Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteproduktion Mindre kvælstoftab, bedre kvælstofforsyning til afgrøden og optimal fordeling af kvælstofkvoten.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteproduktion Mindre kvælstoftab, bedre kvælstofforsyning til afgrøden og optimal fordeling af kvælstofkvoten."— Præsentationens transcript:

1 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteproduktion Mindre kvælstoftab, bedre kvælstofforsyning til afgrøden og optimal fordeling af kvælstofkvoten Konsulent Hans Spelling Østergaard

2 Hvor bliver kvælstoffet af? Hvor?Efter 5 årEfter >150 år 50 N i nedbragt efterafgrøde (1 år) Jordpulje200 Høstet1525 Tabt1525 Sum50

3 Eftervirkning af 50 N i korsblomstrede efterafgrøder, kg N pr. ha, Husdyrbrug (>0,8 DE) KlimaJordtype1. år Sum 2. – 5. år Sum 1. – 5. år TørtGrovsand15 30 TørtLer52025 VådtGrovsand251540 VådtLer20 40

4 Effekt på udvaskning og N-behov Antal årUdvaskning, kg N pr. haÆndring i N-behov, kg pr. ha 1-100 20-30--5 >100--15 Tiltag - Halmnedmuldning - Direkte såning

5 Effekt på udvaskning og N-behov Antal årUdvaskning, kg N pr. haÆndring i N-behov, kg pr. ha 1-100 20-30--5 >100--10 Tiltag - Tidlig såning

6 Effekt på udvaskning og N-behov Antal årUdvaskning, kg N pr. haEftervirkning, kg N pr. ha 1-15? Tiltag - Korsblomstret mellemafgrøde

7 Konklusion vedr. effekt på N-behov •Efterafgrøder, mellemafgrøder mm –Relativt letomsættelige –Hurtig effekt •Halm, jordbehandling mm. –Tungt omsættelige –Det varer meget længe –Det er små værdier

8 Kvælstofkvoter og omfordeling af kvælstof - Forskellige udbyttekurver - Ændrede prisforhold - Forskelle i kvælstofbehov Begrundelser:

9 1. Omfordeling mellem afgrøder AfgrødeOptimal N- mængde N-kvoteOptimeret N- tildeling Ændring i N-tilførsel Ændring i net. indtjening, kr./ha Vårbyg139118108-10-73 Havre1028780-8-55 Vinterbyg179153150-3-23 Vinterhvede193165 -6 Vinterraps216184176-8-63 Rajgræs159136142662 Rødsvingel13911913012176 Kartofler22319020211124 Gns.018

10 2. Omfordeling ved afvigende priser AfgrødeOptimal N- mængde N-kvoteOptimeret N- tildeling Ændring i N-tilførsel Ændring i net. indtjening, kr./ha Vårbyg108118101-175 Havre798774-134 Vinterbyg150153144-9-3 Vinterhvede164165158-7-3 Vinterraps180184171-13-3 Rajgræs1551361531793 Rødsvingel13711913617174 Kartofler21819021525155 Gns.053

11 3. Omfordeling ved forskelligt N-behov AfgrødeOptimal N- mængde N-kvoteOptimeret N- tildeling Ændring i N-tilførsel Ændring i net. indtjening, kr./ha Vinterhvede25916523570645 Vinterhvede23916521550376 Vinterhvede21916519530174 Vinterhvede1991651751041 Vinterhvede179165155-10-23 Vinterhvede159165135-30-18 Vinterhvede139165115-5059 Vinterhvede11916595-70207 Gns.0183

12 Konklusion - nettoindtjening ved omfordeling af kvælstof •Mellem afgrøder –Flyt kvælstof fra korn til frø og kartofler, spec. v. lave kornpriser –Fortjenesten er beskeden •Forskelligt N-behov – Fortjenesten er op til 200 kr. pr. ha ved stærkt afvigende behov

13 Tak for opmærksomheden


Download ppt "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteproduktion Mindre kvælstoftab, bedre kvælstofforsyning til afgrøden og optimal fordeling af kvælstofkvoten."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google