Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udbytteregistrering som vej til mere kvælstof Søren Kolind Hvid Landscentret, Planteproduktion Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteproduktion.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udbytteregistrering som vej til mere kvælstof Søren Kolind Hvid Landscentret, Planteproduktion Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteproduktion."— Præsentationens transcript:

1 Udbytteregistrering som vej til mere kvælstof Søren Kolind Hvid Landscentret, Planteproduktion Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteproduktion

2 To veje til mere kvælstof Udbyttekorrektion for salgsafgrøder (generelle regler) Udbyttekorrektion for foderafgrøder (forsøgsordning som pilotprojekt) Foto: Jens Tønnesen

3 Salgsafgrøder Kun salgsafgrøder solgt til grovvarefirma (Fakturaer som dokumentation) Forventet udbytte beregnes som gennemsnit af foregående 5 års udbytter (uafhængig af JB nr., vanding og forfrugt) Ikke krav om negativ korrektion, hvor forventet udbytte er lavere end normen

4 Forventet udbytte 20022003200420052006 5447536259 Forventet udbytte: (54+47+53+62+59) / 5 = 55 hkg pr. ha Eksempel: Registreret udbytte i vårbyg, hkg pr. ha

5 Udbyttekorrektion (eksempel) Jord- type ForfrugtNorm- udbytte, hkg/ha Forv. udbytte, hkg/ha Korrektion, kg N pr. ha JB 3Korn395516x1,5 = 24 JB 3Andet435512x1,5 = 18 JB 6Korn58550 Eksempel, hvor forventet udbytte er 55 hkg pr. ha i vårbyg på bedrift med både JB 3 og JB 6:

6 Kan du få ekstra N? Check dine egne udbytter i salgsafgrøder Check dine normudbytter for hver jordtype Du kan få ekstra N, hvis dit udbytte ligger over normudbyttet på én af jordtyperne Foto: Jens Tønnesen

7 Foderafgrøder (pilotprojekt) Generelle gødningsregler Pilot- projektet Udbyttekorrektion i foderafgrøder Ikke mulig Ja, men korr. skal omfatte alle foderafgrøder Korrektion af N i husdyrgødning FrivilligObligatorisk Hvad går det ud på?

8 Udbyttekorrektion i pilotprojektet Udbyttekorrektion i alle foderafgrøder – også udlæg og efterafgrøder med N-kvote Alle bedrifter kan deltage Bedrifter med produktionsopgørelse kan anvende højere korrektionsfaktor Negativ korrektion, hvis udbyttet i en afgrøde er under normudbyttet

9 Grundlag for udbyttekorrektion i pilotprojektet Næringsstofregnskab med udbytteopgørelse Regnskabsperioden er kalenderåret 2-4 års udbytter skal indgå i korrektionen for 2007 Beholdninger indgår i udbytteopgørelsen

10 Korrektionsfaktorer - udbytte Med produktions- opgørelse Uden produktions- opgørelse Kg N pr. hkg/100FE Vårbyg1,51,0 Vinterhvede1,31,0 Silomajs1,51,0 Kløvergræs1,0

11 Korrektion af N i husdyrgødning Korrektionsfaktor for N i husdyrgødning for hele besætningen (ikke pr. dyreart) Analyseværdier for protein i foderafgrøder må anvendes Adgang til mindre N i handelsgødning, hvis indtag af N i foder er over standard

12 Kan pilotprojektet betale sig? Timeforbrug: Typisk 5-8 timer pr. år Nettoværdi af ekstra kvælstof ligger typisk mellem 5 og 10 kr. pr. kg N Mindst 500 kg N ekstra for at merudbyttet kan betale omkostningerne! Udbytteopgørelse værdifuld for driftsledelsen uanset ekstra N eller ej

13 Hvem er pilotprojektet relevant for? Bedrifter, der samlet set har højere udbytter i foderafgrøder end normen Bedrifter med N-effektiv fodring Bedrifter, der kan få mindst 500 kg N Bedrifter med interesse for udbytte- opgørelser via næringsstofregnskab

14 Deltagelse i pilotprojektet Ca. 35 svinebrug Ca. 25 kvægbrug Bedrifter, der har fået ekstra N i 2006: For lave udbytter samlet set Indhold i husdyrgødning højere end norm For store omkostninger til udbytteopgørelse Årsag til beskeden interesse:

15 Tak for opmærksomheden Kendskab til udbytter er altid værdifuldt i driftsledelsen Check dine muligheder for ekstra N i salgsafgrøder og foderafgrøder Foto: Jens Tønnesen


Download ppt "Udbytteregistrering som vej til mere kvælstof Søren Kolind Hvid Landscentret, Planteproduktion Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteproduktion."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google