Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Christen Duus Børgesen, Uffe Jørgesen, Tove Heidmann.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Christen Duus Børgesen, Uffe Jørgesen, Tove Heidmann."— Præsentationens transcript:

1 Udvaskningsberegning I Århus amt baseret på mark og bedriftsoplysninger fra 2003
Christen Duus Børgesen, Uffe Jørgesen, Tove Heidmann. Danish Institute of Agricultural Sciences (DIAS), Department of Agroecology, Research Centre Foulum

2 Projekt område og bedrifter i områderne

3 Jordtyper i SKEP beregningerne

4

5 Dyreenheder I de tre områder

6

7

8 P behov og P tilførsel

9 Udvaskningsresultater Modelberegninger Bedriftsdata Arealanvendelse
Databaser Udvaskningsresultater Modelberegninger Bedriftsdata Arealanvendelse Gødningsforbrug Husdyrhold Sædskifte- og Gødningsmodel Markblokdata Bedrifts Sædskifter/ Gødningsplaner Klimadata Jordbundsdata Vanding SKEP/Daisy NLES3

10 Nitrat udvaskningsberegninger
SKEP/Daisy. N-LES3.

11 Additive effekter, som omfatter effekten af tilført kvælstof,
N-niveau, N-forår, N-efterår N-udbinding Afgrøde Forfrugtseffekter. Multiplikative effekter, der omfatter Afstrømning (modelberegnet med Daisy) Afstrømning i forudgående år (modelberegnet med Daisy) Humusindhold Lerindhold

12 Analysen omfatter Opstilling af sædskifter på markniveau.
Opstilling af gødningsplan til sædskiftet. Beregning af mark kvælstofbalance. Beregning af N udvaskning med N-LES3 Beregning af årlig vandbalance på markblokniveau. Opstilling af en metode til bestemmelse af netto belastning med fosfor på mark blok niveau. Analyse af den aktuelle Fosfor belastning i regionen Udarbejdelse af Temakort. Modelberegne daglige udvaskningstal + afstrømningstal på markblokniveau til input i grundvandsmodellering.

13 Model til opstilling af sædskifter
Input data Bedriftsoplysninger (Dyrket areal på mark blok niveau) Afgrøder på på markblok niveau (Afgrøde kode). Output Sædskifter på bedrifts niveau. Arealanvendelse på blokniveau.

14 Model til opstilling af gødningsplaner
Input Sædskifte Afgrødernes N behov (N normer ) N og P i husdyrgødningen produceret på bedriften Importeret/eksporteret husdyrgødning. Nøgle til fordeling og dosering af husdyrgødning på afgrøder. Handelgødningsforbrug, udbragt husdyrgødning (Nøgletal Plantedirektorat.) Tilført P med handelsgødning (Regional data) Output Gødningsplan på sædskifteniveau.

15 Nøgle til fordeling og dosering af husdyrgødning på afgrøder.
Prioritet Afgrøde 1 Helsæd Majs 2 Græs i omdrift 3 Vinterraps Vedvarende græs 4 Vinterhvede 5 Vårbyg 6 Vinterbyg Ærter Brak + øvrige

16 Dosering af Husdyrgødning Hvad gør Landmanden?
Tidspunkt for udbringning ? Dosering af husdyrgødning (Kg N /ha) ? Hvilke afgrøder får hvilken type husdyrgødning ?.

17 Fosfor balance beregning Input data
Gennemsnitlig udbragt P med husdyrgødning( bedrift) Høstet udbytte beregnet med SKEP/Daisy (Mark) Udbragt P med handelsgødning (Region) Output Netto tilførsel af P. Tema kort.

18 Nitrat Fosfor Tema kort Tema kort
Data (GLR, CHR, Blokkort, Jordtype kort , N-Nøgletal, P handelsgødning) Standard tal for P-indhold i husdyrgødning, (Beregnet ud fra CHR data) Sædskifte/gødnings modul Fosfor balance beregning SKEP/Daisy Netto P belastning N-Udvaskning Udbytter Tema kort Tema kort

19 P tilført med handels og husdyrgødning

20 P høst fra marken

21 P Netto tilførsel


Download ppt "Christen Duus Børgesen, Uffe Jørgesen, Tove Heidmann."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google