Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udfordringer ved implementeringen af SAP hos Region Midtjylland

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udfordringer ved implementeringen af SAP hos Region Midtjylland"— Præsentationens transcript:

1 Udfordringer ved implementeringen af SAP hos Region Midtjylland

2 Udsagn 2007 Den 4 januar indkaldes jeg til møde med sterilcentralen:
Hvis vi ikke får den saks, skal vi vække patienten fra narkose, vil du være ansvarlig for det, med medier og det hele……. Den 6 januar passes jeg op af sygeplejerske fra ortopæd Er det dig der er ansvarlig for dette system! Det virker ikke… Den 10 januar møder jeg indkøber Er det Jer fra ÅRHUS der har sagt vi skal have dette system…. Hvorfor kom disse udsagn ? Hvor er Region Midtjylland i dag

3 Historie Primo 2003 Ultimo 2005 Primo 2006 Ultimo marts 2006
Projekt opstart i Århus Amt Ultimo 2005 Udarbejdelse af kravspecifikation Primo 2006 Udbud Ultimo marts 2006 EDB-gruppen med IBM som underleverandør vinder kontrakten Primo april 2006 projektopstart og opgradering til regional projekt – e-login projektet Primo januar 2007 pilotimplementering Regions-hospitalet Viborg Udrulning Skejby, Horsens, Randers

4 Udfordringer ved implementeringen
Vision/målsætning/rammer Regionsprojekt Det sorte "hul" Forandringsledelse Udrulning over tid

5 Region Midtjyllands Vision
Hele forsyningsprocessen skal understøtte Region Midtjyllands primære forretningsområder og organisation. I løbet af en årrække skal alle driftsområder samt institutioner være fuldt implementerede i ILM med fuldt indkøbsvolumen.

6 Vision for ILM funktionen
Alle indkøbs- og logistikprocesser standardiseres og følger principielt samme politikker/forretningsgange ved udbud, kontraktindgåelse samt disponering af varer og tjenesteydelser dækkende hele regionen.

7 Vision for projektet Systemet skal i første fase dække overgangen fra decentrale indkøbssystemer til et nyt fælles koncernsystem samt være fundament for, at hele indkøbsvolumen kan håndteres af ét fælles system.

8 Projektrammer Fælles referenceramme
Ændring af metoder (centralt/decentralt) Projektet er et Region Midtjylland projekt og ikke lokalt sygehusprojekt. Alle involverede arbejder på regionsniveau Nye forretningsgange Integration af indkøb, logistik og økonomi Lokale forhold tages der højde for Nye muligheder for tværgeografisk samarbejde Bedre indkøbsmuligheder for regionen og de enkelte sygehuse og institutioner

9 Projekttilgang / design af løsning
Projektgruppe med hver deres ansvarsområde, sikring af sammenhæng (8 personer) Arbejdsgrupper på tværs af regionen Fast mødedag & fast agenda (50 personer) Fokus på uddannelse Sammenhæng internt på sygehus og mellem sygehuse Fast mødedag & fast agenda Business Blueprint udarbejde

10 SAP's sorte hul!

11 Forandringsledelse Forandringsagenter Lokale projektledere Helhed
Samarbejde på tværs, efter go-live I forhold til Stamdata Central/decentralt Uddannelse Go-live Samspil mellem Indkøb/IT/Økonomi 11 ▪

12 Go-Live……. udrulning Første 14 dage møde hver dag
Superbrugere, projektteam, eksterne konsulenter 1 kvartal support til Viborg Næste installation Skejby sygehus……… derefter Horsens, Randers, alle live nu. Viborg hjalp Skejby, Viborg/Skejby hjalp Horsens osv. Viborg klar til ny funktionalitet / områder Opgradering til ny version af SAP……. 12 ▪


Download ppt "Udfordringer ved implementeringen af SAP hos Region Midtjylland"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google