Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Økonomien i natur- og miljøtilskud Konsulent Jan Kjær Madsen Planteavl Planteproduktion 2004 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Økonomien i natur- og miljøtilskud Konsulent Jan Kjær Madsen Planteavl Planteproduktion 2004 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl."— Præsentationens transcript:

1 Økonomien i natur- og miljøtilskud Konsulent Jan Kjær Madsen Planteavl Planteproduktion 2004 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl

2 Konklusion Det er altid relevant at overveje indgåelse af MVJ-aftaler, som alternativ til det aktuelle sædskifte, hvis man har jord i SFL-områder

3 Tre ejendomme Planteavlsbrug på 244,3 hektar –82,1 ha i SFL-område –Overvejende finsand (JB 2) Svinebrug på 145 hektar –92,8 hektar i SFL-område –Lerjord (JB 6). 330 søer og 6.700 slagtesvin Deltidsbrug på 35,5 hektar –12,9 ha i SFL-område. –Lerblandet sandjord (JB 4)

4 Vurderede miljøordninger Nedsættelse af kvælstoftilførslen Ekstensive randzoner Miljøvenlig drift af græs og naturarealer Miljøbetinget tilskud (MB-tilskud) (Efterafgrøder)

5 Nudrift Resultat til aflønning af jorden Resultat pr. ha Planteavlsbrug332.0001.360 Svinebrug244.1241.684 Deltidsbrug9.000257

6 Alternativ 1 Nedsættelse af kvælstoftilførslen MVJ-tilskud pr. ha: Kr. 1.130 Areal med aftale (ha) Forskel til nudrift i alt (kr.) Forskel pr. ha i alt (kr.) Forskel pr. ha SFL (kr.) Planteavlsbrug (244,3 ha) 82,153.000216645 Svinebrug (145 ha) 78,337.876260483 Deltidsbrug (35,5) 1) 12,99.000257615 1) Inkl. 0,6 ha ekstensive randzoner (1.260 kr.)

7 Vurdering af alternativ 1 Nedsat kvælstoftilførsel Generelt mindre udbytte og evt. nedsat kvalitet Følsomt overfor mgl. effekt af husdyrgødning Planteavl: Samlet set gode muligheder for forbedret økonomi Svinebrug: Bedre aflønning af jorden, men samlet set beskeden gevinst Deltid: Lille forbedring – men bedre at leje ud.

8 Alternativ 2 Miljøvenlig drift af græs- og naturarealer MVJ-tilskud pr. ha: Kr. 540 – 4.200 + tillæg Areal med aftale (ha) Forskel til nudrift i alt (kr.) Forskel pr. ha i alt (kr.) Forskel pr. ha SFL (kr.) Planteavlsbrug (244,3 ha) 43,937.000151842 Svinebrug (145 ha) --- Deltidsbrug (35,5) 12,934.0009712.614

9 Vurdering af alternativ 2 Miljøvenlig drift af græs og naturarealer Ændringer i sædskiftet – til græs Reducerede dyrkningsomkostninger Ændringer i kapacitetsomkostninger Planteavl: Arealet ikke længere til rådighed for gylleaftale Deltidsejendom: Mindre arbejde, færre omkostninger til dyrkning

10 Alternativ 3 Miljøbetinget tilskud (MB-tilskud) MVJ-tilskud pr. ha: Kr. 870 Areal med aftale (ha) Forskel til nudrift i alt (kr.) Forskel pr. ha i alt (kr.) Forskel pr. ha SFL (kr.) Planteavlsbrug (244,3 ha) 244,378.000318 Svinebrug (145 ha) 145-55.024-379 Deltidsbrug (35,5) 35,57.000200

11 Vurdering af alternativ 3 Miljøbetinget tilskud Sprøjten sælges – ukrudtsstrigle indkøbes/lejes Følsomt overfor mgl. effekt af husdyrgødning Opformering af ukrudt Planteavl: Nødvendigt m. ændringer i sædskifte. Større arealer med frøgræs og helsæd til nabo Svinebrug: Ikke relevant pga. gødningsmængde, foderbehov og sædskifteændringer Deltid: Behov for ændringer i sædskiftet

12 Sammenfatning Individuel vurdering! Ordningernes dyrkningsrestriktioner medfører ofte faldende indtægter Modsvares af tilskud og sparede dyrkningsomkostninger Mest interessant på bedrifter med lave udbytter, og hvor der anvendes lønnet arbejdskraft til driften, f.eks. maskinstation.

13 Flere oplysninger? Baggrund for beregningerne, detaljer, mv. findes på en temaside ’Tilpasninger i markbruget’ på LandbrugsInfo


Download ppt "Økonomien i natur- og miljøtilskud Konsulent Jan Kjær Madsen Planteavl Planteproduktion 2004 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google