Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tjene penge på at pleje naturen og vildtet?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tjene penge på at pleje naturen og vildtet?"— Præsentationens transcript:

1 Tjene penge på at pleje naturen og vildtet?
Landskonsulent Erik Maegaard DLBR, Landscentret, Planteproduktion

2 Hvorfor tage hensyn til markvildtet?
Det koster at etablere vildtagre/-striber Det er bøvlet med vildtstriber og vildtagre i marken Ser heller ikke pænt ud Jeg kan ikke altid køre helt til kanten Ikke rationel drift af marken Kan jeg tjene noget mere på jagtlejen? Folk vil alligevel betale – ellers finder jeg bare nogle andre, der vil betale Planteproduktion

3 Krav til planteproduktion
Producere til konkurrencedygtig pris Lokalt men også globalt Ikke store muligheder for at øge prisen på salgsafgrøder Grovfoder skal også produceres rationelt, så mælkeproduktionen er konkurrencedygtig Planteproduktion

4 Krav til planteproduktion
Derfor fokus på økonomisk optimale sædskifter Hvede efter hvede efter hvede giver bedst driftsøkonomi? Fokus på omkostninger: Få arbejdstimer Få maskintimer Velarronderede marker – ellers tager det for lang tid Optimal anvendelse af husdyrgødning Planteproduktion

5 Vildtvenlig drift Vildtstriber Vildtagre Den gode jord Marginal jord
Et årige Flerårige Vildtagre På den gode jord Marginale jorder Ukurante dele af marken Planteproduktion

6 Økonomiske overvejelser
Omkostninger til etablering og drift Mistet indtjening fra arealet Husdyrproduktion  harmoniareal Enkeltbetaling? Øget indtjening Planteproduktion

7 Vildtstriber – etablering og drift?
- I kr. pr ha Alle omkostninger Egne maskiner 1) Pløjning 575 300 Kombisåning 320 160 Udsæd 500 I alt 1.395 960 I alt etårig 1.000 – kr. pr ha Slåning 200 I alt - flerårig 2) 425 I alt flerårig 300 – 450 kr. pr ha 1) Inkl. løn 2) Lægges om hvert 4. år og slås efter 2 år Planteproduktion

8 Mistet indtjening? - I kr. pr ha Alle omkostninger Egne maskiner 1)
Dækningsbidrag Sparede maskin- og arbejde. -4.000 -2.000 I alt 0 – 3.000 1.000 – 6.000 Planteproduktion

9 Harmoniareal? Hvis vildtstriben eller vildtageren ikke må gødes  Tab på – kr. pr ha Afsætning af gødningen til andre Reduktion af husdyrproduktionen Afstand til andre Husdyrproduktion før ændring Planteproduktion

10 Andre forhold Enkeltbetaling Gødningsnorm
Afhængig af areal og anvendelse mistes enkeltbetaling – kr. pr ha Gødningsnorm Afhængig af areal og anvendelse indgår arealet i normen Planteproduktion

11 Marginale jorder Ved ”marginale jorder” må regnes med mindre DB
Dårligt arronderede marker Sparede arbejds- og maskinomkostninger Mindre overlap (bedre udnyttelse af planteværn og gødning) Planteproduktion

12 Samlet økonomi – vildtstribe
Lavt niveau Højt niveau Et årig vildststribe Mistet DB -3.000 -7.000 Sparede maskinomk. 2.000 1.000 Etablering af stribe -1.000 -2.000 Enkeltbetaling -2.300 Harmoniareal -5.000 I alt Ved 4 % af areal 80 kr pr ha 600 kr. pr ha - Do ved flerårig - 500 kr. pr ha Planteproduktion

13 Samlet økonomi Vildtstribe – Vildtagre:
Et tab på 0 – 600 kr. pr ha Vildtagre: På den gode jord – som striber På den marginale jord – ofte nær 0 kr. På meget dårlig eller dårligt arronderet jord kan der endda være en fortjeneste! Planteproduktion

14 Administrative regler
Vildtstriber må kun være 6 m brede Vildstriber skal være etårige Må gødes og sprøjtes Indgår ikke i gødningsnorm Vildtagre indgår som ikke-dyrket areal Særskilt angivet på ansøgning Planteproduktion

15 Konklusion I Betingelser, der skal opfyldes:
Lavt udbytteniveau i eksisterende afgrøde ”Marginal jord” Billig etablering af vildtstribe mv. Lave maskin- og arbejdsomkostninger Større besparelser ved at lade areal udgå Harmoniareal Hvis problemer med nok areal så er det dyrt Planteproduktion

16 Konklusion II Fuld klarhed om regler Ikke bøvl med ansøgning
Ikke risiko for Krydsoverensstemmelse Muligt at lade indgå i N-norm Muligt at sprøjte mv. Mulighed for flerårige striber der indgår i dyrket areal Planteproduktion

17 Konklusion III Kan man så tjene penge på at pleje naturen og vildtet
Ja – hvis betingelserne er opfyldt Nej – hvis administrativt bøvl så forbliver det for de få Kan jagtleje betale for mere vildt? Ja  på lang sigt Nej på kort sigt Planteproduktion

18 Tak for opmærksomheden


Download ppt "Tjene penge på at pleje naturen og vildtet?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google