Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kommunale chefforventninger til en ny folkeoplysningslov Oplæg for Fritid og Samfund d. 25. april 2008 i Vissenbjerg v/ Børne- og Kulturdirektør Per B.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kommunale chefforventninger til en ny folkeoplysningslov Oplæg for Fritid og Samfund d. 25. april 2008 i Vissenbjerg v/ Børne- og Kulturdirektør Per B."— Præsentationens transcript:

1 Kommunale chefforventninger til en ny folkeoplysningslov Oplæg for Fritid og Samfund d. 25. april 2008 i Vissenbjerg v/ Børne- og Kulturdirektør Per B. Christensen, Næstved formand for BKF

2 Nye tider på kultur- og folkeoplysningsområdet •Borgernes nye krav til fritid/idræt - hvordan møder vi udfordringerne? •Informations- og videnssamfund - konsekvenser for biblioteker, museer, voksenundervisning? •Oplevelse og underholdning i borgernes fokus - hvad er kommunernes ansvar? •Kultur, bosætning og erhverv - kunst og kultur som vækstparameter? •Kulturaftaler med Kulturministeriet - central styring eller lokal handlemulighed? •Husk at kulturen ikke blot er et redskab – den har en egenværdi.

3 Folkeoplysningen og velfærdssamfundet •Individualisering og frit valg •Øget konkurrence blandt udbyderne •Bidrag til samfundets sammenhængskraft •Livslang læring - sundhed •Unge der har brug for at lære og blive aktiviseret på en anden måde •Ældre der har behov for aktivitet styret af dem selv •Nye markeder •Internationalisering og globalisering •Nye organisationsformer

4 Fire rationaler for kulturpolitik/folkeoplysning •Oplysning (indsigt, viden, dannelse,refleksion) •Social forandring ( myndiggørelse, identitet, fællesskab, deltagelse, sundhed ) •Økonomisk vækst ( image, turisme, tilflyttere, jobskabelse) •Underholdning ( afslapning, ”leg”, rekreation)

5 Tag udgangspunkt i folkeoplysningens ideer og omsæt dem til 2006 og 2016 •Bygger på en ide •Frihed, fællesskab og åbenhed •Fleksibilitet og tolerance •Engagement •Solidaritet med særlige grupper •Rammer og rum •Livskvalitet og fokus på det hele menneske

6 Folkeoplysningen og kulturen kan binde de nye kommuner sammen •Folkeoplysningens historiske rolle •Folkeoplysningens værdier •Folkeoplysning og kultur •Aktiviteter på tværs af generationer •Folkeoplysningens forebyggende funktion •Folkeoplysningen skal servere oplevelser, der appellerer til eftertanken

7 Folkeoplysningen og sundhed •Civilsamfundets sammenstød med traditioner •Fokusér på netværkstanken •Tilbyd åben hal - tid til uorganiseret idræt •Tilbyd ad hoc - medlemsskaber •Udviklingsopgaver til Folkeoplysningsudvalget •Suppler Folkeoplysningsudvalget med ad-hoc-råd •Særlig idrætsindsats og partnerskaber overfor overvægtige og sårbare Derfor: •Gentænk folkeoplysning og sundhedsindsatsen

8 Kommunale spørgsmål til overvejelse om FOL •Er tiden løbet væk fra at have foreningsområdet og voksenundervisningen i samme lov •Er der behov for alle minimumsbestemmelserne – eller skal vi blot have en rammelov om fritid og folkeoplysning •Hvordan kan en ny lov dække forventningerne til fritids- og kulturlivet anno 2010 •Skal loven bygges op om et foreningsbegreb ? •Er der behov for et nyt foreningsbegreb – der også dækker et fællesskab på nettet ? •Hvordan kommer vi de 20% i møde? •Skal børne- og ungdomsområdet prioriteres økonomisk endnu mere end voksenområdet? Hvad med tværgående aktiviteter, der samler familien. •Hvad med de individuelle brugere ? •Hvordan fremmes nye aktivitetsformer – ad-hoc aktiviteter – klippekort til fritidsaktiviteter •Er der behov for nye partnerskaber •Er tiden løbet helt fra folkeoplysningsudvalget

9 Nye markeder i kommunerne •Samspillet med det øvrige uddannelsessystem – globaliseringsstrategien – vidensformidling, innovation, interkulturel kompetence •Ældrepolitik er andet hjemmeplejen - de unge og ressourcestærke ældre vil efterspørge oplevelser og aktivitet •Sundhedsområdet – fokus på forebyggelse, det sunde liv, livsstil, ernæring og motion •Dialogen med de mere uorganiserede grupper •De nye arbejdsmarkedscentre – fokus på kompetenceudvikling-hvordan går I i dialog med dem og det I kan tilbyde •Aktiviteter for hele familien – i samspil med musikskoler, ungdomsskoler og kulturskoler •Kulturrejser med indhold •Integration •Samarbejde med bibliotekerne om borgerservice, læsekampagner, vidensformidling etc.

10 Folkeoplysningsudvalgene – skal de bestå? •Skal den nye kommune have et FOU eller skal vi havde idrætsråd, kulturråd og voksenundervisningsråd som dialogparter i stedet •Får FOU mere kompetence i de større kommuner •Hvilken tilgang har I til samarbejdet •Tværgående puljer •Udviklingspuljer •Politikker •Samspil med kommunens øvrige virksomhed •Hvordan kan den negative spiral på voksenundervisningsområdet vendes?

11 Andre overvejelser – andre lovområder •Folkeoplysningens samspil med det øvrige kulturområde •Folkeoplysning og planlægning •Folkeoplysning og sundhed, integration, handicapområdet, uddannelse og arbejdsmarked


Download ppt "Kommunale chefforventninger til en ny folkeoplysningslov Oplæg for Fritid og Samfund d. 25. april 2008 i Vissenbjerg v/ Børne- og Kulturdirektør Per B."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google