Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Effekt af tidlig såning af vintersæd på kvælstofudvaskningen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Effekt af tidlig såning af vintersæd på kvælstofudvaskningen"— Præsentationens transcript:

1 Effekt af tidlig såning af vintersæd på kvælstofudvaskningen
8. april 2017 Effekt af tidlig såning af vintersæd på kvælstofudvaskningen Hans Spelling Østergaard Specialkonsulent VFL Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

2 Hvor sker nitratudvaskning?
8. april 2017 Hvor sker nitratudvaskning?

3 Muligheder for reduktion af udvaskningen, kg N pr. ha
8. april 2017 Muligheder for reduktion af udvaskningen, kg N pr. ha Tiltag Vinterhvede efter korn, halm fjernet Referenceudvaskning 50 Efterafgrøde -25 Mellemafgrøde -15 Halmnedmuldning -10 Målrettet sortsvalg -5 1 uges tidligere såning

4 Såning af vintersæd – generelle anbefalinger
8. april 2017 Såning af vintersæd – generelle anbefalinger Afgrøde Optimal såperiode Vinterhvede Fra ca. 1. sept. til ca. 25. sept. Vinterbyg Ca sept. Triticale Hele september Vinterrug Planteavlsorientering , 2007

5 Mulige gevinster og tab ved tidlig såning af vintersæd
8. april 2017 Mulige gevinster og tab ved tidlig såning af vintersæd Større kvælstofoptagelse om efteråret og dermed mindre N-min og mindre udvaskning Større risiko for problemer med goldfodsyge og havrerødsot Større risiko for problemer med ukrudt Øget risiko for udvintring

6 Strategi ved meget tidlig såning af vintersæd
8. april 2017 Strategi ved meget tidlig såning af vintersæd 2 forsøg i 3 arter sået i 2010 og høstet i 2011 Såtidspunkt N-min cm i november, kg pr. ha Udbytte og merudbytte, hkg pr. ha Vinter-hvede Triticale Vinterrug Normalt, 20. september 43 31 30 74,9 71,6 80,1 Tidligt, 20. august 25 20 12 9,0 1,6 1,5 Oversigt over Landsforsøgene 2011 side 224

7 8. april 2017 Screening af vinterhvede- og triticalesorters egnethed til tidlig såning 25 sorter af vinterhvede og 2 sorter af triticale i 2 forsøg Tidlig såning: 25. august Alm. såning: 20. september Reference: Olieræddike og ubevokset Vi måler N-optagelse, N-min, sygdomme og udbytte

8 Ubevokset 18. november 2011 8. april 2017

9 Olieræddike sået 10. august
8. april 2017 Olieræddike sået 10. august 18. november 2011

10 Vinterhvede sået 25. august
8. april 2017 Vinterhvede sået 25. august 18. november 2011

11 Vinterhvede sået 20. september
8. april 2017 Vinterhvede sået 20. september 18. november 2011

12 Screening – N-optagelse i vinterhvede i november
8. april 2017 Screening – N-optagelse i vinterhvede i november 2 forsøg sået sidst i august 2011 til høst 2012 Olieræddike: 43 kg N pr. ha Tidlig sået: 29 kg N pr. ha Alm. sået: 13 kg N pr. ha

13 Screening - N-min i november
8. april 2017 Screening - N-min i november 2 forsøg sået sidst i august 2011 til høst 2012 Alm. sået: 42 kg N pr. ha ”Ubevokset”: 35 kg N pr. ha Tidlig sået: 20 kg N pr. ha Olieræddike 13 kg N pr. ha

14 Tidlig såning af vintersæd – konklusioner fra forsøg i 2010 og 2011
8. april 2017 Tidlig såning af vintersæd – konklusioner fra forsøg i 2010 og 2011 Større N-optagelse i efteråret (5-7 kg pr. uge) N-min reduceres tilsvarende Større udbytte ved tidlig såning i vinterhvede i 2011 Uændrede udbytter i triticale og vinterrug i 2011 Ingen effekt af såtidspunkt på sygdomme og overvintring i 2011

15 8. april 2017 Tidlig såning af vintersæd – konklusioner fra praksis og tidligere forsøg Kan betyde større problemer med ukrudt, goldfodsyge og havrerødsot Kan betyde større risiko for udvintring Vi arbejder på Strategi om efteråret (sprøjtning, slåning) Velegnede sorter

16 Tak for opmærksomheden
8. april 2017 Tak for opmærksomheden


Download ppt "Effekt af tidlig såning af vintersæd på kvælstofudvaskningen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google