Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Oplysningsforbund og folkebiblioteker må sammen finde nye veje Jens Thorhauge

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Oplysningsforbund og folkebiblioteker må sammen finde nye veje Jens Thorhauge"— Præsentationens transcript:

1 Oplysningsforbund og folkebiblioteker må sammen finde nye veje Jens Thorhauge jth@bibliotekogmedier.dk

2 2 Udvalg nedsat af Kultur- ministeriet. Rapport 2010

3 3 OM INSPIRATION OG LÆRING Udvalget anbefaler: •At der etableres lokale partnerskaber med oplysningsforbundene •At der sker en udbygning af den eksisterende indsats for at udvikle danskernes IT-færdigheder •At der etableres en indsats for i partnerskaber at fremme læsning blandt læsesvage befolkningsgrupper •At der arbejdes målrettet med programsatte aktiviteter i biblioteket

4 4 Udvalg nedsat af Undervisnings- ministeriet

5 5 UDVALGETS FORSLAG NR. 28 ”Biblioteker og folkeoplysning i kommunerne opfordres til at arbejde sammen om at sikre den bedste udnyttelse af kommunens ressourcer til den livslange læring. Gennem dialog, udviklingsplaner og partnerskabs- aftaler mellem de to områder kan der opnås en bedre effekt af den fælles læringsindsats”.

6 6 Projekt ledet af Borgerservice og Biblioteker, Århus kommune

7 7 Der er gammelt nag mellem oplysningsforbund og biblioteker •Bibliotekerne har leveret meget gratis, som oplysningsforbund må tage betaling for? •Bibliotekerne stjæler oplysningsforbundenes idéer? •Man konkurrerer om de samme kunder? Etc….. •Glem gammelt nag og lav lokale samarbejdsaftaler om betaling og typer af arrangementer •Brug 10% puljen i fællesskab i bibliotekslokaler •Promover hinanden uafladeligt- to sider af samme sag •Iværksæt fælles forsøg med nye læringsformer

8 8 Arbejdsdeling mellem biblioteker og OF •Biblioteker leverer ikke undervisning men uformel læring, hjælp til selvhjælp (e-læring),walk-in/ad hoc support •OF leverer primært undervisning og andre kontinuerlige skemalagte fritidsaktiviteter •Klart overlap i inspirationsaktiviteter m.v., fællesskab om undervisningsforløb muligt •Fælles mål: den kompetente borger •Læring er tilegnelse af færdigheder, viden og holdninger eller som (2) modifikation af adfærd.færdighedervidenholdningermodifikationadfærd •Undervisning er et systematisk tilrettelagt forløb, der sigter mod at eleverne erhverver sig indsigt, kundskaber og færdigheder inden for et læreemne. (kilde: Wikipedia)eleverne

9 9 IT- undervisnings- område Tårnby Bibliotek

10 10 Enorme udfordringer •Hvis vi fremskriver den øjeblikkelige situation på uddannelsesområdet – især folkeskole og ungdomsuddannelser er spørgsmålet om vi skal operere med et 4/5 eller 2/3 samfund •Kan biblioteker og oplysningsforbund opstille en fælles agenda for brobygningen over de digitale, sociale, kompetence- og vidensmæssige kløfter?

11 11 Bibliotekernes forandring •Fra ’at stille materialer til rådighed’ til at facilitere udnyttelsen af vidensressourcer. •I praksis: livslang læring er et mål som bibliotekerne går efter at understøtte langt mere differentieret end tidligere: Bogstart, lektiecafé’er, Lær-mere-IT, Lektier on-line, Ageforce m.m. •’Uformel læring’, hjælp til selvhjælp: it- kompetencer, læselyst, media-literacy, integrationsaktiviteter •Bibliotekets force er at det ikke er en myndighed, men bare en service for alle

12 12 Folkeoplysningen ind i nyt kommunikationsunivers •Internet og sociale medier •Radio og tv (Danskernes Akademi- udnyt idéen) •Nye fortælleuniverser (’Palles Gavebod’) •Medborgercentre – støtte med udgangspunkt i livssituationer •Nye lokalmedier eller nye grupperelaterede medier

13 13 Samarbejdets fordele •Berøringsfladen med borgerne bliver bredere •Samarbejde kan gensidigt føre til forbedring af aktiviteterne- fra bibliotek til kursus – om omvendt •Gensidig tilstedeværelse- kurser på biblioteket, bibliotek på kurserne •Fællesskab om nyudvikling og indsats for at nå nye grupper af borgere. Fælles nationale udviklingsprojekter •Kommunal (og national) videnspolitik? JA!


Download ppt "Oplysningsforbund og folkebiblioteker må sammen finde nye veje Jens Thorhauge"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google