Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

20. august 2009 1 Arbejdsmarkedskommissionens anbefalinger Velfærd kræver arbejde.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "20. august 2009 1 Arbejdsmarkedskommissionens anbefalinger Velfærd kræver arbejde."— Præsentationens transcript:

1 20. august 2009 1 Arbejdsmarkedskommissionens anbefalinger Velfærd kræver arbejde

2 20. august 2009 2 I dag offentliggøres en hovedrapport og en sammenfatning

3 20. august 2009 3 Velfærd kan finansieres på to måder Højere skat Mere arbejde

4 20. august 2009 4 Arbejdsmarkedskommissionens opgave  Foreslå reformer af beskæftigelses- og socialpolitik, som forbedrer den offentlige økonomi gennem mere arbejde  Der skal skaffes ca. 14 mia. kr. årligt – ud i al fremtid  Og måske mere

5 20. august 2009 5 Hvorfor arbejdsmarkedsreformer, når ledigheden stiger?  Udfordringen har ingen sammenhæng med om der lige nu er høj- eller lavkonjunktur  Problemet er langsigtet: Den offentlige sektor har underskud over et gennemsnit af høj- og lavkonjunkturer  På lang sigt vil højere arbejdsudbud betyde højere beskæftigelse både i høj- og lavkonjunkturer

6 20. august 2009 6 Vækst løser ikke problemet Uden vækst Med vækst

7 20. august 2009 7 Et forslagskatalog med syv temaer Væsentlige bidrag: 1.Ældre skal arbejde længere 2.Ledige hurtigere i arbejde 3.Tidligere færdig med uddannelse Mindre bidrag: 4.Personer med nedsat arbejdsevne 5.Øget økonomisk egetansvar for kommunerne 6.Udenlandsk arbejdskraft Intet bidrag: 7.Øget arbejdstid

8 20. august 2009 8 Arbejdsliv Opvækst og uddannelse Efterløn og pension Nu Reformer Ledighed, sygdom og førtidspension Arbejdsliv Ledighed, sygdom og førtidspension Efterløn og pension Opvækst og uddannelse Flere skal arbejde

9 20. august 2009 9 Ældre skal arbejde længere Forslag: Efterlønsalderen øges med et halvt år om året fra 2011, indtil ordningen er afskaffet  Paradoksalt at bruge skattekroner på at finansiere frivillig tilbagetrækning for raske mennesker  Umuligt at øge tilbagetrækningsalderen uden at røre efterlønnen – hvis det skal styrke de offentlige finanser

10 20. august 2009 10 Alder Pct. Ældre skal arbejde længere

11 20. august 2009 11 Dagpengeperiode, år Forslag Ledige hurtigere i arbejde ½ år Nu 0 1 2 3 4 5 Normal ledighed Høj ledighedMeget høj ledighed 0 1 2 3 4 5 Forslag: Dagpengeperioden forkortes til 2 år – med forlængelse op til 3 år ved særlig høj ledighed

12 20. august 2009 12 År Ledige hurtigere i arbejde

13 20. august 2009 13 Ledige hurtigere i arbejde Forslag: Tidligere og mere jobnær beskæftigelsesindsats  Kortere dagpengeperiode gør det muligt at fremrykke indsatsen  Øget brug af korterevarende jobnær aktivering  Begrænse muligheder for uddannelsesaktivering

14 20. august 2009 14 Tidligere færdig med uddannelse Forslag: Skattefri præmie til unge, som starter tidligt på en uddannelse Forslag: Kun SU i normeret studietid for sene studiestartere  Tilskynder til, at unge bliver tidligere færdig med deres uddannelse  Potentiale: Et halvt år tidligere svarer til 8.000 flere beskæftigede og samfundsgevinst på to mia. kr.

15 20. august 2009 15 Alder 28,6 24 Tidligere færdig med uddannelse

16 20. august 2009 16 Personer med nedsat arbejdsevne Forslag:Udviklingsforløb til personer, der aktuelt har ubetydelig arbejdsevne, men hvor arbejdsevnen kan blive bedre

17 20. august 2009 17 Personer med nedsat arbejdsevne  Udviklingsforløb skal forebygge førtidspension  Målgruppen har meget forskellige problemer – derfor individuelt tilpasset indsats  Fast kontaktperson  Ydelse svarer mindst til kontanthjælp for voksne

18 20. august 2009 18 Personer med nedsat arbejdsevne Forslag: Omlægning af løntilskuddet, så fleksjobordningen bliver målrettet og dynamisk Tre forbedringer: 1.Personer med lille arbejdsevne får bedre adgang til fleksjob 2.Fleksjobbere får økonomisk gevinst ved at øge arbejdsindsatsen 3.Størst tilskud til lavtlønnede med ringe arbejdsevne

19 20. august 2009 19 Løntilskud, 1.000 kr. Samlet løn inkl. løntilskud Personer med nedsat arbejdsevne

20 20. august 2009 20 Arbejdsmiljø og forebyggelse Forslag: Dokumentation af sammenhænge mellem arbejdsmiljø- og livsstilsfaktorer og afgang fra arbejdsmarkedet skal styrkes. Effekter af den eksisterende forebyggelsesindsats skal evalueres systematisk

21 20. august 2009 21 Øget økonomisk egetansvar for kommunerne Forslag: Refusionen skal alene afhænge af, hvor længe en person har været offentligt forsørget 65 35 0 100 65 35 0 1 12 36 Refusion, pct. Måneder 100

22 20. august 2009 22 Øget økonomisk egetansvar for kommunerne  Betydelig afbureaukratisering  Kassetænkning forebygges  Den indsats, der er god for samfundet, skal også være god for kommunekassen

23 20. august 2009 23 Udenlandsk arbejdskraft Forslag: Indtægtsgrænsen i beløbsordningen nedsættes fra 375.000 kr. til 300.000 kr.  Der er allerede fri adgang til det danske arbejdsmarked for borgere fra EU og Norden  Forslaget gør det lettere for andre udlændinge at arbejde i Danmark  Bidrager både til de offentlige finanser og til at afhjælpe mangel på arbejdskraft

24 20. august 2009 24 Mia. kr. 18 6 2 ¾ ¼ Arbejdsmarkedskommissionen har løst sin opgave

25 20. august 2009 25 Mere info på www.amkom.dk


Download ppt "20. august 2009 1 Arbejdsmarkedskommissionens anbefalinger Velfærd kræver arbejde."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google