Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktionsaften 10. klasse på Hjalleseskolen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktionsaften 10. klasse på Hjalleseskolen"— Præsentationens transcript:

1 Introduktionsaften 10. klasse på Hjalleseskolen

2 Aftenens program Velkomst Præsentation af lærere Hjalleseskolen generelt Vejlederens informationer Kort præsentation af de 4 linier Mere uddybende præsentation af de 4 linier Efterfølgende summen med lærere og elever Tak for i aften.

3 Hjalleseskolen Sunde, glade børn i liv og læring Et demokratisk, forpligtigende fællesskab

4 10. klasse er et "brobygnings- og vejledningsår" for de elever,
der efter 9. klasse endnu ikke er fagligt klar til at begynde på en ungdomsuddannelse, eller som personligt endnu ikke er nået frem til at kunne vælge "den rigtige ungdomsuddannelse."

5 Ikke et opbevaringssted fordi vi har en vision og ide
og er i gang med at udvikle vores metoder.

6 Vores forventninger? God almindelig opførsel.
Fokus på positiv elevadfærd. Sammen laver vi/I de værdier, der skal præge jeres 10. skoleår. Disse værdier spejler vi vores hverdag og samvær i.

7 Forventninger Paratheder
Hverdagsparat Undervisningsparat Uddannelsesparat Erhvervsparat Nutidens kladdehæfte og pennalhus = Din computer

8 Regler: Du må ikke forlade skolens område. Du må ikke ryge i skoletiden og på skolens område.

9 Dialog rykker ……… 100 mennesker vælger Hjalleseskolen, 100 unge mennesker skal vokse ud af skolen …. - enhver lærer har tid til den enkelte. ….og for virkelig at få den enkelte unge ind under huden, har vi indført kontaktlærerbegrebet, så der er ekstra mulighed for, at den enkelte kan få den tid/opmærksomhed, som den enkelte kræver.

10 Motivation Fællesskab – ungemiljø
Trænes i at være sammen i mange forskellige grupper Lærere der brænder for at undervise denne gruppe af elever Lærere med særlige kompetencer, som brænder for et emne (de 4 linier)

11 Kontaktlærere contra klasselærere
Kontaktlærermøder (ekstra fokus på uafklarede elever) Snak med kontaktlærer og andre kontaktelever - en gang om ugen kontaktlærer og gruppen - min 2 gange om året under 4 øjne Tæt samarbejde imellem elever, lærere og forældre

12 Lejrskole? Godt spørgsmål ……….. Forvent ca. 1500 kr. til en ”skolerejse”.

13 Matematik 4 lektioner Engelsk 4 lektioner
Obligatoriske fag Dansk 6 lektioner Matematik 4 lektioner Engelsk 4 lektioner Man skal nemlig have 14 lektioner i disse fag.

14 Holddannelser i engelsk, dansk og matematik flere gange om året
- Variation i undervisningen - Undervisningsdifferentiering - Niveaudeling - Deling efter de erfaringer vi gør os om eleverne

15 Valgfag Tysk 4 lektioner Fysik 2 lektioner Psykologi 2 lektioner
Sup. Dansk 2 lektioner Sup. Mat 2 lektioner Sup. Engelsk 2 lektioner

16 Sammensæt dit skema Du skal minimum have 28 lektioner
Obligatoriske 14 lektioner Linietimer lektioner Kontaktlærertime 1 lektion Valgfag……...så du når 28 lektioner

17 Vejlederens informationer
Processen hen imod Hjalleseskolen Uddannelsesplan og FTU laves på nuværende skole – UU vejleder sender 1. marts Forsamtale Elev og forældre indkaldes til samtale m. vejleder og kontaktlærere i april/maj, fokus: uddannelsesovervejelser i relation til valg af fag Praktik og brobygning Brobygning uge 43 og 44, mulighed for ekstra brobygning, praktik for elever m. behov– formål at blive afklaret i fht valg af uddannelse Vejlederens tilbud Individuelle/gruppe samtaler, ung til ung vejledning, besøg fra EUD Uddannelsesparat Er du parat – fagligt, personligt og socialt? Lærerteam og UU vejleder vurderer

18 Idræt/Et liv i bevægelse - Bevægelseslinjen
Kort præsentation af de 4 linier 2 minutter pr linie: Idræt/Et liv i bevægelse - Bevægelseslinjen Sundhed og sociale forhold/ - Livstilslinien Idræt/ Eliteaspirantklassen Idræt/ Eliteidrætsklassen

19 10a Livstilslinien kl. 20.00 – 20.25 Fællesrum C 10b Bevægelseslinjen
Maria & Johan 10b Bevægelseslinjen Kl – Fællesrum C Allan 10d Eliteaspirant Kl – Fællesrum B Rene 10c Eliteidrætsklassen Kl – 20.55 Fællesrum B Erling


Download ppt "Introduktionsaften 10. klasse på Hjalleseskolen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google