang til samarbejdet med socialt udsatte Randers Kommune Tranghåndtering Ved psykolog Lena Højgård Isager Psykologhuset Kognitivt."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google