Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan skaffer bibliotekerne sig politisk og folkelig opbakning til innovation i tider med nedskæring? Danmarks Biblioteksskole 27. maj 2010 DJØF 7.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan skaffer bibliotekerne sig politisk og folkelig opbakning til innovation i tider med nedskæring? Danmarks Biblioteksskole 27. maj 2010 DJØF 7."— Præsentationens transcript:

1 Hvordan skaffer bibliotekerne sig politisk og folkelig opbakning til innovation i tider med nedskæring? Danmarks Biblioteksskole 27. maj 2010 DJØF 7. februar 2008

2 Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus
Innovations begrebet? ”At skabe ideer er at være kreativ, at omsætte ideer til resultater er at være innovativ. At gøre det organiseret og brugerorienteret er den 21. århundredes essentielle konkurrenceparameter” Steve Jobs, Apple inc. Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus

3 Borgerservice og Biblioteker Udviklingsarbejdets historie
Siden 1986 en forsøgs- og udviklingspulje Proces i hele organisationen der har giver mulighed for at udvikle ideer Ledelsesmæssig involvering og prioritering Forandringsprocesser og udvikling skabes af medarbejdere fra produktionen (ikke af udviklingsmedarbejdere som sådan) Flere end 120 udviklingsprojekter og flere end 300 medarbejdere gennem årene Stor politisk bevågenhed Branding af organisationen 2 x Ligestillingsprisen i Århus Kommune Bill & Melinda Gates Learning Award 2004 2. plads i Innovationscup i og 2009 Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus

4 Eksempler nyere innovationer
Selvudnotering/aflevering Gør det selv på nettet Selvafhentning Design af Borgerservice Computer Circle Club Interaktive Børn Forvandlingsrum Legende familier i biblioteket Udvikling af TING brønd Innovation og design af Multimediehuset Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus

5 Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus
Selvaflevering Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus

6 Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus
Forandring (Drucker) Forandring er normen – tilstanden (forandring som tilstand) Forandringer kan ikke styres – forandringer kan kommes i forkøbet Organisationer der ikke har ambitionen om at være ”forandringsledende” overlever ikke (gs. levetid for org år) Udfordringen er derfor at være forandringsledende Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus

7 Organisationsopfattelse
Industrialderen Maskinen som metafor Noget der kan kontrolleres Organisationen som en størrelse der kan kontrolleres og formes Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus

8 Organisationsopfattelse - ny
Videnssamfundet ”Levende organismer” (naturen) som metaforer Udviklingsmønstre er overraskelse og heldige omstændigheder – og skabelse af nyt sker midt i det eksisterende (naturens måde at udvikle på) Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus

9 Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus
To hænder Forandringsledelse kræver planlægning af forandring og åbenhed for at udnytte de muligheder der opstår for at udvikle Den systematiske højrehånd – metodisk planlægning Den åbne venstrehånd – overraskelser og muligheder Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus

10 Brugerne er omdrejningspunkt
Brugerne er potentialet til forandring og indgår i innovationsarbejdet fra kreative faser til test og realisering. Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus

11 Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus
Bruger…innovation Bruger innovation – brugeren står selv for innovationen Brugerdrevet innovation – Eksperten står for innovationen, men med fokus på brugerens behov Virkelighedsdrevet innovation – eksperten står for innovationen, men med fokus på brugerens behov og hele den virkelighed brugeren og produktet indgår i (Designit) Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus

12 Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus
PROCES Vision Etno-raids Re-thinkvision Workshop Getting closer to a design Prototyping Analyze results from prototypes We are on our way!! Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus

13 Metoder til brugerdrevet innovation - eksempler
observationer af brugerne dybdegående interviews udformning af prototyper på nye løsninger og brug af dem til at komme i dialog med brugerne om fremtidige behov afdækning af inkonsistens (brugerne gør ofte noget andet end det, de siger) at finde nye mønstre idéudvikling og design sammen med brugerne Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus

