Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

LUP. Social og sundhedsassistent uddannelsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "LUP. Social og sundhedsassistent uddannelsen"— Præsentationens transcript:

1 LUP. Social og sundhedsassistent uddannelsen
Eleven LUP Metoder Fag Skole Praktik Mål LUP. Social og sundhedsassistent uddannelsen

2 Orientering om: Nye områdefag og valgfrie specialefag
Fagenes placering på skoleperioderne Skoleperiodernes længde og opbygning Skole-praktikplaner

3 Nye områdefag SSA Sygepleje Somatisk sygdomslære og farmakologi
Kvalitetssikring, koordinering og dokumentation 3 uger Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi. Sygepleje 5 uger Sundhedspædagogik og kommunikation Forebyggelse og rehabilitering Somatisk sygdomslære og farmakologi 4 uger

4 Nye valgfrie specialefag
Den opererede borger Demens 2 Rehabilitering 2 Palliation 2 Velfædsteknologi 2 Ledelse og organisation 1 Ledelse og organisation 2 Nye valgfrie specialefag

5 Dansk Engelsk naturfag Grundfag

6 Naturfag 1. skoleperiode 2. skoleperiode 3. skoleperiode Naturfag: Varighed 20 dage Naturfag er også integreret i læringselementerne på 1. og 2. skoleperiode. Afsluttes på 3. skoleperiode, evt. m. prøve

7 Engelsk Grundfag Varighed 10 dage. 1. skoleperiode .
Kan erstattes med et andet fag fra fagrækken eller et andet niveau end det angivne normale niveau Læringsværksted eller Personlig sundhed Grundfag

8 Varighed 10 dage 2. skoleperiode. Afsluttes på 3. skoleperiode evt. m
Varighed 10 dage 2. skoleperiode. Afsluttes på 3. skoleperiode evt. m. prøve

9 Skoleperiodernes længde i uger:
14 8 Ændring på 1. skoleperiode fra 15 uger til 14 uger. Ændring på 2. skoleperiode fra 7 uger til 8 uger 6 4

10 Skoleperiodernes opbygning
Praksisnær undervisning, hvor fagene spiller sammen. Områdefagene skal så vidt muligt integrereres i alle skoleperioder og alle læringselementer. Målet er at afspejle virkeligheden og give eleverne større mulighed for at overføre deres læring til praksis. Fokus på progression

11 1. Skoleperiodernes opbygning:
Somatisk sygdomslære Forebyggelse og rehabilitering Sygepleje Naturfag Engelsk/ Personlig sundhed Kvalitetssikring, koordinering og dokumentation Sundhedspæd. og kommunikation 1. Skoleperiodernes opbygning:

12 Læringselementer 1. skoleperiode
Social og sundhedsassistentens rolle indenfor det somatiske arbejdsområde Den somatiske patient. Det sammenhængende patientforløb og mennesket bag patienten. Ændringer i sundhedstilstanden og palliation Projekt 1. Den medicinske patient Læringsaktivitet: Valgfag Projekt 2. Den kirurgiske patient Evaluering og praktikforberedelse Foreløbigt udkast til læringselementerne på 1. skoleperiode

13 Læringselementer 2. skoleperiode
1. Social- og sundhedsassistens rolle og kompetencer i psykiatrien Psykiatrisk sygepleje, farmakologi og dokumentation 3. Den psykiatriske patient/borger med affektive lidelser 4. Den psykiatriske patient/borger med personlighedsforstyrrelser 5. Læringsaktivitet: Valgfri specialefag 6. Den psykiatriske patient/borger med demens 7. Projekt: Den psykiatriske patient/borger med skizofreni 8. Evaluering og praktikforberedelse

14 Læringselementer 3. skoleperiode
1.Social- og sundhedsassistens rolle i nden for det primærkommunale arbejdsområdeområde 2. Det hele menneske og den normale aldring 3. Ændringer i sundhedstilstanden og palliation 4. Læringsaktivitet: Valgfri specialefag 5. Projekt: Det sammenhængende patientforløb inden for det primærkommunale arbejdsområde 6. Evaluering og praktikforberedelse

15 Læringselementer 4. skoleperiode
1. Social- og sundhedsassistens arbejdsområde 2 Afsluttende projekt 3. Områdefagsprøve 4. Afsluttende prøve

16 Struktur i den lokale undervisningsplan
Niveau 1: Generelle forhold på skolen Niveau 2: Et indgangs- eller uddannelses niveau Niveau 3: Niveauet med lærings aktiviteter Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

17 Skolens Pædagogiske og didaktiske overvejelser
SOSU Nords mål med undervisningen er, at eleverne udvikler de relevante erhvervsfaglige kompetencer. Uddannelserne tilrettelægges og gennemføres i et tæt samarbejde med arbejdsgiverne, skolen og praktikken. Uddannelserne og undervisningen tilrettelægges med en vekselvirkning mellem teori og praksis. Skolens pædagogiske grundholdning er, at eleven udvikler sine kompetencer gennem læreprocesser tilrettelagt i sociale fællesskaber. Denne pædagogiske holdning til elevens læreproces medfører, at mange didaktiske metoder inddrages i undervisningen. Arbejdsformer og metoder som fx gruppearbejde, par-arbejde, selvstændigt arbejde, case arbejde og projektarbejde, vil i vekselvirkning med forskellige didaktiske metoder bidrage til den enkelte elevs læring. Undervisning planlægges differentieret med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og læringsstil, med det mål at skabe rum for udvikling af elevens erhvervsfaglige kompetencer.

18 Særligt om refleksion Elevens evne til at reflektere er i centrum for elevens læring. Refleksionsevnen udvikles ved hjælp af forskellige refleksionsmetoder, fx skriftlige og mundtlige logbøger, porte folio opgaver, praksisbeskrivelser, refleksionscirkler og andre modeller. Refleksionsmetoderne tilpasses den enkelte elev. Faglærere og kontaktlæreren sikrer sammen med eleven udviklingen i elevens evne til refleksion i løbet af uddannelsen. Dette gøres i den daglige undervisning, og som en del af kontaktlærerens samtaler med eleven.

19 Særligt om roller Faglærerens rolle er at være faglig formidler, igangsætter og inspirator i de tilrettelagte læreprocesser. Desuden at støtte og vejlede den enkelte elev i dennes udvikling af erhvervsfaglige kompetencer. Elevens rolle er at være aktivt deltagende i de tilrettelagte læreprocesser og tilegne sig den viden og de erhvervsfaglige kompetencer, som den valgte uddannelse sigter mod.


Download ppt "LUP. Social og sundhedsassistent uddannelsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google