Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lene Mathiasen Planteavlskonsulent, Holstebro

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lene Mathiasen Planteavlskonsulent, Holstebro"— Præsentationens transcript:

1 Lene Mathiasen Planteavlskonsulent, Holstebro
Pligtige efterafgrøder –nye regler og muligheder i Mest muligt kvælstof for pligten Lene Mathiasen Planteavlskonsulent, Holstebro

2 Disposition Efterafgrøder nye regler og muligheder §
Alternativer til efterafgrøder Mulighed for mere kvælstofkvote Spørgsmål Efterafgrøder –et fagligt synspunkt Hvad skal man vælge Kornsælger Kornkøber

3 Pligtige efterafgrøder
Bedrifter over 10 ha efterafgrødegrundareal (tidligere 10 ha matrikulært areal) Dertil krav fra eventuelle miljøgodkendelser eller randzoneordning. Tidligere 6+4% og 10+4 % Efterafgrødegrundareal er alle afgrøder undtaget græs, roer og sildige kartofler (+ andre etårige afgrøder uden N-optagelse i efteråret herunder græs udlagt i renbestand om efteråret) Udbringningsmængde Efterafgrødekrav Eftervirkning Større end eller lig med 0,8 DE/ha 14 % 25 kg N/ha Under 0,8 DE/ha 10 % 17 kg N/ha

4 Nyt i 2011 Pligtige efterafgrøder kan ikke længere erstattes helt eller delvist af 100 % grønne marker. (Tidligere kunne 6 eller 10 % erstattes) Der kan bruges efterafgrøder fra 4 forudgående planperioder og der kan spares op – skal anmeldes i fællesskemaet. Ændringer skal indberettes inden 20. august 2011.

5 § 5 alternativer Alternativer til efterafgrøder Reduktion af N-kvoten
Udlægning af mellemafgrøder Efterafgrøder hos en anden bedrift Etablering af flerårige energiafgrøder Afbrænding af fiberfraktion af gylle

6 § Reduktion af N-kvoten Reduktion pr ha Udbringningsmængde
Eksempel: En bedrift har 100 ha efterafgrødegrundareal udbringer 1,2 DE/ha. Den samlede N-kvote er kg N. Skal etablere 14 ha PE. Vil kun etablere 10 ha. Samlet kvote bliver da kg N –(4 ha * 85 kg N) = kg N Reduktion: 3,4 kg N ha, svarende til ca. 2,5% Ingen eftervirkning (4*25 kg N) i 2012 Udbringningsmængde Reduktion pr ha pligtig efterafgrøde Under 0,8 DE/ha 56 kg N Over 0,8 DE/ha 85 kg N

7 Mellemafgrøder 2 ha mellemafgrøder kan erstatte 1 ha pligtige efterafgrøder Etableres før dyrkning af vintersæd, skal sås senest d. 20. juli Skal være olieræddike eller gul sennep Udsædsmængden skal være min. 10 kg/ha for olieræddike min. 8 kg/ha af gul sennep Må tidligst nedmuldes d. 20. september Ingen eftervirkning af mellemafgrøder Kan konverteres til efterafgrøder, hvis man ikke sår vintersæd. Overskud kan bruges de 4 efterfølgende planperioder Konverteringen skal indberettes senest 10. oktober 2011.

8 Mellemafgrøder -eksempel
En bedrift har 100 ha efterafgrødegrundareal, udbringer 1,2 DE/ha. Skal etablere 14 ha pligtige efterafgrøder. Vil kun etablere 10 ha. Bedriften skal derfor etablere 8 ha mellemafgrøder Ingen eftervirkning (4*25 kg N) i 2012 Regnfuldt efterår: Landmanden når ikke at så vintersæd i de 8 ha. Det indberettes inden 10. oktober, at 8 ha mellemafgrøder skal konverteres til efterafgrøder. Har derfor i alt 18 ha pligtige efterafgrøder. 4 ha overskud kan bruges 4 år frem. Eftervirkning (18 ha * 25 kg N) indregnes i 2012 eller 14 ha pligtige efterafgrøder med eftervirkning + 4 ha frivillige efterafgrøder uden eftervirkning

9 Facts om mellemafgrøder
20. juli – 20. september, olieræddike eller gul sennep Etablering før høst kan være usikker God etablering: kg N/ha inden 20. september Generer sjældent høst Forudsætning at marken er fri for ukrudt Følsom for færdsel Snitning af halm er godt (jævn spredning) Omhyggelighed ved etablering.

10 Efterafgrøder hos en anden bedrift
Bedrifter, kan indgå privatretlig aftale om udlægning af efterafgrøder for hinanden. Aftalen skal indeholde: Parternes navn og CVR-nr. Størrelsen af arealet med efterafgrøder Underskrift fra begge parter Den privatretlige aftale skal kunne forevises på forlangende. Ansvaret for efterafgrøderne ligger hos den, der får reduceret det lovpligtige efterafgrødeareal, ved at lade en anden bedrift etablere efterafgrøder.

11 Efterafgrøder hos en anden bedrift
Overdragelse Omregningsfaktor Fra bedrift der udbringer mindre end 0,8 DE/ha til bedrift der udbringer mere end 0,8 DE/ha 0,7 Fra bedrift der udbringer mere end 0,8 DE/ha til bedrift der udbringer mindre end 0,8 DE/ha 1,5 Ens bedrifter 1 Bedriften, der etablerer efterafgrøden, skal indregne eftervirkning. 2011 ingen afstandsmæssige begrænsninger I 2012 skal det sandsynligvis være inden for delvandoplandene.

