Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Implementering af EPJ – ændring i arbejdspraksis

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Implementering af EPJ – ændring i arbejdspraksis"— Præsentationens transcript:

1 Implementering af EPJ – ændring i arbejdspraksis
Eksamen i sommerprojekt 2007, Michael Nørhave, ITU

2 Agenda Indledning Metode Teoretisk baggrund Analyse af arbejdspraksis
Konklusion Perspektivering

3 Indledning Problemfelt Teoretisk problemstilling EPJ Implementering
Arbejdspraksis Organisation Teoretisk problemstilling

4 Indledning Motivation Afgrænsning Problemformulering
1) Hvordan kan en teoretisk ramme opstilles ud fra forskningslitteratur omhandlende implementering af EPJ-systemer på hospitaler? 2) Hvordan og hvorfor ændrer arbejdspraksis sig på Hjertecentret på Rigshospitalet efter implementering af EPJ-systemet Orbit? 3) Hvad bidrager denne viden til den opstillede teoretiske ramme?

5 Metode Videnskabsteori Undersøgelsesdesign Datagrundlag
Kritik af interview

6 Teoretisk baggrund Berg, 2001: ”Implementing information systems in health care organizations: myths and challenges” Jensen, 2007: "IS adoption from a user perspective - a case study of how health care professionals experience and make sense of an electronic patient record adoption"

7 Teoretisk baggrund Algurani et al. 2007: "Factors influencing nurses attitudes towards the use og computerized health information systems in Kuwaiti hospital“ Moen, 2003: "A nursing perspective to design and implementation of electronic patient record systems“ Robey et al. 2002"Learning to Implement Enterprise Systems - An Exploratory Study of the Dialectics of Change"

8 Teoretisk baggrund Ellingsen, 2003: "Coordinating work in hospitals through a global tool - Implications for the implementation of electronic patient records in hospitals"

9 Teoretisk ramme

10 Analyse Hvad er EPJ Ikke kun IT-systemer der behandler lægers journaler. (Nøhr, 2006) ”A repository of information regarding the health of a subject of care, in computer processable form.” (The International Standard Organization) Det skal: Forbedre styring af sygehuse, udveksle informationer mellem sygehuse, effektivisere arbejdsgange og forskninng (Bøving, 2006)

11 Analyse Hvad er Orbit Oprerationsplanlægningssystem udviklet af WM-Data i Sverige i 90erne. Et EPJ-system En del af den samlede EPJ-pakke i Region Hovedstaden Ikke et ERP-system CSCW

12 Analyse Implementering af Orbit på Rigshospitalet
Sker på 6 ud af 8 centre Piecemeal implementering Først uddannelse derefter brug Først Neurocentret, Hjertecentret og nu Juliane Marie Centret. Centrene kan vælge mellem forskellige udgaver afhængig af behov

13 Analyse Dobbeltarbejde
Oprette og booke operationer i Orbit men først på papir. Lægesekretær: ”Jeg bruger det(Orbit) til at booke operationer? Vi har vores lille mappe/ringbind med hver dag skrevet på et a4-ark, og her har vi booket patienterne ind. Nogen patienter skal tidligt opereres, og andre kan vente et par uger. Når de så er sat på det operationsprogram, så lægger jeg dem ind i Orbit.” Gammel arbejdspraksis består

14 Analyse Problemer med brugerfladen
Menustyring, et generationsspørgsmål? Utryghed ved Orbit Læge: ”Orbit er forholdsvis nyt. Der er nogen fordele ved det. Men det har ikke erstattet vores papir. Altså vores papir visitation. Det er brugerfladen, den er gal med. Vi har brug for en oversigt i Orbit, som er præcis magen til vores stykke papir.”

15 Analyse Overblik Læge: ”Altså overblikket over hvad der bliver lavet og hvor langt de er kommet og man kan også se hvem der er hvor når man slutter. Det er faktisk udmærket fordi alle i huset kan se det og man behøver ikke at ringe ned for at høre hvor langt de er.” Nye arbejdsprakssiser erstatter gamle

16 Analyse Central planlægning Mulighed for decentral planlægning
Planlægning kræver mange informationer => central planlægning Gammel arbejdspraksis består

17 Analyse Inde på operationsstuerne
Svært at integrere Orbit i arbejdspraksis inde på operationsstuerne (at få registreret operationens forløb) Sygeplejefaglig dokumentation kan nu samles centralt - uden papir og word Benytter sig ikke af kirurgiske notater inden operation Arbejdspraksis ændrer sig både og

18 Konklusion Vi bekræfter, at IT-systemer påvirker organisationen (Berg, 2001) IT-systemer bliver ikke brugt, hvis de ikke erstatter eller supportere den gamle arbejdsprakis optimalt (Bardram: ”I love the system, I just dont use it” og andre) Implementeringsfasen bør måske ikke stoppe ved driftsstart

19 Perspektivering Bliver lægesekretærer overflødige i fremtiden?
Hvordan ændrer lægers, sygeplejerskers og lægesekretærers roller, identitet og status sig i fremtiden? Hvordan kan man designe IT uden brug af menu-styring? (tangible IT) Benytte observationsstudier.


Download ppt "Implementering af EPJ – ændring i arbejdspraksis"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google