Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

NICE guidelines ALKOHOLMÅLSÆTNING OG TIDSAFGRÆNSET BEHANDLING

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "NICE guidelines ALKOHOLMÅLSÆTNING OG TIDSAFGRÆNSET BEHANDLING"— Præsentationens transcript:

1 NICE guidelines ALKOHOLMÅLSÆTNING OG TIDSAFGRÆNSET BEHANDLING
Landskursus for Addiktiv sygepleje 12. november 2013 Helene Bygholm Risager

2 Center for alkoholbehandling
Kortlægning Motivational interw. Kognitiv behandling Familie behandling Dobbeltfokus Udgående behandling Abstinens behandling Medicinsk behandling Psykiatrisk udredning

3 Hvorfor så lave om…..? Hvordan?

4 Fem principper for omorganiseringen
Styrket samarbejde udadtil Mere dagbehandling Mere gruppebehandling Anbefale alkoholmålsætning Tidsafgrænsede behandlingsforløb

5 Hvorfor alkoholmål og tidsafgrænsning?
Borgere, der søger alkoholbehandling, har forsøgt at reducere forbrug…. Alt for mange ressourcer anvendes ineffektivt ved at arbejde meget lang tid med urealistiske alkoholmålsætninger. Hvis ikke der er organisatoriske rammer, der guider behandleren ift tid og alkoholmålsætning bliver behandleren overladt alene med beslutningen om nogle af de væsentligste områder i alkoholbehandlingen. Forventninger, mål, metode og tid er ugennemsigtigt for medarbejdere, borgere og pårørende.

6 NICE Clinical Guideline G115
NICE udvikler nationale guidelines for den engelske sundhedssystem G115: Alcohol-use disorder er en del af en pakke på tre Guidelines på alkoholområdet (Forebyggelse og Fysiske komplikationer) G115: Tre versioner samt en beskrivelse til brugere og en Audit support.

7 Uærbødig praksisomsætning af NICE
Mange af anbefalingerne i NICE var allerede implementeret Vi har implementeret områder som ikke var nævnt i NICE Vi har taget det, vi kunne bruge og gjort det til vores ….lille afsnit om anbefalet alkoholmålsætning var meget brugbart

8 Tre anbefalinger – tre målgrupper..
Afholdenhed, Reduceret forbrug Skadesreduktion Mål aftales med borgeren i udredningsfasen…

9 Afholdenhed Afholdenhed er det anbefalede mål for de fleste personer med afhængighed* og personer med alkoholmisbrug og signifikant psykiatrisk og fysisk comorbiditet (f.eks. depression eller alkoholrelaterede leversygdomme) Hvis en borger i denne målgruppe ønsker reduktion som mål, rådgives de om at afholdenhed er mest hensigtsmæssig. Nægt ikke behandling til borgere, der ikke er enige i afholdenhedsmål - lav aftale om hvor længe i skal bruge på at arbejde med reduktion (NIAAA) *Anbefales også af NIAAA, USA: National institute of alcohol abuse and alcoholism)

10 Reduceret forbrug Reduceret forbrug kan anbefales til personer med skadeligt forbrug/mild afhængighed, ingen signifikant comorbiditet og tilstrækkelig social støtte. Medmindre personen foretrækker afholdenhed som mål eller der er andre grunde til at anbefale afholdenhed.

11 Skadesreduktion Overvej skadesreduktion som mål for personer som
har alvorlig alkoholafhængighed eller som har et alkoholmisbrug og signifikant psykiatrisk eller fysisk comorbiditet og er uvillige til at overveje afholdenhed som mål eller ude af stand til at indgå i et struktureret behandlingsforløb Dog skal brugeren kontinuerligt opfordres til at arbejde hen imod afholdenhed som mål

12 Fra viden til praksis Model:
Vi ønskede at lave en behandlingsramme, der er styrende og let gennemskuelig for både medarbejdere, borgere og pårørende ift målgruppe, mål, metode og tid. Firkantet er ikke Rundt!!!!

13 Center for alkoholbehandling Faseopdelt behandling
Modtagelse 1-3 x ugen i op til 1 måned Borgere uden afhængighed tilbydes op til 5 samtaler indenfor tre måneder Faseopdelt behandling Flex beh. Fase 1 Gruppe/individuel/familie 1 x ugen i op til 3 måneder Flexforløb Gruppe Individuel Familie Evalueres hver 6 måned Alkoholstop Fase 2 Gruppe/individuel/familie 1 x ugen i op til 6 måneder Fase 3 Gruppe 8 x over 6 måneder

14 Informationsmateriale til borgere

15 Udfordringer og perspektiver
Tidsafgrænsning er svær……. Undgå at anbefalingerne fører os tilbage til professionel bedrevidenhed. Godt med en overordnet tilgang (Recovery) og træning i metoder (MI, ACT) som understøtter borgerens selvbestemmelse. Forståelse og formidling af at afholdenhed sjældent er ”målet” for borgeren men midlet til at nå målet. Kompetence til at formidle baggrunden for anbefalingerne og rammerne, så de giver mening for borgeren. Effektivisering og kvalitetsudvikling – er det nået?


Download ppt "NICE guidelines ALKOHOLMÅLSÆTNING OG TIDSAFGRÆNSET BEHANDLING"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google