Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelse eller selvskade

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelse eller selvskade"— Præsentationens transcript:

1 Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelse eller selvskade

2 Baggrund Elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt alle kommuner
To skemaer til hver kommune: Et skema med fokus på børn og unge Et skema med fokus på voksne Svarprocent: Børn og unge: 82 % Voksne: 79 %

3 Specialiserede tilbud
Tilbud, som udelukkende tilbydes personer med bestemte lidelser. Her målrettes indsatsen direkte den enkelte lidelse, mens de fagprofessionelle er i besiddelse af specialviden, som ikke findes i den almene rehabilitering. De specialiserede tilbud kan fx være: Støttegruppe/samtalegruppe/gruppeforløb målrettet personer med spiseforstyrrelse eller selvskade Specialiseret bostøtte/støttekontaktperson/hjemmevejleder med særlig ekspertise i spiseforstyrrelser eller selvskade Botilbud/bosteder specialiseret i spiseforstyrrelser eller selvskade (evt. som tilkøb fra andre kommuner eller private tilbud) Familierådgivning/familiestøtte specialiseret i spiseforstyrrelser eller selvskade Samtaler hos psykolog med erfaring med spiseforstyrrelser eller selvskade Dagtilbud/værested/aktivitetscenter med særlig fokus på spiseforstyrrelser eller selvskade Det væsentlige er ikke at samle personer med samme lidelser, men den specialiserede viden fagpersonerne har.

4 Få kommuner har specialiserede tilbud
Spiseforstyrrelser Selvskade

5 Specialiserede tilbud nedsætter genindlæggelsesprocenten
Specialiserede rehabiliteringstilbud nedsætter hyppigheden af genindlæggelser blandt børn og unge (statistisk signifikant) Periode: 2007 – 2012 Gennemsnitlig genindlæggelsesprocent for børn og unge, som har været indlagt i psykiatrien for en spiseforstyrrelse Kommuner uden specialiserede tilbud: 31 % Kommuner med specialiserede tilbud: 22 %

6 Karakteristika for kommuner med specialiserede tilbud
Samme kommuner, der tilbyder flere specialiserede tilbud Efter og uden behandling Spiseforstyrrelser og selvskade Næsten alle, der har et specialiseret tilbud til personer med spiseforstyrrelser, har også et specialiseret tilbud til personer med selvskade Ikke de samme kommuner der har specialiserede tilbud til både børn og unge samt voksne Kommunens størrelse: De kommuner, der har specialiserede tilbud har et højere gennemsnitligt antal indbyggere

7 Geografisk fordeling Region Hovedstaden og Region Midtjylland hvor flest kommuner har et specialiseret rehabiliteringstilbud Nogen regioner har slet ikke kommuner der tilbyder specialiserede rehabiliteringstilbud Børn og unge: Voksne:

8 Typer af tilbud Mest udbredt:
Børn og unge: Specialiseret familierådgivning og støttegrupper målrettet lidelsen Voksne: Specialiserede støttekontaktpersoner

9 Procedure ved udskrivning
Ca. 80 % af kommunerne har en aftale med de lokale psykiatriske afdelinger om at blive informeret, når en borger fra kommunen udskrives Fast procedure: Børn og unge: ca. en fjerdedel Voksne: næsten halvdelen


Download ppt "Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelse eller selvskade"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google