Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Faglig udviklingssamtale

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Faglig udviklingssamtale"— Præsentationens transcript:

1 Faglig udviklingssamtale
Udviklingspotentialet i en faglig udviklingssamtale på individniveau

2 Hvad er en MUS? Larsen m.fl. (1995) har defineret en udviklingssamtale som ”…en systematisk, periodisk (dvs. regelmæssig tilbagevendende), planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og dennes (direkte) overordnede – ideelt set på en sådan måde, at de to personer indgår som ligeværdige parter i samtalen.” MUS har mange synonymer Samtale mellem den personaleansvarlige leder og medarbejder Organisationens eget valg at benytte MUS Benyttes i offentlige og private organisationer Hyppigt forskellig

3 Formål og struktur Samtalens formål kan
Sikre at medarbejderen udvikler sig og oplever, at han både ses og høres af sin leder Skabe mulighed for at tale om medarbejderens faglige udvikling i et fortroligt forum Foregå udelukkende fordi, det er et overenskomstmæssigt krav Samtalens struktur (til tider!) Består ofte af bagudrettet og en fremadrettet del, fordelt i forholdet ca.25%-75%- Den bagudrettede indeholder typisk en grundig status fra tiden siden sidste samtale. Et godt grundlag for den fremtidige udvikling Den fremadrettede samtale kan fokusere på 1-3 år frem i tiden, men samtidig lave halvårlige handlingsplaner, så man ”tvinges” til sammen at se på målsætningerne i en tid, hvor verden er i konstant forandring. Halvårlige del-samtaler kan gøre de planlagte tiltag eller ændringer lettere at implementere

4 Hvilke egenskaber er i spil i MUS-samtalen
Samtalen er udvikling- og handlingsorienteret Selvevaluering Dialogorienteret Strategisk Anerkendende

5 Den gode MUS: Hvad skal den? - Skabe motivation Den gode samtale
- Identificere udviklingsbehov - Identificere motivationsfaktorer - Skabe realtion til medarbejderen - Sætte hverdagen i perspektiv - Tage temperaturen på afdelingen og stemningen - Skabe fælles mål - Skabe grundlag for evaluering og forventningsafstemning Den gode samtale Faldgruber Tjekliste til den gode samtale: Tjekliste til den gode samtale for både medarbejder og leder: Start med at afstemme rammerne for mødet - gør formål og forløb klart Lyt, og lad den anden tale ud, inden du kommenterer Giv den anden person tid til at forklare sig Giv som leder plads til medarbejderen - det er en ligeværdig dialog Stil uddybende og åbne spørgsmål Undgå generaliseringer og brug konkrete eksempler Sig fra som medarbejder, hvis du ikke finder emnet relevant - det er ikke et mål i sig selv at komme igennem hele MUS skemaet. Anvend kritik på en konstruktiv måde ved at fokusere på mulige løsninger, frem for at fokusere på om kritikken er velfortjent eller ej. Samtaler hedder netop SAMtaler, fordi man skal være to til at skabe den gode samtale. Det kræver, at lederen er god til at lytte, stille åbne spørgsmål og stille udforskende spørgsmål. Faldgruber: Medarbejderen får ikke fortalt om sine ideer og ønsker. Ingen faste aftaler bliver truffet, eller at de ikke bliver fulgt op på. En undersøgelse lavet for Magasinet Arbejdsmiljø i 2007 viser, at hver femte synes, at mus-samtalen er spild af tid. Standardiserede spørgeskemaer kan være en forhindring Kræver stort forarbejde af lederen. Samtalen skal gøres individuel. Rutine, virksomheder mangler fokus på, hvordan samtalen skaber værdi. Holder den, fordi man skal. Noget, der skal overstås. Der uddeles påtalelser Lederen interviewer og vurderer medarbejderen Medarbejderen interviewer og vurderer lederen Medarbejderen påtager en passiv rolle og forventer at lederen er ansvarlig for dennes udvikling og behov Der udvikles en magtkamp Der forhandles løn