14 Kompetencer findes i netværk
Innovationsarbejdet involverer kompetencer fra Borger-service og Biblioteker og fra inden- og udenlandske netværkspartnere. Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus

15 Ændret produktionsapparat Netværk - partnerskab
Biblioteker er ikke alene enkeltstående organisationer – men producerer service i netværk – i høj grad virtuelle servicer Biblioteker opnår specialisering og legitimitet gennem partnerskaber med andre videns- og læringsorganisationer både private, offentlige og den tredje sektor (foreninger/frivillige) Biblioteker kan kun levere nødvendig kvalitet gennem networking Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus

16 Innovation fremmes af hurtighed fra ide til drift - eksekver
Realisering af ideudvikling vil ofte have karakter af ’beta-versioner’ for at fremme en hurtigere proces fra ideudvikling over test til implementering i driften. Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus

17 Innovation er også branding
Innovationsarbejdet skal give organisationen positiv opmærksomhed både hos brugerne, politikerne og blandt faglige kolleger. Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus

18 Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus
NYHEDSrummet Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus

19 Innovation anvender standarder
Borgerservice og Biblioteker anvender innovationsmodellen 7-cirkler i innovationsarbejdet og innovations-processen beskrives i en projektmodel. Benchmarking med deltagelse i eksempelvis Innovation Cup og netværk i faglige miljøer bidrager til at forstærke kvaliteten af innovationen. Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus

20 Innovations Cup - hvorfor
Skabe fokus på innovation Pejlemærker for forbedringer Konkurrence Brande BoB Indbudt af Biblioteksstyrelsen i 2006 i en særlig runde for biblioteker Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus

21 Innovationens syv cirkler En analyseramme for innovationsevne
Innovationsrammer – strategi, kultur og kompetencer Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus

22 Ideudvikling og innovation er legende processer
Medarbejdernes iderigdom og kreativitet er nødvendige forudsætninger for innovationsprocesser og gør det spændende at arbejde med innovation. Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus

23 Innovation kræver prioriterede ressourcer
Borgerservice og Biblioteker afsætter årligt en fællespulje til innovationsarbejde. Øvrige nødvendige ressourcer findes ved prioriteringer af driftsressourcer i organisationen og ved bidrag fra eksterne kilder. Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus

24 Innovation kræver ledelsesfokus og engagement
Der iværksættes årligt ideprioriterings-processer, hvor ledelsen gennem prioriteringer af midler til innovationsideer konkretiserer strategier til beslutninger. Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus

25 Hvilke forhold skal medtænkes
Eksterne samarbejdspartnere og brugere skal involveres i forandringsprocessen Organisationskulturen skal ændres og åbnes Udvikling af identitet og fælleskultur om forandringen Relation mellem de der skaber forandringen og de der ikke gør Særligt problem – aldersproblemstilling Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus

26 Organisering af udviklingsprojekter
. TVÆR /Projektbestyrelse Portefølje- konsulenter Områdeleder /Projektejer Områdeleder /Projektejer Projektleder Projektleder Projektleder Projektleder Projektgruppe Projektgruppe Projektgruppe Projektgruppe Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus

27 Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus
Portefølje Støtte til projektledere (og projektgrupper) Støtte til involvering af eksterne kompetencer Støtte til ledelsen – strategi/projekter/læringsprocesser Læreprocesser i organisationen – den lærende organisation Akkumulering af erfaringer/viden med henblik på Multimediehuset Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus

28 Samarbejde er nødvendigt
Borgerservice og Biblioteker foretager innovation i alle dele af organisationen. Dette forudsætter stort fokus på at udnytte og koordinere kompetencer og erfaringer på tværs i organisationen. Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus

29 Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus
Replikere Innovationsresultater giver størst effekt, hvis de kan anvendes bredt. Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus

30 Retning på innovationen – Folkebibliotekerne i vidensamfundet ?
Åbne biblioteker Biblioteksrummet som selvstændigt medie Udvikling af mere offensiv og målrettet formidling af materialer Etablering af partnerskaber om aktiviteter i biblioteksrummet Skabelse af fælles koncepter for arrangementer Videreudvikling af fleksible betjeningsformer Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus

31 Retning på innovationen – Folkebibliotekerne i vidensamfundet ?
Inspiration og læring Etablering af lokale partnerskaber med oplysningsforbundene Udbygning af eksisterende indsats for at udvikle it-færdigheder i befolkningen Etablering af indsats for i partnerskaber at fremme læsning blandt læsesvage befolkningsgrupper Arbejde målrettet med programsatte aktiviteter i biblioteket Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus

32 Retning på innovationen – Folkebibliotekerne i vidensamfundet ?
Danskernes Digitale Bibliotek DDB etableres hurtigst muligt som fælles organisation for nationale biblioteksservices Etablering af organisatoriske rammer Tættere koordinering af digitale materialer Digitaliseret kulturarv etableres som indsatsområde Udvidelse af lånesamarbejde folke/forsk. digitale materialer Styrkelse af fri adgang til information – understøttelse af creative commons og open access Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus

33 Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus
DDB Fælles databrønd, fællessystemer, fælles ressourcer Individuelle grænseflader der kan indbygges i partneres grænseflader - kommunale, private, civilsamfundsorganisationer Negativ – centralisering? Fordele – økonomi frigøres, mulighed for større synlighed? Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus

34 Retning på innovationen – Folkebibliotekerne i vidensamfundet ?
Partnerskaber Partnerskaber for at styrke og udvikle biblioteket – relationer mellem bibliotek, borgere og omgivende samfund Partnerskaber på tværs offentlig, privat, civilsamfund Partnerskaber der afsøger og udnytter digitale platforme i formidlingssammenshænge SBM arbejde for at øge motivation og styrke evne til at indgå i partnerskaber Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus

35 Partnerskabs-vinkler
Brugernes behov Erhvervslivet Offentlige samarbejdspartnere Civilsamfunds aktører Biblioteks behov Fra det samlings- og produktorienterede bibliotek til en innovativ og fællesskabsbyggende kraft med viden- og kulturressourcer som byggemateriale Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus

36 Medborgercenter Community Center- den engelske model
Satellit- centre LOKALARKIV NATURGUIDE UDSTILLINGER KULTURELLE AKTIVITETER LÆRINGS-CENTER UDLÅN OG REFERENCE UNGE JOBHJØRNET STUDIESTØTTE & FAMILIER MEDBORGER- CENTER STILLE-OMRÅDE LEKTIE- HJÆLP MØDE- LOKALER BØRN/FOR DE MINDSTE LÆSETRÆ-NING SUNDHEDS- RÅDGIVNING & VEJLEDNING CAFÉ NETADGANG SELV-BETJENING BORGER-SERVICE FRITIDSBUTIKKEN FORBRUGERINFO SHOP AVISLÆSESAL/NYHEDSCENTER FOR BESØGENDE

37 Rationale - partnerskaber
Kompetencer – diversitet, kvalitet Ressourcer Viden, inspiration fra andre organisationer Kommunikation og formidling Ambassadører – netværk tager medejerskab af biblioteket

38 Retning på innovationen – Folkebibliotekerne i vidensamfundet ?
Professionel udvikling Plan for understøttelse af medarbejdernes kompetenceudvikling Fælles kompetenceudvikling i CB regi styrkes Skræddersyede lederuddannelsesmoduler rettet mod ledere i kultursektoren Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus

39 Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus
Opsummering Skab en formel ramme for innovation i organisationen Udnyt rammen til forståelse internt og eksternt – incl. politiske miljø Formaliser procedurer Sæt retning på innovationen Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus

40 Fremtidens hybride bibliotek - at give rummet væk
Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus


Download ppt "Hvordan skaffer bibliotekerne sig politisk og folkelig opbakning til innovation i tider med nedskæring? Danmarks Biblioteksskole 27. maj 2010 DJØF 7."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google