Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Landbrugets behov og forventninger til natur- og miljøovervågning Herunder anvendelse af modeller Flemming Gertz.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Landbrugets behov og forventninger til natur- og miljøovervågning Herunder anvendelse af modeller Flemming Gertz."— Præsentationens transcript:

1 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Landbrugets behov og forventninger til natur- og miljøovervågning Herunder anvendelse af modeller Flemming Gertz

2 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret August 05 Dansk Landbrugsrådgivning, Januar 2008 36 centre og Landscentret

3 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Plan & Miljø Fra vandmiljøplaner til vandplaner Fra generel regulering til målrettet indsats

4 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Plan & Miljø 116-460 mio. kr./år (scenarie 2) fordelt på: 8-21 mio. kr. til vandløb 1-16 mio. kr. til søer 107-423 mio. kr. til kystvande VRD ifølge Thor P (virkemiddeludvalgets rapport)

5 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Modeller - Kystvande 1.Omkostninger til VRD 2.Behov for generelt at højne kvaliteten af marine modeller Landbrugets forventninger til marine modeller: Fosforpuljer i sedimentet Klimaændringer Fysiske modifikationer Reversible proces Procesbasere modeller er nødvendige!

6 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Overvågning - Kystvande Drivdata til modeller – tilpasset lokale forhold Anvende lange tidsserier i dynamiske modeller – forbedret modelvalidering !!

7 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Plan & Miljø Virkemidler kystvande 55-70 % af effekt 423.500 22.500

8 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Plan & Miljø VMPI +II: fokuseret på en bedre udnyttelse af husdyrgødning Stort potentiale ved sædskiftemæssige tiltag f.eks.: Afgræsning, Efterafgrøder, Afgrødevalg, Optimere afgrødefølgen i sædskiftet, Tidlig høst af korn (gastæt lagring) tidlig såning af ny afgrøde Vanskeligt kvantificerbare og til dels vanskelige at kontrollere DMU rapport nr. 625: ”Virkemidler til realisering af målene i Eu’s Vandrammedirektiv” Beregnet med tidshorisont på 50 år Praksis på bedrift

9 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Integreret Rådgivning Produktions rådgivning Miljø rådgivning Produktions rådgivning Miljø rådgivning Omkostningseffektive synergi-effekter

10 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Plan & Miljø Integreret miljø- og landbrugsrådgivning www.agwaplan.dkwww.agwaplan.dk EU LIFE projekt Projekt partnere: Landscentret Miljøcenter Århus DJF

11 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Plan & Miljø Integreret miljø- og landbrugsrådgivning Mål med integreret rådgivning N-konc Tid Generelle reguleringer Integreret rådgivning

12 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Reduktion af kvælstof fra rodzone til recipient Målrettet indsats kræver detaljeret viden

13 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Rådgivningen af landmænd skal bygge på Faglighed Langsigtet strategi Ikke alene se på e kortsigtet administrationsgrundlag Vi mangler værktøjer!!

14 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Hvorfor overvågning? Vigtig til dokumentation af effekten af miljøindsatsen Tilpasse indsatsen Forbedre modeller, valget af virkemidler og værktøjer Tilpasse moniteringen til modeller

15 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Udfordringerne til overvågningen Værktøjer til en målrettet indsats til lands og til vands Sikre omkostningseffektiv gennemførelse af VRD Præcise Resultaterne skal formidles pædagogisk Kvaliteten skal minimere ”forsigtighedsprincippet” Præcise modeller – kræver data!


Download ppt "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Landbrugets behov og forventninger til natur- og miljøovervågning Herunder anvendelse af modeller Flemming Gertz."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google