Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Af Udbudsjurist Janni Hadulla Nielsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Af Udbudsjurist Janni Hadulla Nielsen"— Præsentationens transcript:

1 Af Udbudsjurist Janni Hadulla Nielsen
Udbud & Innovation Af Udbudsjurist Janni Hadulla Nielsen Indkøb & Medicoteknik

2 Præsentation Janni Hadulla Nielsen
Udbudsjurist i Region Midtjylland – ansat i 4½ år Ansat i Indkøb & Medicoteknik, 3 udbudsjurister og 85 ansatte Arbejder med udbud af varer – både forbrugsvarer og apparatur og tjenesteydelser Indkøb og Logistik

3 Dræber udbudsreglerne innovation?
Udbud ≠ Innovation Dræber udbudsreglerne innovation? eller kan vi få det til at gå hånd i hånd? – og hvilke metoder er der? Eller er udbud bare altid 2 skridt bagud? Indkøb og Logistik

4 Udbud ≠ Innovation Svar: Nej udbud dræber ikke innovation, men det besværliggør processen – og som lægerne vil sige det ”desværre et nødvendigt onde” Svar: Ja, men ikke altid Ja, ofte Indkøb og Logistik

5 Vores case Luksusproblem – vi ville gerne udvikle en intelligent seng – vi havde 5 mio. til opgaven og yderligere 50 mio. til yderligere køb af det færdige produkt Men hvordan kravspecificerer vi følgende: Indkøb og Logistik

6 Indkøb og Logistik

7 Udbud? Beløbsgrænse = udbud
Artikel 16 - Forskning og udvikling ≠ udbud Efterfølgende varekøb = udbud Indkøb og Logistik

8 Efterfølgende køb Så kan vi jo bare gå i gang med at forske og/eller udvikle – så må det med indkøbet jo afklares efterfølgende… Habilitet? => Vi ville bruge konkurrencepræget dialog, således vi kunne have en tæt, dog styret dialog efter prækvalifikationen med leverandørerne og Vigtigst; at vi kunne lave en kontrakt med en dynamisk kravspecifikation og generelt en mulighed for at lave ændringer i perioden. Indkøb og Logistik

9 Konkurrencepræget dialog
Ikke egnet jf. især KLFU praksis Vi besluttede at undersøge anvendelsen af metoden, således vi kunne sikre den nødvendige dynamik i projektet Søgte hjælp til blåstempling af modellen hos ehvervs- og byggestyrelsen samt konkurrencestyrelsen, dog uden held Vores advokat lavede et afklaring af hvorvidt hun mente at modellen kunne anvendes Indkøb og Logistik

10 Udfordring 1 Inddragelse af markedet
Hvordan får vi overhovedet fat i alle rette interessenter Hvordan får vi processen gjort enkel, således leverandørerne ikke skal ud og bruge en masse rådgivnings kr. Informationsmøde om projektet, hvor vi præsenterede vores case, hvad tilbyder vi og hvordan tænker vi processen. Indkøb og Logistik

11 Udfordring 2 Kontrakt?! Det tog lang tid at forberede udbuddet helt ned i detaljen og få styr på finansieringen internt Meget lidt erfaring in house For lidt ressourcer internt Få penge til ekstern bistand Fra ide i forår 2008 – udbud off.gjort: Indkøb og Logistik

12 Hvordan gik det konkrete projekt?
Finanskrise – kun en tilbudsgiver (et konsortium) Der blev evalueret samt ført dialog med konsortiet Det tog også ret lang tid inden den endelige kontrakt blev underskrevet Indkøb og Logistik

13 Hvor er projektet i dag? Sengeafdelingen B4 på Regionshospitalet Randers er i fuld gang med udviklingsprojektet sammen med de forskellige leverandører fra konsortiet Indkøb og Logistik

14 Fordele Det efterfølgende varekøb er sikret
Efter udviklingsfasen er der kun produktions-ventetiden inden varen kan leveres – der skal ikke et nyt udbud til. Der skal dog CE mærkning mv. til. Ingen habilitetskonflikt Vidensdeling og tæt mellem ex. sundhedsfagligt personale og de private virksomheder Indkøb og Logistik

15 Udfordringer (ulemper)
Udviklingen/projektet skal vente på at udbudsprocessen er færdig - tid Ofte vil der have været en forundersøgelse og et samarbejde med en privat part – som ophører Indkøb og Logistik

16 Hvordan bliver den integrerede model en succes?
Erfaring og know how ude i praksis Der skal laves nogle flere indkøb hvor man anvender modellen At vi får udviklet en ”light-model”, således der er skabeloner og en klar styring/rådgivning af hvordan dialogen og den øvrige proces kan gennemføres At det ikke administrativt bliver for tungt Indkøb og Logistik

17 Opmærksomhedspunkter
Lighedsprincippet Gennemsigtighedsprincippet Forhandlingsforbud Skriftlighed i forhold til dokumentation Habilitet Økonomi Tid Indkøb og Logistik

18 Er de innovative derude?
Ja – men nogle gange lidt for kreative Vi har gang i rigtig mange forsknings-/udviklingsprojekter Under tærskelværdierne ex. Mindre teknologi projekter Adskillelse af udvikling og varekøb Eksisterende leverandører Nye leverandører Indkøb og Logistik

19 Indkøb og Logistik

20 SPØRGSMÅL?


Download ppt "Af Udbudsjurist Janni Hadulla Nielsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google