Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Revideret UDDANNELSE 1. JAN 2013

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Revideret UDDANNELSE 1. JAN 2013"— Præsentationens transcript:

1 Revideret UDDANNELSE 1. JAN 2013
Medarbejdernes kompetencer skal matche de opgaver der skal varetages.

2 Hvad beholder vi Uddannelsen SSA (trin 2)
2 optag om året maj og november 4 skoleperioder og 3 praktikperioder Uddannelsens længde Obligatoriske uddannelsessamtaler PASS erklæringer efter hver praktikperiode Kontakt- og praktikvejleder funktionen

3 Ændringer i samfundet som SSA - uddannelsen skal matche:
Demografien Nye sygehusstrukturer Øget specialisering og centralisering Ændringer i de opgaver, som SSA skal løse Forventninger til borger og sundhedsvæsen

4 Nye intensioner Øget fokus på at arbejde sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende Via en sundhedspædagogisk tilgang inddrage borger og patients ressourcer Arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Kommunikere målrettet og professionelt - herunder beherske fagsprog Anvende dokumentation Øget fokus på sygeplejefaglige kompetencer Styrke sammenhæng mellem skole og praktik Håndtere og medtænke velfærdsteknologi

5 Det betyder nye fag Områdefagene:
Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation (3 uger) Sygepleje (5 uger) Somatisk sygdomslære og farmakologi (4 uger) Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi (3 uger) Forebyggelse og rehabilitering (3 uge) Sundhedspædagogik og kommunikation (3 uger) De samme grundfag (dansk, naturfag, engelsk)

6 Nye specialefag trin 2(SSA)
Den opererede borger Palliation 2 Demens 2 Rehabilitering 2 Velfærdsteknologi 2 Ledelse og organisation

7 Praktikmål Der er nu 16 praktikmål
Målene er blevet mere konkrete og målbare De personlige kompetencer er ikke beskrevet særskilt men indlejret i bl.a. praktikmålene

8 Bedømmelse af eleven i praktikken
Eleven standpunkt vurderes med udgangspunkt i mål og præstationsstandarderne: De personlige kompetencer er indlejret i præstationsstandarderne Begynder Rutineret Avanceret niveau Kilde: BEK 1514 af 15/12/2010,§29

9 Præstationsstandard Begynderniveau
Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. Der lægges vægt på elevens personlige kompetencer til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsningen.

10 Præstationsstandard Rutineret
Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet, eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre Der lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne.

11 Præstationsstandard Avanceret
Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutinesituationer – alene eller i samarbejde med andre – under hensyn til opgavens art. Der lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet.


Download ppt "Revideret UDDANNELSE 1. JAN 2013"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google