Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.regionmidtjylland.dk Region Midtjyllands forslag til rammeaftaleudvidelser/ reduktioner for 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.regionmidtjylland.dk Region Midtjyllands forslag til rammeaftaleudvidelser/ reduktioner for 2011."— Præsentationens transcript:

1 www.regionmidtjylland.dk Region Midtjyllands forslag til rammeaftaleudvidelser/ reduktioner for 2011

2 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk Rammeaftale 2011  Rammeaftalen giver et samlet overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde og skal bidrage til at skabe sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel i tilbuddene til borgerne.  Rammeaftalen har virkning fra den 1. januar 2011 og indgås hvert år mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen.

3 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk Omdanne individuelle tilrettelagte projektpladser til permanente pladser  For at kunne matche kommunernes stigende efterspørgsel af højt specialiserede regionale tilbud, har det været nødvendigt med overbelægning i form af individuelle tilrettelagte projektpladser.  Det har resulteret i en stigning af projektpladser i perioden 2007-2009.  Region Midtjylland foreslår at omdanne et antal af allerede eksisterende projektpladser til permanente pladser.

4 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk Det vil have følgende fordele at omdanne projektpladser til permanente pladser:  Faste takster baseret på gennemsnitsbetragtning – hvilket giver budgetsikkerhed for kommunerne.  Fast afdelingsstørrelse med mulighed for bedre planlægning af vagtdækning, hvilket reducerer omkostningerne pr. plads.

5 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk Region Midtjylland foreslår at følgende projektpladser omdannes til permanente pladser:  23 dagprojektpladser og 16 døgnprojektpladser på børne- og ungeområdet  25,5 døgnpladser på voksenområdet  Herudover foreslås det, at 4 døgnpladser på børne- og ungeområdet omdannes til voksenparagraffer

6 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk Nedjustering af regionale sociale pladser  De regionale sociale tilbud ønsker at tilpasse sig den kommunale efterspørgsel. Det vil sige, at hvis efterspørgslen falder skal pladserne nedjusteres.  Region Midtjylland foreslår derfor at nedjustere med 32 dagpladser og 12 døgnpladser på voksenområdet på grund af manglende kommunal efterspørgsel.

7 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk Udvidelse af regionale sociale pladser  Kommunerne efterspørger især pladser til borgere med problematikker af høj kompleksitet eller handikaps af lav hyppighed.  Derfor foreslår Region Midtjylland udvidelse af følgende pladser:  8 døgnpladser til borgere med Huntington Chorea (Tangkær - Ørsted)  8 døgnpladser til borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelse (Hinnerup Kollegiet)

8 www.regionmidtjylland.dk Status på kommunernes overtagelser af regionale tilbud Møde i det regionale kontaktforum på handicapområdet 1. juni 2010

9 9 ▪ www.regionmidtjylland.dk Kommunale overtagelser pr. 1. januar 2011  Scenarie forår 2010:  Århus Kommune lagde op til overtagelse af Høskoven og Børn og Unge Centret, Rehabilitering afdeling Århus (BUR)  Viborg Kommune lagde op til overtagelse af Sct. Mikkel. Blåkærgård, Gårdhaven og Mosetoft  Holstebro Kommune lagde op til overtagelse af AU-Centret og Saustrup  Status 1. juni 2010:  Holstebro Kommune overtager AU-Centret pr. 1. januar 2011, og ønsker fortsat dialog med Region Midtjylland om eventuel overtagelse af Saustrup pr. 1. januar 2012

10 www.regionmidtjylland.dk Status på indgåelse af samarbejdsaftaler med kommunerne forår 2010 Møde i det regionale kontaktforum på handicapområdet 1. juni 2010

11 11 ▪ www.regionmidtjylland.dk Samarbejdsaftaler  Samarbejdsaftaler om udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde er indgået med:  Århus Kommune  Viborg Kommune  Randers Kommune  Lignende samarbejdsaftaler sandsynligvis på vej i forhold til:  Hedensted Kommune  Horsens Kommune

12 12 ▪ www.regionmidtjylland.dk Samarbejdsaftalen med Århus Kommune  Aftalen er indgået for indeværende valgperiode  Følgende sociale tilbud drives fortsat af Region Midtjylland  Høskoven  Børn og Unge Centret, Rehabilitering (afdeling Århus)  Fenrishus  Holmstrupgård  Tale & Høreinstituttet  Partnerskab indgås om iværksættelse af et fælles udviklingsarbejde mhp. drift og videreudvikling af faglige løsninger, der på en bedre og billigere måde imødegår udfordringerne på det specialiserede socialområde

13 13 ▪ www.regionmidtjylland.dk Partnerskabet med Århus Kommune indebærer  Samarbejde om udvikling af den samlede tilbudsvifte på det sociale område etableres  Udvikle nye og eksisterende tilbud mhp. reducering af de samlede omkostninger på det specialiserede socialområde  Etablering af Center for innovation og metodeudvikling  Udvikle og nytænke ydelser og tilbud til personer med specialiserede sociale behov  Udvikle tilbud, der ud fra en samlet betragtning kan reducere udgifterne, samt fastholde et veldefineret kvalitetsniveau  Udgangspunkt i metoder og tilgange, der har størst dokumenteret effekt  Etableres 1. juni 2010 som selvejende institution under Center for Kvalitetsudvikling for en del af udviklingsmidlerne, genereret via rammeaftalen  Randers og Skanderborg Kommuner har tilsluttet sig Centrets bestyrelse - måske også tilsagn fra Herning Kommune

14 14 ▪ www.regionmidtjylland.dk Samarbejdsaftalen med Viborg Kommune  Aftalen er indgået for indeværende valgperiode  Følgende sociale tilbud drives fortsat af Region Midtjylland:  Gårdhaven  Sct. Mikkel  Blåkærgård  Mosetoft  Hald Ege  Ulriksdal  Børn og Unge Centret, Rehabilitering (afdeling Viborg)  Omkostningseffektiv regional drift forudsættes fremover  Tæt samarbejde etableres ifm. udvikling og omstilling af kommunale og regionale tilbud, herunder fælles faglige udviklingsprojekter og nye takstmodeller  Tæt dialog ift. Viborg Kommunes evt. opsigelse af abonnement hos Børn og Unge Centret, Rehabilitering (afdeling Viborg) fra 2011  Indtil ultimo 2011 samarbejdes der tæt om udflytning af viborgensere fra Gårdhaven og Sct. Mikkel til kommunalt drevne tilbud

15 15 ▪ www.regionmidtjylland.dk Samarbejdsaftalen med Randers Kommune  Aftalen er indgået for indeværende valgperiode  Følgende sociale tilbud drives fortsat af Region Midtjylland:  Mellerup Skolehjem  Grenen (afdeling Randers)  Boligerne på Svalevej  Afdelingen i Lene Bredahls Gade  Granbakkens afdeling Gården  Hinnerup Kollegiets tilbud i Randers  Børn og Unge Centret, Rehabilitering (afdeling Randers)  Tæt samarbejde etableres ifm. udvikling og tilpasning af tilbuddene på det specialiserede socialområde, herunder nye takstmodeller samt ifm. ind- og udskrivnings- samt udslusningsprocedurer  Procedurer for løbende revurdering af dyre betalingsaftaler indføres  Randers indtræder i bestyrelsen for Center for innovation og metodeudvikling


Download ppt "Www.regionmidtjylland.dk Region Midtjyllands forslag til rammeaftaleudvidelser/ reduktioner for 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google