Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Depressioner: Er de sekundære eller primære

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Depressioner: Er de sekundære eller primære"— Præsentationens transcript:

1 Depressioner: Er de sekundære eller primære
Modeller og kliniske implikationer Morten Hesse

2 En kontinuumforståelse af depression
Kognitive symptomer (f. eks. håbløshed) Følelsesmæssige symptomer Diagnosegrænse Kropslige symptomer (f.eks. mangel på energi) Morten Hesse

3 En kontinuumforståelse af afhængighed
Kognitive symptomer (f. eks. trang, opslugthed af stoffer eller alkohol) Misbrug Diagnosegrænse Kropslige symptomer (f.eks. abstinens og tolerans) Morten Hesse

4 Samtidig depression og misbrug/afhængighed
Komorbiditet Samtidig depression og misbrug/afhængighed Primær eller uafhængig depression Sekundær eller stofinduceret depression Morten Hesse

5 En stor befolkningsundersøgelse (1995)
Grant og Hartford En stor befolkningsundersøgelse (1995) Sammenhæng mellem alkoholafhængighed og depression var stor. Sammenhæng mellem alkoholmisbrug og depression fandtes, men var mindre. Sammenhæng mellem alkoholmisbrug og depression gjaldt især sorte og kvinder. Grant BF, Harford TC.: Comorbidity between DSM-IV alcohol use disorders and major depression: results of a national survey.Drug Alcohol Depend 1995 Oct;39(3): Morten Hesse

6 Hasin og Grant 6050 tidligere storforbrugere af alkohol.
Interviewet om de sidste 10 års forbrug. Alkoholafhængighed ved indtag forudsagde depression – der var mere end fire gange større chance for depression, hvis alkoholafhængighed tidligere havde været til stede. Sammenhængen var til stede, også blandt de, der havde været fri for alkoholmisbrug igennem de sidste 2 år før opfølgning. Major depression in 6050 former drinkers: association with past alcohol dependence. Arch Gen Psychiatry 2002 Sep;59(9): Morten Hesse

7 En stor Canadisk befolkningsundersøgelse
Wang og Patten, 1 En stor Canadisk befolkningsundersøgelse Depression medførte ikke generelt øget drikkefrekvens. Depression hos voksne kvinder medførte øget risiko for at drikke 5 genstande eller mere på en drikkedag per måned. Wang J, Patten SB. A prospective study of sex-specific effects of major depression on alcohol consumption. Can J Psychiatry 2001 Jun;46(5):422-5 Morten Hesse

8 Wang og Patten 2 I en anden opgørelse fandt Wang og Patten, at mængden af alkoholforbrug ikke var relateret til depression. Udbredelsen af meget ekstremt alkoholforbrug var dog ikke så stort, at sammenhænge mellem sådant forbrug og depression kunne vises. Wang J, Patten SB. Alcohol consumption and major depression: findings from a follow-up study. Can J Psychiatry 2001 Sep;46(7):632-8 Morten Hesse

9 Overordnet konklusion
Depression og depressive symptomer medfører øget risiko for ”drukture”, særligt hos kvinder. Alkoholforbrug medfører ikke depression. Alkoholmisbrug, og endnu mere alkoholafhængighed er forbundet med en stærkt forøget risiko for depression. Morten Hesse

10 Mulige forklaringer på sammenfald
Fælles underliggende årsag (eksempelvis indlært hjælpeløshed eller neurokemisk ubalance). Sårbarhedsfaktorer, såsom stempling, fornemmelse af at være ”syg”, eller ”anderledes.” Miljømæssige sårbarhedsfaktorer, udsathed, fattigdom, vold. Morten Hesse

11 Hypotese 1. Depressioner er hyppigst stofinducerede.
Tidligere depression Depressive Symptomer ved opfølgning Ingen sammenhæng Sammenhæng Misbrug ved opfølgning Morten Hesse

12 Kliniske implikationer
Prioriter behandling af misbruget hos ikke-deprimerede og deprimerede. Oplys deprimerede misbrugere om, at depressionen vil gå over, hvis misbruget standses. Morten Hesse

13 Hypotese 2. Depression er uafhængig af misbrug.
tidligere Depressive symptomer nu Sammenhæng Aktuelt misbrug Ingen sammenhæng Morten Hesse

14 Kliniske implikationer
Sørg for adækvat behandling af både depression og misbrug. Misbrugeres depression skal behandles på samme måde som andres depression. Morten Hesse

15 Hypotese 3. Misbrug ”trigger” en sårbarhed
Depressionsdiagnose ved indtag Depressive Symptomer ved opfølgning Kun når begge er til stede Misbrug ved opfølgning Morten Hesse

16 Kliniske implikationer
Oplys klienter. Sørg for behandling af misbruget. Fokuser behandling af depressionen på klienter, der umiddelbart har haft tilbagefald. Morten Hesse

17 Hypotese 4. Misbrug forværrer psykopatologi generelt, men påvirker ikke specifikt depression
ved indtag Depressive Symptomer ved opfølgning Sammenhæng Til Generel patologi Misbrug ved opfølgning Igen- nem Morten Hesse

18 Kliniske implikationer
Undersøg depressioner hos misbrugere grundigt og tidligt i behandlingsforløbet. Intergrer forebyggelse af tilbagefald til depression i efterbehandlingsplanen for den tidligere deprimerede misbruger. Udbyg services for ”eks-misbrugere” til at indeholde psykoterapi og medicinsk behandling for depression. Morten Hesse

19 Resultater af femårsopfølgning af svenske stofmisbrugere.
Depressive symptomer (SCL-90) Depression eller Dysthymi ved indtag F=6.9, p=.01 F=0, p=.8 Misbrug de sidste 6 måneder før opfølgning F=2.1, p=.15 F=157, P<.001 Globale symptomer (SCL-90) F=11.21, p<.01 Morten Hesse


Download ppt "Depressioner: Er de sekundære eller primære"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google