12 Efterafgrøder hos en anden bedrift -eksempel
En bedrift har 100 ha efterafgrødegrundareal, udbringer 1,2 DE/ha. Skal etablere 14 ha pligtige efterafgrøder. Vil kun etablere 10 ha. Indgår privatretlig aftale med to andre landmænd, A og B, der hver skal sørge for 2 ha pligtige efterafgrøder. Landmand A udbringer 1,1 DE/ha dvs. ens bedrifter Skal udlægge 1 * 2 ha = 2 ha pligtige efterafgrøder udover egne Landmand B udbringer 0,5 DE/ha Skal udlægge 1,5 * 2 ha = 3 ha med pligtige efterafgrøder udover egne

13

14 Etablering af flerårige energiafgrøder
1 ha pligtige efterafgrøder kan erstattes af 0,9 ha energiafgrøde: pil, el, poppel eller elefantgræs Skal etableres på omdriftsarealer (dvs. ikke på permanent græs, vildtagre eller randzoner) Skal etableres i planperioden 2010/11 (etableret tidligere kan ikke medregnes) Ingen krav om etableringstidspunkt, høst eller omdriftstid. Eksempel: Landmanden skal etablere 14 ha pligtige efterafgrøder. Planter 5,4 ha energipil. Kan erstatte 5,4 ha / 0,9 = 6,0 ha pligtige efterafgrøder. Dvs. der skal etableres 8 ha pligtige efterafgrøder.

15 Separering og forbrænding af fiberfraktion fra husdyrgødning
Bedriftens gylle skal separeres og fiberfraktionen forbrændes på et godkendt forbrændingsanlæg. Forbrænding af fiberfraktionen fra 25 DE erstatter 1 ha lovpligtige efterafgrøder. Eksempel: Landmanden skal etablere 14 ha pligtige efterafgrøder. Har investeret i et separeringsanlæg til gyllen. Får forbrændt fiberfraktionen fra 85 DE gylle. Det kan erstatte: 85 DE/25 DE pr ha = 3,4 ha pligtige efterafgrøder Skal etablere 10,6 ha pligtige efterafgrøder derudover.

16 Flere efterafgrøder - øget N-kvote
Ved at etablere flere efterafgrøder end de 10 eller 14 % Udbringningsmængde Kvotetillæg ved etablering af 1 ha ekstra afgrøder Under 0,8 DE/ha 15 kg N Over 0,8 DE/ha 41 kg N Eksempel: En bedrift har 100 ha efterafgrødegrundareal, udbringer 1,2 DE/ha. Skal etablere 14 ha pligtige efterafgrøder. Han etablerer 10 ha ekstra efterafgrøder = 410 kg N ekstra …..

17 Et fagligt synspunkt Hvad skal man så vælge? Pligtige efterafgrøder
Mindre kvælstof Mellemafgrøder

18 Forskel i DB I vinterhvede og vårbyg i forhold til prisforskel

19 Kornsælger Plantebrug JB 1 JB 4 JB 6
Merudbytte vinterhvede i forh. vårbyg 15,0 hkg 20,0 hkg 22,0 hkg Meromkostninger før maskinomkostn. 960 kr 860 kr 760 kr Meromkostninger med maskinomkostn. 1644 kr 1544 kr 1444 kr Prisforskel Vinterhvede - vårbyg Merkøb af korn Forskel i DB før maskinomkostninger 540 kr 1140 kr 1440 kr Forskel i DB efter maskinomkostninger -144 kr 456 kr 756 kr

20 Kornkøber Svinebrug JB 1 JB 4 JB 6
Merudbytte vinterhvede i forh. vårbyg 15,0 hkg 20,0 hkg 22,0 hkg Meromkostninger før maskinomkostn. 739 kr 639 kr 539 kr Meromkostninger med maskinomkostn. 1423 kr 1323 kr 1223 kr Prisforskel Vinterhvede - vårbyg Merkøb af korn, kr/100 FE 15 Forskel i DB før maskinomkostninger 1290 kr 2160 kr 2617 kr Forskel i DB efter maskinomkostninger 827 kr 1697 kr 2154 kr

21 Reduktion af N-kvote –nedsat krav til efterafgrøder

22 Økonomi -kornsælger Planteavlsbrug JB 1 JB 4 JB 6 Efterafgrøder
Omkostninger pr ha efterafgr. 198 798 1098 Omkostning pr 100 ha 1980 7980 10980 Normreduktion kg N/ha 5,6 Omkostning ved normreduktion, 100 ha 8005 Mindre tab, normreduktion -6025 -25 2975 Mellemafgrøder Areal, ha 20 Omkostninger, kr/ha 7000 Mindre tab mellemafgrøder -5020 980 3980

23 Økonomi -kornkøber Svinebrug JB 1 JB 4 JB 6 Efterafgrøder
Omkostninger pr ha efterafgr. 1058 1928 2386 Omkostning pr 100 ha 14.813 26.998 33.403 Normreduktion kg N/ha 11,9 Omkostning ved normreduktion, 100 ha 16.044 Mindre tab, normreduktion -1232 10.954 17.358 Mellemafgrøder Areal, ha 28 Omkostninger, kr/ha 9800 Mindre tab mellemafgrøder 5013 17.198 23.603

24


Download ppt "Lene Mathiasen Planteavlskonsulent, Holstebro"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google