6 Årshjul Fastlæggelse/justering af kompetencestrategi Udarejdelse af handlingsplan Afholdelse af MUS og fastlæggelse af individuelle udviklingsplaner Fælles opsamling på MUS i enheden Udarbejdelse af handlingsplan MiniMUS - status på individuelle udviklingsplaner Evaluering af samlet indsats for kompetenceudvikling ”Kvalitet i MUS”, Statens Center for Kompetence – og Kvalitetsudvikling

7 MUS: handleplan/udviklingsplan
Handleplanen er løsningsforslag (konkrete udvikingsmål for medarbejder) der kommer frem under samtaleprocessen. En handleplan er en plan for hvordan udviklingsmålene indfries. Den optimalehandleplan indeholder: Implementering af udviklingsmålene i organisationens praksis, for løbende at kunne følge op på dem (flere skal have kendskab til udviklingsmålene) Løbende tilretning af målene Løbende opfølgning af udviklingsmålene Konkrete mål som udledes fra samtalen Handleplanen skal kunne relateres til praksissen i organisationen Handleplanen ser ca.1/2 -1 år frem (da samfundet er i konstant forandring, skal målene sættes indefor en overskulig ramme, så de kan nå at indfries)

8 Handleplan-skema Indsatsområder Handlemuligheder Forhindringer Veje uden om Ud fra handleplans-skemaet formuleres spørgsmålene således: Hvad er opgaven (de prioriterede indsatsområde)? Hvordan vil du løse opgaven? Hvornår? Information (til kolleger, ledelse etc. der skal informeres? Hvordan: form og hyppighed) Opfølgning - hvordan og hvornår? Vejafdelingen i Århus Amt

9 Skabeloner til udviklingsplaner
nklusionsskema&pckid= &aid=920&pt=

10 Evaluering Formål med evaluering Justeringer og forbedringer
Løbende opfølgning Lederens rolle Drage konklusioner udviklingsplan Opfølgningssamtale Ekstern lektor på RUC Lars Petersen Konsekvensen af lange spørgeskemaer og deres opbygning Resultater fra PID- personalechefer i Danmark Lederens dobbeltsidede rolle

11 Litteratur Hvad er en MUS?:
”Fra kursus til kompetenceudvikling på jobbet”, Henrik Holt Larsen og Connie Svabo, 2002 ”Udviklingssamtaler i grupper – udvikling gennem dialog”, Carsten Hornstrup og Jesper Loehr-Petersen 2003 ”Kvalitet i MUS”, Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

12 Links Hvad er MUS-samtalen:
MU-Samtalen Filtype: PDF/Adobe Acrobat - Hurtig visning Udviklings- og uddannelsesafdelingen. AALBORG SYGEHUS. MU-Samtalen .... Til MUS'en kan I også drøfte langsigtede karriereplaner, og det er ikke forbudt at ... orledere.pdf - Lignende Aalborg Sygehus - Litteratur om MUS Litteratur om MUS. Her du finde en række bøger, der handler om ... indeholder udover en case om medarbejderudviklingssamtaler på Aalborg Universitet, ... MUS.htm - Cached - Lignende Aalborg Sygehus - MUS MUS skal således være en årlig begivenhed, hvor der skabes sammenhæng mellem mål og opgaver på din arbejdsplads og medarbejderens muligheder for eforhold/MUS/ - Cached Den gode samtale: ashx sSamtaleTilMereEndEnSNikSNak.aspx MUS–samtalens egenskaber: modul1_kompetenceudvikling.pdf lederen Skabeloner til udviklingsplaner: konklusionsskema&pckid= &aid=920&pt= Evaluering: %20f%C3%B8lger%20jeg%20op%20p%C3%A5%20 MUS%20og%20udviklingsplan.aspx  spoergeskema-er-spild-af-tid


Download ppt "Faglig udviklingssamtale"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google