Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Erik Maegaard DLBR, Landscentret, Planteproduktion

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Erik Maegaard DLBR, Landscentret, Planteproduktion"— Præsentationens transcript:

1 Erik Maegaard DLBR, Landscentret, Planteproduktion
Hvad siger økonomien? Hvordan optimeres anvendelsen af efter- og mellemafgrøder fra et økonomisk synspunkt? Erik Maegaard DLBR, Landscentret, Planteproduktion

2 Hvad siger økonomien Forudsætninger Økonomi forskellige efterafgrøder
Scenarier for sædskifte Konklusioner

3 Forudsætninger - efterafgrøder
Omkostninger Udsæd Såning (maskiner og arbejde) Indtægter Sparet N Ændret udbytte

4 Efter- /mellemafgrøder
Efterafg. Melleafg. Bemærk Olieræddike X Gul sennep Vinterraps (egen udsæd) Græs Sås i vårbyg som udlæg – efterfulgt af vårbyg

5 Omkostninger - udsæd Afgrøder Olieræddike Gul sennep
Kg. pr ha Kr. pr kg Kr pr ha Olieræddike 12 30 360 Gul sennep 8 50 400 Vinterraps (egen udsæd) 4 80 320 Græs 6 45 270

6 Totale maskin- og arbejdsomkostninger
Kr. pr ha. Spredning med centrifugalspreder 140 Radsåning/kombiharvesåning 350 Pløjning og kombiharvesåning 900 Der er regnet med alle omkostninger (afskrivning, forretning, drift (vedligehold og brændstof) samt arbejdsløn

7 Marginale maskin- og arbejdsomkostninger
Afsk. og rente Drift Arbejde Kr. pr ha. Spredning med centrifugalspreder 56 35 49 140 Radsåning/kombiharvesåning 88 122 350 Pløjning og kombiharvesåning 360 225 315 900 Afskrivning, forretning = 40 % Drift (vedligehold og brændstof) = 25 % Arbejdsløn = 35 %

8 Udbytte Sparet N - indkøb Planteavlsbrug – 17 kg. N pr ha
Husdyrbrug – 25 kg. N pr ha

9 Kvælstofeftervirkning
Kg. N pr ha Jordbund Planteavlsbrug Husdyrbrug JB 1-3 u vand 23 31 JB 2+4 JB 1-3 m vanding JB 5-6 11 19 JB 7-9

10 Udbytteændring Hkg. korn pr ha. Jordbund JB 1-3 u vand 2 JB 2+4
JB 1-3 m vanding JB 5-6 JB 7-9

11 ”Dækningsbidrag efterafgrøder”
Beløb i kr. pr ha efterafgrøde Olieræddike JB 1- 3 uden husdyr JB 5-6 m husdyr Udsæd -360 Merudbytte korn 200 - Sparet N 85 125 I alt -75 -235 Centrifugalspredning -140 -215 -375

12 Priser og prisfastsættelse
Hvilke priser/omkostningsniveau skal bruges? Helt dagsaktuelle priser på alle faktorer? Hvis vi skal lave budgetter for kommende periode! Eller ”afstemte” nutidspriser” Hvis vi skal vurdere økonomiske konsekvenser på lidt længere sigt! Dvs. hvor de enkelte priser er i ”balance”

13 Sædskifter – JB 1-3 m.fl. Procent efterafgrøde Afgrøde 14 % 21 % 37 %
14 % 21 % 37 % Vinterraps 20 Vinterhvede 1. års Vinterhvede e korn Vinterbyg Vårbyg 40

14 Sædskifter – JB 5-6 m.fl. Procent efterafgrøde Afgrøde 14 % 21 % 37 %
14 % 21 % 37 % Vinterraps 20 Vinterhvede 1. års Vinterhvede e korn 40 39 23 Vinterbyg 6 - Vårbyg 14 21 37

15 DB II mv. JB 1-3 – uden husdyr.
Kr pr ha v 100 ha Procent efterafgrøde 14 % 21 % 37 % DB II – sædskifte 117 Efterafgrøde - -30 -45 -80 I alt 87 72 37 Forskel til 0 % I alt på ejendom -8.000 Sædskiftet ændres ikke, da der er plads til 40 % efterafgrøde. Tabet opstår som netto tab ved at dyrke en efterafgrøde. Her er valgt olieræddike som efterafgrøde

16 DB II mv. JB 1-3 – med husdyr - kornkøber
Ved 100 ha. Procent efterafgrøde 14 % 21 % 37 % DB II – sædskifte 4.671 Efterafgrøde - -25 -37 -65 I alt 4.646 4.634 4.606 Forskel til 0 % I alt på ejendommen -6.500 Sædskiftet ændres ikke, da der er plads til 40 % efterafgrøde. Tabet opstår som netto tab ved at dyrke en efterafgrøde. Her er valgt olieræddike som efterafgrøde.

17 DB II mv. JB 5-6 – uden husdyr
Ved 100 ha. Procent efterafgrøde 14 % 21 % 37 % DB II – sædskifte 2.428 2.312 2.251 2.083 Efterafgrøde - -58 -87 -154 I alt 2.254 2.164 1.929 Forskel til 0 % -174 -264 -499 I alt på ejendommen Sædskiftet ændres, da der ikke er plads til efterafgrøder. Tabet opstår som netto tab ved at dyrke en efterafgrøde. Her er valgt olieræddike som efterafgrøde.

18 DB II mv. JB 5-6 – med husdyr - kornkøber
Ved 100 ha. Procent efterafgrøde 14 % 21 % 37 % DB II – sædskifte 3.487 3.371 3.310 3.142 Efterafgrøde - -53 -80 -141 I alt 3.318 3.230 3.001 Forskel til 0 % -169 -257 -486 I alt på ejendommen Sædskiftet ændres, da der ikke er plads til efterafgrøde. Tabet opstår som netto tab ved at dyrke en efterafgrøde. Her er valgt olieræddike som efterafgrøde.

19 DB II mv. JB 5-6 – med husdyr - kornkøber
Ved 100 ha. Procent efterafgrøde 37 % DB II – sædskifte 3.912 3.522 Efterafgrøde - -141 I alt 3.381 Forskel til 0 % -531 I alt på ejendommen Der er i udgangssituationen 100 % hvede. Efter tilpasning – 63 % vinterhvede og 37 % vårbyg

20 Hvordan kan jeg beregne hurtigt?
Beregn optimalt sædskifte med forskelligt areal med efterafgrøder – Landbrugsinfo – beregning af sædskifte

21 Konklusioner Efterafgrøde eller mellemafgrøde?
Omkostninger/tabet (uden sædskifteeffekt) Efterafgrøder = 200 – 500 kr. pr ha med efterafgrøde Mellemafgrøder = Samme omkostning, 50 % eftervirkning af N – ”forstyrrer” sædskiftet mere end efterafgrøder.

22 Konklusioner Etablering af efterafgrøde
Etablering – centrifugalspreder i alt = 215 kr. pr ha Værdi af N = 85, merudbytte = 200 kr Meromkostning ved kombiharvesåning mv. = 210 kr. pr ha = værdi af merudbytte Etablering – så lidt som muligt, så meget som nødvendigt.

23 Tak for opmærksomheden


Download ppt "Erik Maegaard DLBR, Landscentret, Planteproduktion"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google